Socialdemokraterna: Hyressättningen i Stockholm fungerar inte

16 december, 2016

Igår arrangerade Stockholms Handelskammare seminariet ”Så skapar vi  nya bostadstillfällen”. Handelskammaren släppte då rapporten ”Funna: 28 000 bostadstillfällen” där man föreslår följande: 1) Medge skattebefriad andrahandsuthyrning av upp till hälften av den egna bostaden, 2) Hitta ett sätt att stimulera bostadsägare att göra om en bostad till två (även Attefallshus) och 3) Utred möjligheterna att skapa förmånliga villkor för dem som vill låna till en nyproducerad bostad med uthyrningsdel.

Malin Hart Randes, marknads- och försäljningschef på Veidekke deltog på seminariet och ställde sig bakom Stockholms Handelskammares förslag.

Deltog gjorde även Alf Karlsson (MP), statssekreterare hos bostadsminister Peter Eriksson, Johan Löfstrand (S), vice ordförande civilutskottet, Ewa Thalén Finné (M), bostadspolitisk talesperson och Per Åsling (C), ordförande skatteutskottet i ett bostadspolitiskt samtal. Alla menade att bostadsbristen inte bara kan byggas bort, det krävs fler åtgärder. Alla menade också att bostadspolitiken borde ligga på Finansdepartementet. Ewa Thalén Finné och Per Åsling hävdade att ”hyresregleringen” är skadlig. Per Åsling vill gå mycket längre när det gäller marknadsorienteringen av hyressättningssystemet och helst se ett helt annat system för hyressättning. Johan Löfstrand menade att hyressättningen i Stockholm inte fungerar.