Region Stockholm i landstinget

27 januari, 2017

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare i veckan Gustav Hemming (C), ordförande i tillväxt- och regionplaneringsnämnden och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Simon pratade om vikten av att koppla samman infrastruktursatsningar och bostadsbyggande samt att det är angeläget med ett regionalt och nationellt inflytande över bostadsplaneringen. Simon lyfte även frågor som skärpt lagstiftning om ökat inflytande för hyresgäster vid upprustning, att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar behöver vässas och allmännyttans utveckling.

simon-o-gustav