Region Stockholm i Sigtuna

20 februari, 2017

Simon Safari, regionordförande, Hans Törnqvist, ordförande Hyresgästföreningen Sigtuna och delar av kansliet träffade förra veckan Ibrahim Khalifa (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Ibrahim Khalifa berättade att det i kommunen ska byggas ca 950 bostäder per år och att en tredjedel av dessa ska vara hyresrätter, kommunen inte har någon markanvisningspolicy, intresset från byggherrar är stort och att kollektivtrafikens betydelse är stor.

Ibrahim Khalifa menar att många byggherrar behövs för att vara med och bygga Sigtuna, Arlanda påverkar möjligheterna till bostadsbyggande och att staten kan göra mer för att underlätta bostadsbyggandet.

Simon och Hans pratade om konkurrensen inom byggbranschen, att vi behöver bygga samhällen – inte bara bostäder, bostadsförsörjningsansvaret, vikten av regionalt samarbete, kommunens relativt höga borgensavgift och lokala bostadspolitiska frågor.

simon-o-ibrahim