Region Stockholm i Solna

22 februari, 2017

Simon Safari, regionordförande och delar av kansliet träffade tidigare idag Torsten Svenonius (M), kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden i Solna och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Torsten Svenonius pratade om kommunens lilla markinnehav, att Solna ska ha en jämn byggtakt över tid och att det är viktigt att kommuninvånarna är med tidigt i planprocessen för att undvika överklaganden.

Torsten Svenonius menar att Signalisten ska bygga när och där andra inte vill bygga och att markpolitiken ska vara lika för alla upplåtelseformer – marken ska inte säljas till underpris och på så sätt gynna byggande av hyresrätter.

Simon pratade om att vi ska bygga samhällen – inte bara bostäder, vikten av en aktiv allmännytta, hyresgästernas inflytande vid upprustning och vikten av en aktiv markpolitik.

simon-o-torsten