Region Stockholm på Ekerö

27 februari, 2017

Simon Safari, regionordförande, Kicki Almlöv, vice ordförande Hyresgästföreningen Bromma/Ekerö och delar av kansliet träffade förra veckan Hanna Svensson (S), oppositionsråd på Ekerö och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Hanna Svensson pratade om AB Ekerö Bostäder och kommunens bostadspolitik.

Simon och Kicki pratade om AB Ekerö Bostäder, kommunens bostadsförsörjningsansvar samt vikten av konkurrens inom byggbranschen och kommunövergripande samarbeten.

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande på Ekerö var inte intresserad av ett bostadspolitiskt samtal med Hyresgästföreningen med motiveringen att ”Vad gäller markpolitik och ägarstyrningen av Ekerö Bostäder är det en fråga för den lokala politiken här på Ekerö.”