Region Stockholm på Lidingö

30 mars, 2017

Simon Safari, regionordförande och delar av kansliet träffade igår Patrik Buddgård (C), gruppledare på Lidingö och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Patrik Buddgård pratade om det stora intresset för Lidingö från byggherrar och Lidingöhems framtid.

Patrik Buddgård menar att en tredjedel av bostadsbeståndet i kommunen ska vara hyresrätter och att behovet av ungdomsbostäder är stort.

Simon pratade om den uteblivna folkomröstningen om Lidingöhem, allmännyttans betydelse, vikten av en aktiv markpolitik och den bristande konkurrensen inom byggbranschen.

simon-o-patrik-b