I rätten att hyra bor möjligheten

Okategoriserade

Givande samtal i Vaxholm

5 september, 2014

Bostadspolitiskt samtal i Vaxholm.

Torsdagens bostadspolitiska samtal i Vaxholm blev ett mycket givande och konstruktivt samtal om framförallt bristen på hyresrätter.

Alla politiska partier (förutom S, vilket var lite oväntat för de sa tidigt att de skulle komma) var där, ett tiotal politiker från C,V,MP,M och FP.

Samtalet  inleddes med att vi från Hyresgästföreningen visade en kort film om den akuta bristen på hyresrätter i regionen, och hur den slår mot företag och universitet som får svårt att rekrytera. Därefter visade vi siffror från Vaxholm: att kommunen är en av bara fem Stockholmskommuner utan allmännytta, och att bara 16 procent av bostadsbeståndet består av hyresrätter. Politikerna satte igång och prata och alla verkade vara överens om att bristen på hyresrätter och ett blandat bostadsbestånd ÄR ett problem. Man kom tidvis in på gammalt groll om utförsäljningen av allmännyttan i slutet av 90-talet, men vi lyckades sedan vända diskussionen så att den kom mer att handla om framtiden.

Vår inbjudna entreprenör BoKlok höll ett föredrag om vad de bygger och hur de jobbar för att hålla priserna nere. Politikerna var väldigt intresserade av just prisbilden för en BoKlok-lägenhet, och när föredragshållaren Anders Hellman från Boklok kom fram till vad en sådan skulle få för hyra utbrast Lars Wessberg (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden:

-  Det markpriset kan vi erbjuda på Rindö. Hör av dig till mig efter valet så ska vi  se om du inte kan få bygga. Om vi vinner valet, vill säga.

Lars Wessberg vände sig till oppositionen för att höra vad de tyckte om eventuella hyresrätter på Rindö, om det var intressant eller om bara centrala Vaxholm var intressant för hyresrätter. Oppositionspolitikerna menade dock att hyresrätter på Rindö är intressant. Gunilla Lauthers från Vänsterpartiet påpekade att kommunen redan idag förvaltar hyresrätter (ovanför ICA) och skulle kunna förvalta fler.

Vi från Hyresgästföreningen hade även bjudit in Krister Ek, som är aktiv i turism- och företagsnätverket vt.nu, och även fastighetsägare till ett litet hyreshus med åtta lägenheter i Vaxholm, och Stefan Nyström, ordförande för hockeyföreningen IK Vaxholm.  Krister beskrev hur bristen på hyresrätter är ett problem för småföretagare, och hur han inte hade problem att förvalta hyresrätter med en hyra på 1200-1300 kronor per kvm/år. Stefan Nyström pekade på hur han tyckte det var ett problem när en kommun som Vaxholm bara fokuserade på de som är äldre och helt glömmer ungdomar och unga vuxna.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Klara Eriksson

Byggmaterial den största kostnaden vid bostadsbyggande

24 juni, 2014

Stockholms Byggmästareförening presenterar uppgifter om fördelning av kostnader för att bygga en lägenhet i ett flerbostadshus (andel av total produktionskostnad 2012);

 

Byggmaterial – 28 %

Markförvärv och kommunala avgifter – 21 %

Moms – 16 %

Byggnadsarbetarnas löner – 14 %

Omkostnader, t.ex. tjänstemännens löner – 8 %

Byggherrekostnader (projektering, kontroll, besiktning, garanti, försäkring, kreditivränta) – 7 %

Transporter, drivmedel, el – 3 %

Maskiner – 3 %

 

Stockholms Byggmästareförening uppger att för bostadsrätter var markkostnaden 2013 i snitt 10 000 kr/kvm, för hyresrätter 3 400 kr/kvm.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Bostadsbyggande – lönsamheten störst i Stockholmsregionen

12 juni, 2014

Besqab är ett bolag som bygger bostäder, bland annat hyresrätter. Bolagets vd uppger i Svenska Dagbladet att lönsamheten är störst i huvudstadsregionen. Detta är intressant att ha i åtanke när byggbolag hävdar att det inte är lönsamt att bygga hyresrätter i Stockholm.

I Svenska Dagbladet står också att läsa att sju av tio nya jobb hamnar i storstadsregionerna. Där framgår vidare att Arbetsförmedlingen bedömer att den privata konsumtionen fortsätter vara motorn i svensk ekonomi. Om det är så är det viktigt att konsumtionsutrymmet inte minskar. Marknadshyror kommer med största sannolikhet innebära minskat konsumtionsutrymme, en större del av den disponibla inkomsten kommer gå till boendet. Motorn kommer alltså att hacka med marknadshyror.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson