Okategoriserade

Kommuninvånarna i Salem vill ha en allmännytta

27 februari, 2017

Salem saknar allmännytta men drygt 70 procent av kommuninvånarna vill ha en allmännytta, skriver Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm och Kim Lindholm, ordförande Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem i en debattartikel i Södra Sidan.

Läs debattartikeln i Södra Sidan här 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm på Ekerö

Simon Safari, regionordförande, Kicki Almlöv, vice ordförande Hyresgästföreningen Bromma/Ekerö och delar av kansliet träffade förra veckan Hanna Svensson (S), oppositionsråd på Ekerö och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Hanna Svensson pratade om AB Ekerö Bostäder och kommunens bostadspolitik.

Simon och Kicki pratade om AB Ekerö Bostäder, kommunens bostadsförsörjningsansvar samt vikten av konkurrens inom byggbranschen och kommunövergripande samarbeten.

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande på Ekerö var inte intresserad av ett bostadspolitiskt samtal med Hyresgästföreningen med motiveringen att ”Vad gäller markpolitik och ägarstyrningen av Ekerö Bostäder är det en fråga för den lokala politiken här på Ekerö.”

simon-o-hanna

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm i Solna

22 februari, 2017

Simon Safari, regionordförande och delar av kansliet träffade tidigare idag Torsten Svenonius (M), kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden i Solna och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Torsten Svenonius pratade om kommunens lilla markinnehav, att Solna ska ha en jämn byggtakt över tid och att det är viktigt att kommuninvånarna är med tidigt i planprocessen för att undvika överklaganden.

Torsten Svenonius menar att Signalisten ska bygga när och där andra inte vill bygga och att markpolitiken ska vara lika för alla upplåtelseformer – marken ska inte säljas till underpris och på så sätt gynna byggande av hyresrätter.

Simon pratade om att vi ska bygga samhällen – inte bara bostäder, vikten av en aktiv allmännytta, hyresgästernas inflytande vid upprustning och vikten av en aktiv markpolitik.

simon-o-torsten

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm i Sigtuna

20 februari, 2017

Simon Safari, regionordförande, Hans Törnqvist, ordförande Hyresgästföreningen Sigtuna och delar av kansliet träffade förra veckan Ibrahim Khalifa (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Ibrahim Khalifa berättade att det i kommunen ska byggas ca 950 bostäder per år och att en tredjedel av dessa ska vara hyresrätter, kommunen inte har någon markanvisningspolicy, intresset från byggherrar är stort och att kollektivtrafikens betydelse är stor.

Ibrahim Khalifa menar att många byggherrar behövs för att vara med och bygga Sigtuna, Arlanda påverkar möjligheterna till bostadsbyggande och att staten kan göra mer för att underlätta bostadsbyggandet.

Simon och Hans pratade om konkurrensen inom byggbranschen, att vi behöver bygga samhällen – inte bara bostäder, bostadsförsörjningsansvaret, vikten av regionalt samarbete, kommunens relativt höga borgensavgift och lokala bostadspolitiska frågor.

simon-o-ibrahim

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm hos (V) i Stockholms stad

16 februari, 2017

Simon Safari, ordförande och delar av kansliet träffade tidigare idag Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad och hade ett givande samtal.

Clara och Simon diskuterade bl.a. Micasa Fastigheter i Stockholm AB som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter, utvecklingen av äldreboenden och finansieringen av gemensamhetsytor.

simon-o-clara

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson