I rätten att hyra bor möjligheten

Okategoriserade

SCB: Inflationen -0,2 procent

17 februari, 2015

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar idag uppgifter om inflationstakten eller förändringen i konsumentprisindex (KPI).

Förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna var -0,2 procent i januari. Detta motverkades av höjda hyror på 1,8 procent som påverkade uppåt med 0,2 procentenheter.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

SAS: Lägg ner Bromma flygplats

11 februari, 2015

SAS koncernchef menar i en intervju i DN att Bromma flygplats bör läggas ned och investeringar ska göras på Arlanda. Det skulle gynna Sverige.

Hyresgästföreningen region Stockholm har tagit ställning för att Bromma flygplats ska läggas ned och konstaterar att fler röster höjs i frågan.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Sysselsättningen i byggbranschen ökar

Antalet anställda i byggbranschen ökar kraftigt och tillförsikten inför framtiden är stor. Det visar Stockholmsbarometern för andra kvartalet 2014, som är en rapport framtagen av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Hyresgästföreningen region Stockholm på Näringsdepartementet

6 februari, 2015

Idag var Hyresgästföreningen region Stockholm på Näringsdepartementet och diskuterade bostadssituationen i och hyresrättens betydelse för Stockholmsregionen. Det är angeläget att påverka regionalt även på nationella arenor.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Prat om bostad – tala med inte om

4 november, 2014

Prat om Bostad

Att prata med, inte om var titeln för senaste Prat om bostad som ägde rum på Husby träff 3 november. Titeln syftar på resultatet av två undersökningar som presenterades under kvällen; undersökningar som visar att miljonprogramsborna trivs, men att de däremot inte känner att de kan påverka sina bostadsområden.

Carlos Rojas var samtalsledare under kvällen, med sig hade han Ann-Margarethe Livh (V), nyligen tillsatt bostadsborgarråd Stockholms stad, Guleed Mohamed, förortsvisionär och Inti Chavez Perez, journalist.

Samtalet inleddes med en diskussion om vad ”trygghet” innebär.

– För mig är otrygghet myndighetspersoner som kommer ut till Tensta. Det är otryggt med polisen som stoppar en. Man vet aldrig om man kommer att komma fram i tid, sa Guleed Mohammed.

Den ”tillfälliga gentrifiering” som sker när hundratals medelklassbor tar tunnelbanan från Södermalm till Tensta för att gå på konstutställning på Tensta konsthall, var en annan sak som fick honom att känna sig otrygg:

– Priserna går upp, grönsakerna på torget tar slut, falafeln kostar 48 kronor i stället för 18. Det är otryggt, förklarade han.

Inti Chavez Perez pekade också på att ett område som Rosengård, som dras med ett mycket dåligt rykte, faktiskt skulle vara den näst tryggaste stadsdelen efter Bromma om Rosengård hade legat här i stället för i Malmö.

Han menade att det är viktigt för journalister och andra aktörer att synliggöra de 90 procent av miljonprogramsborna känner sig trygga i sina bostadsområden.

– Problemet uppstår när man gång på gång bara rapporterar om en, negativ händelse. Den bild som skapas blir en förvrängd bild, sa Inti Chazez Perez.

Ann-Margarethe Livh, som bor i Rinkeby sedan 30 år tillbaka, kände igen sig i att mediernas bild av miljonprogrammet inte alls överensstämmer med de boendes.

– Som Rinkebybo är du van med att många tolkar vad du säger. Om jag säger att vi har haft det jättebra, att skolan är jättebra och att vi trivs, blir det att ”det säger du bara för att du bor här”, sa Ann-Margarethe Livh.

Men hon menade ändå att det blivit sämre med tryggheten på senare år: med stängda ungdomsgårdar och färre fältassistenter.

– Det är jättebra att fråga folk vad de tycker, men man måste också följa upp frågan med vad man tycker behöver göras, sa hon och efterfrågade konkreta förslag på hur miljonprogrammet kan bli ännu tryggare och trivsammare.

Även bland publiken fanns mycket att säga om begreppet otrygghet, som att fattigdom och arbetslöshet skapar otrygghet, att planer på att ”förnya områden” och bygga bostäder för ”nya” grupper med högre inkomster skapar otrygghet liksom upprustningsprojekt och rädslan att inte ha råd att bo kvar.

– Järvalyftet fick mig att känna mig otrygg, förklarade en man i publiken och framhöll vikten av att låta planer komma underifrån i stället för uppifrån.

En annan faktor som framhölls som otrygghetsskapande var utarmningen av centrumen: bort med post, folktandvård, bank, butiker, bibliotek etc.

När fastigheter byter ägare med jämna mellanrum var också en sak som lyftes som otrygghetsskapande, liksom höga hyreshöjningar.

Här framhölls lokala organisationer och lokala ”kämpar” som motkrafter.

– Man får börja med sig själv, göra något själv på sin egen gård, sa en kvinna i publiken.

Att prata med – Stockholms miljonprogramsbor om sina bostadsområden

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Klara Eriksson