Okategoriserade

Region Stockholm i Nykvarn

20 december, 2016

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade igår Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Bob Wållberg berättade om lokalpolitiken i Nykvarn, utmaningen att ordna bostäder för nyanlända, att allmännyttan (ca 550 bostäder) har ”fria tyglar”, att det finns intresse för Nykvarn från framför allt större byggherrar, att kommunen anordnar markanvisningstävlingar men att ingen tidsbegränsning anges vid markanvisningar och behovet av kompetensförsörjning.

Bob Wållberg anser att regionen är viktig och att det är värdefullt med samarbete över kommungränserna och att infrastruktursatsningar är angelägna.

Simon pratade om den låga andelen hyresrätter i Nykvarn, vikten av en aktiv markpolitik, regionens betydelse för bostadsbyggandet och att allmännyttans vinst bör stanna i bolaget.

simon-o-bob

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Socialdemokraterna: Hyressättningen i Stockholm fungerar inte

16 december, 2016

Igår arrangerade Stockholms Handelskammare seminariet ”Så skapar vi  nya bostadstillfällen”. Handelskammaren släppte då rapporten ”Funna: 28 000 bostadstillfällen” där man föreslår följande: 1) Medge skattebefriad andrahandsuthyrning av upp till hälften av den egna bostaden, 2) Hitta ett sätt att stimulera bostadsägare att göra om en bostad till två (även Attefallshus) och 3) Utred möjligheterna att skapa förmånliga villkor för dem som vill låna till en nyproducerad bostad med uthyrningsdel.

Malin Hart Randes, marknads- och försäljningschef på Veidekke deltog på seminariet och ställde sig bakom Stockholms Handelskammares förslag.

Deltog gjorde även Alf Karlsson (MP), statssekreterare hos bostadsminister Peter Eriksson, Johan Löfstrand (S), vice ordförande civilutskottet, Ewa Thalén Finné (M), bostadspolitisk talesperson och Per Åsling (C), ordförande skatteutskottet i ett bostadspolitiskt samtal. Alla menade att bostadsbristen inte bara kan byggas bort, det krävs fler åtgärder. Alla menade också att bostadspolitiken borde ligga på Finansdepartementet. Ewa Thalén Finné och Per Åsling hävdade att ”hyresregleringen” är skadlig. Per Åsling vill gå mycket längre när det gäller marknadsorienteringen av hyressättningssystemet och helst se ett helt annat system för hyressättning. Johan Löfstrand menade att hyressättningen i Stockholm inte fungerar.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Skyskrapa med hyresrätter till Skärholmen

6 december, 2016

Ett 18 våningar högt bostadshus med 100 hyresrätter ska byggas i Skärholmen. Det är det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem som ligger bakom bygget, i planerna ingår även att flytta bolagets nuvarande kontor till den kommande byggnaden.

Även andra verksamheter inom kultur- och föreningssektorn kan komma att få plats i det nya hyreshuset. Det kommande bygget är en del av projektet fokus Skärholmen som ska ge 4000 nya bostäder i området. Bygget beräknas vara klart 2020-2021. Först var det tänkt som ett 24 våningar högt hus, men blir istället 18 våningar högt efter luftfartsverkets avslag.

Stockholm har idag en stor bostadsbrist vilket skadar hela regionen, många människor har inte råd att bo eller leva här. Projektet i Skärholmen är ett steg i en positivt riktning, men det måste byggas fler hyresrätter med rimliga hyror. Hjälp till att påverka beslutsfattarna, klicka här!

Läs mer om nyheten på stockholmdirekt.se 

Bostadsbygge i Stockholm

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Region Stockholm i Södertälje

29 november, 2016

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Boel Godner berättade att Södertälje planerar för ca 1 000 nya bostäder per år i ett 20 års-perspektiv, om situationen med nyanlända och trångboddhet. Hon berättade vidare om allmännyttans stora låneskuld och att kommunen inte anordnar markanvisningstävlingar.

Simon pratade om Södertäljes höga borgensavgift, avkastningskrav på allmännyttan och bostadsbristens påverkan på samhällsekonomin.

simon-o-boel

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm i Järfälla

21 november, 2016

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade förra veckan Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Claes Thunblad berättade att fler än 1 000 bostäder per år ska byggas i Järfälla fram till 2040. Den beräknade fördelningen är att ca 30 procent av dessa blir hyresrätter. Ambitionen är dock att den andelen ska bli större. Ägardirektivet till allmännyttan anger att det ska byggas 300 bostäder per år. Pris är inte ett kriterium vid markanvisningstävlingar. Krav ställs på att byggstart ska ske inom två år. Kommunen säljer marken vid byggnation. Vidare berättade Claes Thunblad att kommunen ska fatta beslut om att förkorta planprocessen.

Simon pratade om vikten av en aktiv markpolitik, konkurrensen inom byggbranschen, avkastningskrav på allmännyttan, hyresgästernas inflytande vid upprustning och systematiserad hyressättning.

simon-o-claes

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson