I rätten att hyra bor möjligheten

Okategoriserade

Nytt kontrakt ska hjälpa unga

4 juni, 2015

I ett samarbete mellan Familjebostäder och Bostadsförmedlingen ska unga stockholmare mellan 18 och 25 år få möjligheten att hyra ett så kallat kompiskontrakt. Kontraktet är tänkt att underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. För att kunna söka ett kompiskontrakt måste man stå i bostadsförmedlingens kö, kontraktet gäller som längst under fyra år och hyresgästerna avstår då från besittningsskydd, samtidigt som de får behålla sin kötid. Främst kommer det vara treor som hyrs ut till två sökande. Båda sökande måste stå i kö hos bostadsförmedlingen och urvalet utgår ifrån den med längst kötid.

Läs mer här!

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

750 000 nya bostäder på femton år

2 juni, 2015

I helgen som gick hade Socialdemokraterna sin nationella partikongress i Västerås. Ett av de stora samtalsämnena var bostadsfrågan och den akuta bristen på bostäder som råder runt om i landet. Sedan tidigare har partiet satt upp ett mål på 250 000 nybyggda bostäder fram till år 2020. På partikongressen beslutade man att fortsätta i samma takt fram till år 2030. Vilket innebär att runt 500 000 bostäder ska byggas från 2020 till 2030. Partiet vill att allmännyttan ska ta större ansvar och få ett ökat inflytande, men även att stat och kommun ska börja jobba mer aktivt med hitta mark där det ska byggas bostäder för människor med ”vanliga inkomster”.

Läs mer här!

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Prat om bostad den 27 maj – Unga vuxnas boende i Stockholm

28 maj, 2015
Från vänster: Dina Viksten Abrahamson, Linus Rehn, Imer Yasar, Eskil Engström samt moderatorn Cattis Carlén

Från vänster: Dina Viksten Abrahamson, Linus Rehn, Imer Yasar, Eskil Engström samt moderatorn Cattis Carlén

 

Onsdagen den 27 maj släppte Hyresgästföreningen region Stockholm den färskt framtagna rapporten om hur unga vuxna i åldrarna 20 till 27 år i regionen bor och hur de vill bo. För att lyfta rapporten och öppna upp för diskussion bjöd regionen in till politisk paneldebatt på Debaser vid Medborgarplatsen i Stockholm.

Simon Safari, styrelseordförande på Hyresgästföreningen region Stockholm öppnade kvällens tillställning genom att presentera sig och hälsa alla välkomna. Därefter tog regionens bostadspolitiska utredare Henrik Ludvigsson vid. Ludvigsson presenterade siffror ur rapporten som visade att andelen unga vuxna med egen bostad har minskat i Stockholms län. Endast 41 procent av 240 947 unga bor i egen bostad, och så lite som 16 procent av dessa bor i hyresrätt. 35 procent av dem som har flyttat hemifrån lever även under existensminimum efter att hyran är betald. En annan viktigt siffra var att 88 600 unga vuxna i Stockholms stad vill ha en egen bostad, men i nuläget saknar det.

Safari menade att en bostad har blivit en lyxvara, och att nya bostäder byggs utifrån efterfrågan och inte utifrån behov, som det borde göras. Vidare menade Safari att Stockholms stads beslut att sänka kraven på inkomst i sina allmännyttiga bostadsbolag är ett steg i rätt riktning. Det gör det möjligt för fler människor med olika förutsättningar att kunna hyra menade han. Men politikerna måste göra det smidigare för byggandet att komma igång, processerna måste gå snabbare om vi vill få fram fler hyresrätter till rimliga hyror på kortare tid.

Efter en kort paus tog paneldebatten vid. Moderator för dagen var Cattis Carlén, projektledare som arbetar med bostadsfrågor för unga vuxna inom projektet Bopinion.

I panelen återfanns representanter från fyra ungdomspartier i Stockholm. Deltog gjorde Eskil Engström från Grön ungdom, Linus Rehn från Kristdemokratiska ungdomsförbundet, Dina Viksten Abrahamson från Ung vänster samt Imer Yasar från Centerpartiets ungdomsförbund.

När deltagarna presenterade sina åsikter så märktes det snabbt att alla ville att det skulle byggas fler hyresrätter. Dock skilde det sig åt när frågan kom om hur det skulle gå till. Rehn menade att dagens planekonomi försvårar och begränsar byggandet, och att marknadslösningar skulle ge byggföretagen incitament till att bygga mer. Yasar var inne på samma spår och menade att hyresregleringen försvårar och ger inga bra villkor för fastighetsägare och byggföretag, och att man succesivt bör reglera bort den. Viksten Abrahamson höll inte med och menade snarare att problemet ligger i att dagens samhälle är mer marknadsstyrt är förut, och att marknadslösningar skapar större problem, speciellt när det kommer till klasskillnader, segregation och orättvisa boendeformer. Engström tyckte att regeringens förslag på bostadssubventioner till hyresrätter är bra, och att det absolut behövs för att under en kort tid bygga bort den akuta bostadsbristen. Samtidigt menade även Engström att byggnadsprocesserna bör bantas ner så att det går ännu snabbare att bygga nya hyresrätter.

Debatten avslutades med korta svar från deltagarna på vad man kan göra för att påskynda byggprocesserna. Viksten Abrahamson korta svar var att skatten bör höjas, framförallt förmögenhetsskatten. Rhen var inne på ett annat spår och ansåg att fastighetskatten bör tas bort, speciellt för studentbostäder. Yasar påpekade det hon hade sagt förut, att hyresregleringen succesivt bör försvinna. Engströms korta svar var att en utbyggd kollektivtrafik utvidgar även förutsättningarna för nya bostadsbyggen.

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

300 nya hyresrätter årligen i Järfälla

12 maj, 2015

Den politiska kollationen i Järfälla kommun har förnyat ägardirektivet för det egna kommunala bostadsbolaget, Järfällahus AB. Ett av de nya huvudmålen är att 300 nya hyresrätter ska byggas varje år. Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) menar att behovet av hyresrätter är enormt. I takt med att kommunen växer så behövs det fler hyresrätter, som framför allt unga och äldre människor kan flytta till menar Thunblad.

Förutom byggandet av fler hyresrätter ska även Järfällahus AB se över möjligheterna till att uppföra en separat bostadskö för unga kommuninvånare. Thunblad menar att bolaget har som syfte att stärka sitt sociala ansvar. Utöver en ny bostadskö funderar kommunen också på att införa en ”ungdomsgaranti”, genom vilken kommunen ska kunna erbjuda bostad inom några år.

 Läs mer här!

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

SCB: Inflationen -0,2 procent

17 februari, 2015

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar idag uppgifter om inflationstakten eller förändringen i konsumentprisindex (KPI).

Förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna var -0,2 procent i januari. Detta motverkades av höjda hyror på 1,8 procent som påverkade uppåt med 0,2 procentenheter.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson