I rätten att hyra bor möjligheten

Okategoriserade

300 nya hyresrätter årligen i Järfälla

12 maj, 2015

Den politiska kollationen i Järfälla kommun har förnyat ägardirektivet för det egna kommunala bostadsbolaget, Järfällahus AB. Ett av de nya huvudmålen är att 300 nya hyresrätter ska byggas varje år. Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) menar att behovet av hyresrätter är enormt. I takt med att kommunen växer så behövs det fler hyresrätter, som framför allt unga och äldre människor kan flytta till menar Thunblad.

Förutom byggandet av fler hyresrätter ska även Järfällahus AB se över möjligheterna till att uppföra en separat bostadskö för unga kommuninvånare. Thunblad menar att bolaget har som syfte att stärka sitt sociala ansvar. Utöver en ny bostadskö funderar kommunen också på att införa en ”ungdomsgaranti”, genom vilken kommunen ska kunna erbjuda bostad inom några år.

 Läs mer här!

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

SCB: Inflationen -0,2 procent

17 februari, 2015

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar idag uppgifter om inflationstakten eller förändringen i konsumentprisindex (KPI).

Förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna var -0,2 procent i januari. Detta motverkades av höjda hyror på 1,8 procent som påverkade uppåt med 0,2 procentenheter.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

SAS: Lägg ner Bromma flygplats

11 februari, 2015

SAS koncernchef menar i en intervju i DN att Bromma flygplats bör läggas ned och investeringar ska göras på Arlanda. Det skulle gynna Sverige.

Hyresgästföreningen region Stockholm har tagit ställning för att Bromma flygplats ska läggas ned och konstaterar att fler röster höjs i frågan.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Sysselsättningen i byggbranschen ökar

Antalet anställda i byggbranschen ökar kraftigt och tillförsikten inför framtiden är stor. Det visar Stockholmsbarometern för andra kvartalet 2014, som är en rapport framtagen av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Hyresgästföreningen region Stockholm på Näringsdepartementet

6 februari, 2015

Idag var Hyresgästföreningen region Stockholm på Näringsdepartementet och diskuterade bostadssituationen i och hyresrättens betydelse för Stockholmsregionen. Det är angeläget att påverka regionalt även på nationella arenor.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson