Okategoriserade

Plus uppmärksammar konsekvenserna av upprustningar

5 februari, 2016

Igår torsdag 4 februari uppmärksammade TV-programmet Plus i SVT upprustningar av hyresrätter. Programmet lyfte bland annat att många tvingas flytta efter upprustningar på grund av hyreshöjningar. Allvarliga brister i lägenheter och andra utrymmen efter upprustningar visades också.

I programmet deltog bland annat Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg, som tycker att det behövs lagändringar för att hyresgästernas intressen ska kunna väga tyngre i Hyresnämnden. Här kan du se programmet.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Linnea Waldner

Simon Safari: Vi beklagar Fastighetsägarna Stockholms agerande

4 februari, 2016

Fastighetsägarna Stockholm har idag meddelat att de avbryter överläggningar om hyresfrågor med Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Vi är förvånade över detta och beklagar djupt att Fastighetsägarna Stockholm agerar på detta sätt, säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm. Samtidigt undrar vi hur det kan komma sig att Fastighetsägarna kommer med detta besked nu när vi har flera inbokade förhandlingstillfällen den närmaste veckan?

Hyresgästföreningen region Stockholm har redan förhandlat och slutit avtal om hyrorna 2016 för närmare 100 000 lägenheter i Stockholmsregionen. Nya överenskommelser både med allmännyttiga och privata fastighetsbolag blir klara hela tiden.

– Vi tar vårt ansvar som förhandlingspart och värnar inte bara om hyresgästerna utan också om samhällsekonomin. Med alltför höga hyreshöjningar, minskar hyresgästernas konsumtionsutrymme, och det kan få allvarliga effekter på ekonomin, säger Simon Safari.

Inför årets förhandlingar har Fastighetsägarna Stockholm gjort stora mediala utspel om sina synpunkter på Hyresgästföreningens agerande inför och under förhandlingarna. De hänvisar till vad de påstår vara två år av resultatlöst arbete kring hyressättningsfrågor som orsak till att säga upp kontakten med Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen har deltagit i dessa hundratals arbetstimmar med överläggningar, satsat lika mycket resurser och har också trott och hoppats på ett bättre samarbetsklimat med motparten. En förhandling är alltid en kompromiss mellan parterna men det vi har mött i dialogen är en motpart som ensidigt förväntar sig kunna diktera villkoren för relationerna mellan parterna.

Så hur kan vi försöka förstå det som nu sker? Förhandlingarna fungerar bra med många av våra motparter men inte med Fastighetsägarna Stockholm. Vi har också mycket konstruktiva samtal inom Hyreskommittén om framtida lösningar för hyressättningsfrågor. Är det kanske just det som är Fastighetsägarnas problem. Att vi är på väg mot något bättre och att förhandlingarna fungerar är kanske inte den bild de vill sätta?

I Hyreskommittén har Hyresgästföreningen region Stockholm, Stockholms allmännyttiga bostadsbolag och Fastighetsägarna Stockholm inlett samtal för att utveckla och förbättra hur hyrorna sätts i Stockholms stad. Det handlar om att hitta former för hur hyror ska sättas på ett konsekvent sätt som blir begripligt och tydligt. Hyror ska utgå från vad hyresgästerna värdesätter i sitt boende. En systematisk hyressättning skapar också förutsättningar för ett gott förhandlingsklimat.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Jonas Lundborg

Byggplanerna för Stadshagen cementerar segregationen

3 februari, 2016

I tidningen Vårt Kungsholmen beskriver Oskar Bergström, handläggare på Stadsbyggnadskontoret, stadens nya planer för området. Det handlar 1900 bostäder (1200 bostadsrätter, 500 hyresrätter och 200 studentlägenheter). Husen blir mestadels sju våningar höga, men kring de nya torgen samt nere vid Hornsbergs strand tillåts höjder på 10-14 våningar.

Det vill säga endast en fjärdedel av det som planeras att byggas blir hyresrätter. Detta trots att det idag råder en stor politisk samsyn om att den skriande bristen är på just hyresrätter. Rimligen borde förhållandena varit omvända med 1200 hyreslägenheter. Hade staden dessutom använt sig av modellen med Stockholmshus hade byggpriserna och därmed hyrorna kunnat pressas så att även normalinkomsttagare kan bo i Stockholms innerstad. I stället väljer staden att på attraktiv tomtmark bygga än fler lägenheter för en välbeställd medelklass.

Förra året tillsatte den nya majoriteten en kommission för ett socialt hållbart Stockholm som ska ”ge förslag på konkreta åtgärder för en socialt hållbar utveckling i staden”. Bland utvecklingsområdena som kommissionen ska undersöka och ge förslag på är boende och stadsmiljö. Hyresgästföreningen region Stockholm kan redan nu ge ett konkret förslag: Bygg minst 1200 hyresrätter med rimlig hyra vid Stadshagen. Det skulle vara ett första steg mot ett socialt hållbarare Stockholm.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Jonas Lundborg

Nytt höghus byggs i Högdalen

27 januari, 2016

Byggföretaget Sarneke ska på uppdrag av Riksbyggen producera 82 nya hyresrätter i Högdalen. Det är ett 14 våningar högt och energisnålt punkthus som kommer byggas. Projektet beräknas kosta runt 100 miljoner kronor och planeras vara klart i januari 2018.

Läs mer här!

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Familjebostäder bygger nytt i Enskede och Älvsjö

22 januari, 2016

Familjebostäder har tagit beslut om att bygga 161 nya bostäder i Enskede och Älvsjö. I Enskede ska 75 bostäder byggas, kostnaden för detta projekt beräknas till 214 miljoner kronor. 86 studentbostäder ska byggas i Älvsjö till en kostnad av 130 miljoner kronor. Byggstarten är planerad till maj respektive april i år.

Läs mer här!  

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson