Okategoriserade

Region Stockholm i Södertälje

29 november, 2016

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Boel Godner berättade att Södertälje planerar för ca 1 000 nya bostäder per år i ett 20 års-perspektiv, om situationen med nyanlända och trångboddhet. Hon berättade vidare om allmännyttans stora låneskuld och att kommunen inte anordnar markanvisningstävlingar.

Simon pratade om Södertäljes höga borgensavgift, avkastningskrav på allmännyttan och bostadsbristens påverkan på samhällsekonomin.

simon-o-boel

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm i Järfälla

21 november, 2016

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade förra veckan Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Claes Thunblad berättade att fler än 1 000 bostäder per år ska byggas i Järfälla fram till 2040. Den beräknade fördelningen är att ca 30 procent av dessa blir hyresrätter. Ambitionen är dock att den andelen ska bli större. Ägardirektivet till allmännyttan anger att det ska byggas 300 bostäder per år. Pris är inte ett kriterium vid markanvisningstävlingar. Krav ställs på att byggstart ska ske inom två år. Kommunen säljer marken vid byggnation. Vidare berättade Claes Thunblad att kommunen ska fatta beslut om att förkorta planprocessen.

Simon pratade om vikten av en aktiv markpolitik, konkurrensen inom byggbranschen, avkastningskrav på allmännyttan, hyresgästernas inflytande vid upprustning och systematiserad hyressättning.

simon-o-claes

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm i riksdagen

16 november, 2016

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Leif Nysmed (S), riksdagsledamot Stockholms län i civilutskottet och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Simon lyfte frågor som skärpt lagstiftning om ökat inflytande för hyresgäster vid upprustning, att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar behöver vässas och hur investeringsstödet för nya hyresrätter kommer att fungera i Stockholm. Simon pratade också om vårt arbete med systematiserad hyressättning.

simon-o-leif

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm i Nacka

2 november, 2016

Simon Safari, regionordförande, Dennis Gråfors, Hyresgästföreningen Nacka/Värmdö och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Mats Gerdau berättade att 20 000 bostäder ska byggas i Nacka fram till 2030. I dessa ingår de 13 500 bostäderna Nacka åtagit sig att bygga enligt Stockholmsförhandlingen. Av de 20 000 nya bostäderna ska drygt 4 000 bli hyresrätter. Idag finns ca 6 500 hyresrätter i Nacka. Hyresrätter upplåts med tomträtt. Markanvisningar villkoras.

Mats Gerdau menar att det är viktigt med en ökad konkurrens inom byggbranschen och att försöka hitta byggherrar som bygger billigt. Vidare anser Mats Gerdau att det är angeläget att snabba på byggtiderna och begränsa möjligheterna till överklagan.

Simon och Dennis pratade om vikten av en aktiv markpolitik, konkurrensen inom byggbranschen och att Nacka saknar allmännytta.

simon-o-mats

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Ungdomsverksamhet vinner nationellt pris

13 oktober, 2016

Det står nu klart att ungdomsverksamheten SWAT vann årets bopris.

Vartannat år delar SABO ut ett bopris. I år hade priset fokus på integrationsfrämjande arbete. Av sexton nominerade verksamheter runt om i landet vann Järfällas SWAT.  Verksamheten grundades för nio år sedan och är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen och Järfällahus.

Juryns motiveringen lyder som följer:

”SWAT är både en ungdomsförening och en strategi, där alla aktiviteter görs av, med och för ungdomar. Ungdomar med olika bakgrund har förts samman. Värdet av ungdomarnas ideella engagemang och av ökad kunskap och självtillit är ovärderligt. SWAT fungerar som en ungdomsskola för livet. Ali Al-Djaber har varit med på hela resan och framstår som en unik ledare.”

Grattis SWAT och bra jobbat!

Läs mer om utmärkelsen på SABOs hemsidan 

ungdomvsverksamheten SWAT tar emot pris
SWAT tar emot pris under årets LH-gala

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson