Okategoriserade

Upprustningsfrågan på frukostseminarium

25 november, 2015

publik

Upprustning av allmännyttan var temat för dagen när Hyresgästföreningen region Stockholm bjöd in till frukostseminarium. Medverkade gjorde Chris Österlund, Sabo, och Ulf Viktorsson från Botkyrkabyggen.

Upprustningsfrågan är en av region Stockholms största utmaningar de kommande åren; hur ska hyresgästerna få ett reellt inflytande över sin boendemiljö och hur kan vi undvika att hyrorna skenar efter en upprustning.

Ulf Viktorsson inledde med att berätta om hur Botkyrkabyggen tänker kring upprustningar. Den första frågan som de brottades med var hur miljardkostnaderna som en upprustning kostar ska finansieras. I Botkyrka är den största delen av beståndet från miljonprogramsåren, samtidigt har Botkyrka den befolkningen i länet med lägst medelinkomster. Problemen som Botkyrkabyggen stod inför var omfattande, det fanns ett stort behov av upprustning, samtidigt vetskapen om att det fanns en dålig betalningsförmåga hos de boende. Botkyrkabyggen hade inga fonderade medel för att påbörja upprustningsarbetet. Det fanns liten intern förståelse för problemen.

Viktorssons utgångspunkter var respekt för de boende, da hade ingen ambition att byta ut hyresgästerna. De förstod att ingen annan kommer lösa BB2problemen. Ambitionen var att renovera cirka 600 lägenheter om året. Men det krävdes ödmjukhet, förutsättningar såg olika beroende på områden. De upptäckte till sin förvåning att många hus är bra är byggda, troligtvis kommer de att stå kvar när Hammarby sjöstad har fallit ihop. De insåg också att misstag kommer att göras.

Botkyrkabyggens uppgift blev att synliggöra problemen för politikerna, men även gentemot Hyresgästföreningen. Till politiken var budskapet klart: Lös finansieringsfrågan eller få nedgångna förorter som i Frankrike. Vilket politikerna gjorde. Därefter togs det fram planer för hela beståndet utifrån behov. Men innan renoveringarna sattes igång var det viktigt att prata med de boende, trapphus för trapphus, beskriva problemen och berätta vad Botkyrkabyggen tänkte göra. Att stammarna kommer bytas och det innebär nya badrum. I samtalen kom de boende med viktiga åsikter, inte bara när det gällde den inre miljön utan även den yttre. När beslut om renovering ska göras bjuds det alltid in till dialog. Samrådsgrupper bildas, avstämningsmöten hålls under hela resan. Den största överraskningen under resan för Botkyrkabyggen var hyresgästernas smarta och billiga lösningar på deras upplevda problem. På frågan vilka som ska betala för upprustningarna var Viktorsson tydlig, de boende.

Chris Österlund från Sabo pratade om att hållbara hem pressar priserna på upprustningar. Förutsättningarna för upprustningar ser olika ut beroende på regioner, om det handlar om storstäder eller småstäder. Vad som pockar på uppmärksamheten just nu för Sabo och kommunerna är: Integrationsfrågan, att underskottet på bostäder inte har varit så här stort på 50 år, utförsäljning av allmännyttan, upprustningar och energieffektiviseringar.SABO

Många av frågorna har det inte arbetats med på väldigt lång tid vilket innebär att det tar lång tid att ställa om förvaltande organisationer till en ny. Visst har upprustningar har genomförts över åren, men aldrig i den här omfattningen. Österlund jämförde upprustningarna med nybyggandet där hon ansåg att allmännyttan ibland är hyresdrivande för att säkra upp med allt av det senaste, ofta helt i onödan. När det gäller nybyggnation har Sabo tagit fram vad de kallar ”kombohus” i avsikt att pressa priserna och hålla nere hyrorna. Kanske kan erfarenheterna från kombohusen översättas till upprustningar.

Målet nu är att tillsammans med HBV (allmännyttans upphandlingsförening) pressa priserna för renovering och underhåll genom att träffa konkurrensmässiga ramavtal. Troligtvis kan det ge en kostnadsminskning på 25 procent. En tanke är att dela upp delar av projekten för en ökad konkurrens. Projektet kommer att ta cirka tre år att sjösättas. Allmännyttan måste lära sig att prioritera vad som är viktigt. Österlund poängterade att Sabo inte ansvarar för processerna med de boende, det är de lokala parternas ansvar.

 

 

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Upprustningar | Direktlänk
Skribent Jonas Lundborg

Minimal ökning av bostadsbyggande i länet

19 november, 2015

Idag släppte Statistiska centralbyrån (SCB) siffror som visar att byggandet av nya lägenheter i Stockholms län under årets tre första kvartal, är något högre, än vid samma tid förra året.

Totalt har 9 273 lägenheter påbörjats under de tre första kvartalen 2015, förra året var den siffran 9 218. Siffrorna visar alltså att det har skett en minimal ökning med 55 lägenheter. Totalt för hela Sverige så ökar antalet påbörjade lägenheter med 35 procent under samma period.

Läs mer här!

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Nynäshamn ska förtätas med 200 hyresrätter

17 november, 2015

Idag rapporterar lokaltidningen Nynäshamnsposten att Nynäshamnsbostäder satsar på att bygga minst 200 hyresrätter på tre år. Kommunalrådet i Nynäshamn, Daniel Adborn (FP), menar att kommunen hoppas på att bygga fler hyresrätter än så, men att den stora utmaningen ligger i att lägenheterna ska stå klara inom en treårs-period. Främst ska det röra sig om områdena Estö, Kullsta, Valkyrianparken och Gröndal.

Pengarna till nybyggnationerna uppges främst komma från de utförsäljningar kommunen gjorde förra året, då man sålde drygt 500 lägenheter ur allmännyttans bostadsbestånd.

Läs mer här!

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Stockholms Handelskammare: Seminarium om företagens rekryteringsproblem

13 november, 2015

Stockholms Handelskammare arrangerade tidigare idag ett seminarium om bostadsbristen och företagens rekryteringsproblem. Hyresgästföreningen region Stockholm bevakade seminariet.

Stockholms Handelskammare ser hyressättningssystemet som problemet. Tre företag inom byggbranschen; Consent, Wonderbox och Utopia Arkitekter berättade om vad de upplever som de största hindren för bostadsbyggande. Dessa hinder är tillgången på mark, att det tar för lång tid att bygga och att det saknas politisk handlingskraft. Inget av företagen pratade om hyressättningssystemet.

Sedan följde en paneldiskussion med bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) och riksdagens civilutskotts ordförande Caroline Szyber (KD). Caroline Szyber hade fokus på markfrågan; bristen på mark och hon vill att en extern part ska titta på hur hyressättningssystemet fungerar i Stockholm. Mehmet Kaplan hade fokus på behovet av nya hyresrätter med rimliga hyror och Sverigeförhandlingen. Han ifrågasätter inte hyressättningssystemet; höjda hyror löser inte bostadssituationen. Vidare menar han att rådande hyressättningssystem ska bestå tills bostadsbristen är löst.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Bostadspolitisk frukost 25 november

5 november, 2015

Välkommen till bostadspolitisk frukost om upprustning av allmännyttan. Hur kan hyresgästerna vara med och påverka upprustningarna så att de har råd att bo kvar?

Onsdag 25 november 2015, klockan 8.30–9.30, World Trade Center.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR:

sthlmseminarium@hyresgastforeningen.se
Anmäl dig senast 18 november 2015

Inbjudan bostadspolitisk frukost

 

 

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Upprustningar | Direktlänk
Skribent Linnea Waldner