Okategoriserade

Bostäder på Bromma flygplats – Hyresgästföreningen region Stockholm får stöd av Centerpartiet

21 mars, 2017

Hyresgästföreningen region Stockholm har tidigare tagit ställning för att Bromma flygplats ska läggas ner och att det istället ska byggas bostäder där. Simon Safari har t ex skrivit en debattartikel tillsammans med Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad om denna fråga.

Läs Simons debattartikel här 

Nu ansluter även Centerpartiet till Hyresgästföreningen region Stockholms syn på Bromma flygplats.

Läs om detta här

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Kommuninvånarna i Danderyd vill ha en allmännytta

20 mars, 2017

Danderyd saknar allmännytta men det är fler Danderydsbor som vill ha en allmännytta än som inte vill, skriver Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm i en debattartikel i Danderyds Nyheter.

Läs debattartikeln i Danderyds Nyheter här.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm i Sundbyberg

Simon Safari, regionordförande, Anders Gustafson, ordförande Hyresgästföreningen Sundbyberg och delar av kansliet träffade förra veckan Mikael T Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Mikael T Eriksson pratade om att det är en stor andel hyresrätter som byggs nu, att kommunen planerar för 19 000 nya bostäder, att intresset från byggherrar är stort och infrastrukturens betydelse.

Mikael T Eriksson menar att det är viktigt med blandade upplåtelseformer och att vi bygger samhällen – inte bara bostäder.

Simon och Anders pratade om den stora andelen hyresrätter i kommunen, utvecklingen av Kymlingeområdet, den eventuella ombildningen av del av allmännyttan och att hyresrätten är lönsam.

simon-o-mikael

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm i Österåker

Simon Safari, regionordförande och delar av kansliet träffade förra veckan Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Michaela Fletcher pratade om det nya intresset från byggherrar för hyresrätter i kommunen, att det byggs 250-300 bostäder varje år och att kommunen anvisar mark med tomträtt.

Michaela Fletcher menar att allmännyttan ska bygga när ingen annan bygger – ska inte konkurrera på en fri marknad och bli större än nu, kommunikationerna är viktiga för Österåker, fri hyressättning vore bra och att det är angeläget med fler aktörer på hyresmarknaden.

Simon pratade om bostadsbristen, infrastrukturens betydelse för bostadsbyggandet, vikten av en aktiv markpolitik, kommunens relativt höga borgensavgift, att vi ska bygga samhällen – inte bara bostäder och den höga rörligheten inom hyresrättsbeståndet.

simon-o-michaela

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Kommuninvånarna i Salem vill ha en allmännytta

27 februari, 2017

Salem saknar allmännytta men drygt 70 procent av kommuninvånarna vill ha en allmännytta, skriver Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm och Kim Lindholm, ordförande Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem i en debattartikel i Södra Sidan.

Läs debattartikeln i Södra Sidan här 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson