I rätten att hyra bor möjligheten

Ungas boende

Hyresgästföreningen besökte Kontaktdagarna i Uppsala

30 januari, 2014

KontaktdagarnaIgår, den 29 januari, deltog Hyresgästföreningen rekryteringsmässa Kontaktdagarna i Uppsala. Kontaktdagarna är ekonomistudenternas rekryteringsmässa där det finns möjlighet att möta upp emot 3000 studenter. Hyresgästföreningen region Stockholm söker just nu förhandlare till vår förhandlingsenhet och vi fick möjlighet att träffa flera intresserade studenter. Som förhandlare arbetar du med att på uppdrag förhandla hyror och andra hyresvillkor. En otrolig uppgift i arbetet för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad.

Självklart fick vi också möjliget att prata bostadsbrist och vikten av att bygga fler hyresrätter. Liksom Stockholm har Uppsala stor bostadsbrist och en student berättade om hennes vän som stått fyra år i kö till en studentlägenhet. Hon hoppades nu på att få en egen bostad sin sista termin på utbildningen.  Många ville vara med och påverka att det byggs fler bostäder och vi tipsade så klart om att gå in på Hyresgästföreningens hemsida flerhem.nu. Där kan man skriva brev till sina politiker om vikten av att bygga hyresrätter. Vill du vara med och påverka, gå in på flerhem.nu du med.

Nästa vecka den 7-8 februari kommer vi vara med på rekryteringsmässan Bazaren på Kulturhuset i Stockholm Kom gärna förbi.

No Comments » | Hyresförhandlingar, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Jessica Creutzer

Prat om bostad och tunnelbanan

10 oktober, 2013

Tunnelbaneutbyggnaden och det bostadsbyggande som kan komma av den, var temat för Prat om bostad som Hyresgästföreningen region Stockholm arrangerade den 7 oktober 2013. Med på Debaser Medis hade vi HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson inom Stockholmsförhandlingen 2013, experter inom bostadsmarknaden och politiker i de berörda kommunerna.

Stockholmsförhandlingen 2013 syftar till att nå en överenskommelse mellan regering, kommuner och Stockholms läns landsting om en utbyggnad av tunnelbanan, bostadsbyggande i samband med den och en finansieringslösning för tunnelbaneutbyggnaden. Går förhandlingen i lås kan den leda till ett ökat bostadsbyggande i Stockholm. Det är tal om så många som 75 000 nya bostäder.

Peggy Jönsson, styrelseledamot i Hyresgästföreningen region Stockholm, hälsade välkommen och passade på att skicka med till förhandlingen att Hyresgästföreningen region Stockholm vill se ett ökat bostadsbyggande, men att man inte får glömma att bygga för alla: därför ska det även byggas hyresrätter och bostäder som unga har råd att bo i.

Därefter tog HG Wessberg över för att berätta om hur förhandlingen går. Den stora tvistefrågan handlar inte oväntat om finansieringen. En stor del av finansieringen av tunnelbaneutbygganden föreslår förhandlingspersonerna ska komma från en ökning av trängselskatten, ett förslag som är ute på remiss. De nuvarande nivåerna ska höjas, men det ska även bli trängselskatt på Essingeleden och i Saltsjö-Mälarsnittet: det vill säga när man passerar Stockholms innerstad. Men ska trängselskatterna ses som en regional finansiering eller en statlig? På frågan om vad förhandlingspersonerna hade kvar att komma överens om blev svaret från HG Wessberg kort och koncist:

–      Allt!

Men Wessberg sa sig ändå vara hoppfull och menade att alternativet: ingen utbyggnad av tunnelbanan och ingen överenskommelse om bostadsbyggande, inte är något alternativ. Det blir för stora negativa konsekvenser.

– Om utbyggnaden inte blir av kommer det att leda till att 1. Stockholm och Sverige tappar i tillväxt och arbetstillfällen, 2. Stockholm tappar i attraktionskraft, 3. vi som bor här inte kan röra oss som vi vill och 4. det blir inte den stad vi vill ha.

Efter Wessbergs inledning diskuterade Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu vilka bostäder Stockholm behöver med Anna Wersäll från Stockholms handelskammare, Bengt Hansson från Boverket och Niklas Svensson, Stockholms stads stadsbyggandskontor. Att det behövs tunnelbana och bostäder och fler hyresrätter var paneldeltagarna överens om men inte om vägen dit. Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu lyfte ungdomars efterfrågan på mindre och billiga hyresrätter och menade att det finns möjligheter att bygga billigt bara det finns en politisk vilja.

I politikerdebatten tog de socialdemokratiska representanterna upp att diskussioner endast förs med representanter från de borgerliga partierna. De ställde sig frågande till att man valt bort blocköverskridande beslut med tanke på att tunnelbaneutbyggnaden är så pass långsiktig. Även kommunpolitikerna menade att det finns stora skiljelinjer i förhandlingen, inte minst kring trängselsskattens användning, men också att det finns en motvilja till en tunnelbaneutbyggnad från landstinget. Samtidigt poängterade flera paneldeltagarna vikten av att utbyggnaden blir av för att det också ska kunna byggas bostäder.

Medverkande:
Bengt Hansson – analytiker, Boverket
Anna Wersäll – expert, Stockholms handelskammare
Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
Vanda Kehr, jagvillhabostad.nu
Anders Ekegren, (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Solna
Claes Thunblad (S), oppositionsråd, Järfälla
Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd, Stockholm
Cathrin Bergenstråhle (M), kommunalråd, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka

Jon Jordås, journalist och tidigare reporter på P1, var moderator för kvällen. Sara-Märta Höglund som stod för musiken i pauserna.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Anne Sandquist

80 000 unga vuxna i Stockholms län vill ha egen bostad

21 maj, 2013

130 000 av Stockholms läns 230 000 unga vuxna (20–27 år) bor i föräldrahemmet eller i ett boende utan besittningsskydd. Omkring 80 000 av dem skulle vilja ha en egen bostad.
Fram till och med år 2007 hade mer än hälften av de unga vuxna en egen bostad (hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus), därefter har andelen sjunkit drastiskt. Stockholms län är den storstadsregion i Sverige där andelen unga vuxna med egen bostad är minst.

Den vanligaste boendeformen bland unga vuxna idag är att bo hos förälder och andelen som gör det ökar. Sex av tio mambos vill ha ett annat boende. 39 000 unga vuxna i Stockholms län är ofrivilliga mambos.

Det råder bostadsbrist i 23 av Stockholms 26 kommuner (Boverkets rapport 2013:17). Det hindrar unga vuxna från att starta sina vuxenliv. Den akuta bostadsbristen gör det svårare för unga vuxna att kunna få bostäder som de kan efterfråga. För att täcka bostadsbehovet för Stockholms unga vuxna behövs omkring 50 000 nya bostäder. Men det är inte nog. Totalt saknas drygt 100 000 bostäder i Stockholms län. Fram till år 2016 behövs närmare 40 000 nya bostäder varje år för att bygga bort bostadsbristen. Och enligt en rapport som Stockholms läns landsting tagit fram på uppdrag av regeringen måste mellan 179 000 och 319 000 bostäder byggas fram till 2030.

Bland de unga vuxna som har en hyresrätt med förstahandskontrakt är det vanligast att ha fått tag på den genom kontakter, 29 procent. Näst vanligast är att ha stått i kö hos ett specifikt bostadsbolag, 27 procent, och först på tredje plats kommer offentlig bostadsförmedling, 25 procent. Kraven för att få ett hyreskontrakt är högt ställda idag. Fast jobb, hög betalningsförmåga, bra referenser och inga betalningsanmärkningar är krav som kan vara extra svårt att leva upp till för unga vuxna. Var fjärde ung vuxen som lämnat föräldrahemmet är ekonomiskt beroende av föräldrar eller anhöriga för att klara sitt uppehälle.

Det skulle dock inte behöva vara så här. Lösningar finns men politisk vilja saknas.

I valrörelsen 2010 lovade Socialdemokraterna att de skulle bygga 50 000 bostäder om de fick väljarnas förtroende. Moderaterna lovade bygga 57 000 nya bostäder fram till 2014. Det är långt ifrån uppnått. I halvtid hade bara 17 000 av de 57 000 bostäderna börjat byggas.

Hyresgästföreningen har tagit fram ett förslag till en ny bostadspolitik. I det finns flera förslag för att undanröja bostadsbristen i Sverige:

  • Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter
  • Ta bort fastighetsskatten för hyresrätter
  • Skattefria underhållsfonder
  • Rot-avdrag till hyresrätter
  • Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter
  • Använd de allmännyttiga bostadsbolagen för att se till att alla medborgare i kommunen erbjuds bra bostäder

No Comments » | Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius