I rätten att hyra bor möjligheten

Ungas boende

Bostadspolitik i Nacka och Värmdö

3 juni, 2014

Hyresgästföreningen Nacka Värmdö hade fullt upp med bostadspolitiska aktiviteter under förra veckan. Under tre dagar träffade föreningen politiker och allmänheten för att samtala om bostadssituationen i de två kommunerna .

Måndagen den 26 maj bjöd föreningen in till sopplunch med politiker i Nacka kommun. Representanter från Moderaterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom för att samtala om bostadsituationen. Bland annat diskuterades planerna för tunnelbanan och bostadsbyggandet i, en eventuell ny allmännytta och kommande renoveringar. Alla var överens om att bostadsbristen är ett problem och att det behövs fler hyresrätter. I och med tunnelbanan har kommunen förpliktigats att bygga cirka 13 500 nya bostäder. Den senaste tiden har de sett ett ökat intresse från flera byggbolag att bygga hyresrätter. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommer, om de vinner valet, arbeta för att starta ett nytt kommunalt bostadsbolag i Nacka. Folkpartiet och Moderaterna, som idag styr i kommunen, ansåg att dagens modell med ett antal större fastighetsägare fungerar bra. De menar att de har god kontakt med fastighetsägarna och påverkar att de tar ett socialt ansvar med hjälp av avtal.

Nacka20140526_2

På tisdagen den 27 maj var det dags att träffa Värmdö kommuns politiker. Under våren har Hyresgästföreningen Nacka Värmdö anlitat tre ungdomar för att ta reda på hur ungdomar i kommunen ser på bostadsituationen. Rapporten presenterades för närvarande politiker, föreningsstyrelsen och Nacka Värmdöposten under tisdagskvällen. Ungdomarna hade frågat 125 personer mellan 15-25 år om deras kunskap om bostadssituationen, vad de efterfrågade i boendet och vad som kan göra kommunen mer attraktivt. Slutsatserna var att de flesta vill bo kvar i Värmdö kommun de närmaste åren (67 procent). De flesta vill bo eller flytta till Gustavsberg och att det där finns ett stort behov av billiga hyresrätter. Därför menade ungdomarna att politiker måste börja prioritera hyresrätter framför bostadsrätter.

Värmdö20140527

Veckan avslutades med att Hyresgästföreningen Nacka Värmdö fanns på plats vid Sickla köpkvarter för att informera och samtala om bostadssituationen i kommunen. Inför valet talar alla partier om att det måste byggas mer men det är en sak att tala och en annan sak att hålla det man lovar. Under söndagen fick de som ville vara med och påverka genom att skicka vykort till politiker som påminner om att politikerna måste gå från ord till handling och bygga fler hyresrätter.

Sickla20140601_3

Sickla20140601_2

Sickla20140601_5

No Comments » | Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Hyresgästföreningen besökte Kontaktdagarna i Uppsala

30 januari, 2014

KontaktdagarnaIgår, den 29 januari, deltog Hyresgästföreningen rekryteringsmässa Kontaktdagarna i Uppsala. Kontaktdagarna är ekonomistudenternas rekryteringsmässa där det finns möjlighet att möta upp emot 3000 studenter. Hyresgästföreningen region Stockholm söker just nu förhandlare till vår förhandlingsenhet och vi fick möjlighet att träffa flera intresserade studenter. Som förhandlare arbetar du med att på uppdrag förhandla hyror och andra hyresvillkor. En otrolig uppgift i arbetet för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad.

Självklart fick vi också möjliget att prata bostadsbrist och vikten av att bygga fler hyresrätter. Liksom Stockholm har Uppsala stor bostadsbrist och en student berättade om hennes vän som stått fyra år i kö till en studentlägenhet. Hon hoppades nu på att få en egen bostad sin sista termin på utbildningen.  Många ville vara med och påverka att det byggs fler bostäder och vi tipsade så klart om att gå in på Hyresgästföreningens hemsida flerhem.nu. Där kan man skriva brev till sina politiker om vikten av att bygga hyresrätter. Vill du vara med och påverka, gå in på flerhem.nu du med.

Nästa vecka den 7-8 februari kommer vi vara med på rekryteringsmässan Bazaren på Kulturhuset i Stockholm Kom gärna förbi.

No Comments » | Hyresförhandlingar, Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Prat om bostad och tunnelbanan

10 oktober, 2013

Tunnelbaneutbyggnaden och det bostadsbyggande som kan komma av den, var temat för Prat om bostad som Hyresgästföreningen region Stockholm arrangerade den 7 oktober 2013. Med på Debaser Medis hade vi HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson inom Stockholmsförhandlingen 2013, experter inom bostadsmarknaden och politiker i de berörda kommunerna.

Stockholmsförhandlingen 2013 syftar till att nå en överenskommelse mellan regering, kommuner och Stockholms läns landsting om en utbyggnad av tunnelbanan, bostadsbyggande i samband med den och en finansieringslösning för tunnelbaneutbyggnaden. Går förhandlingen i lås kan den leda till ett ökat bostadsbyggande i Stockholm. Det är tal om så många som 75 000 nya bostäder.

Peggy Jönsson, styrelseledamot i Hyresgästföreningen region Stockholm, hälsade välkommen och passade på att skicka med till förhandlingen att Hyresgästföreningen region Stockholm vill se ett ökat bostadsbyggande, men att man inte får glömma att bygga för alla: därför ska det även byggas hyresrätter och bostäder som unga har råd att bo i.

Därefter tog HG Wessberg över för att berätta om hur förhandlingen går. Den stora tvistefrågan handlar inte oväntat om finansieringen. En stor del av finansieringen av tunnelbaneutbygganden föreslår förhandlingspersonerna ska komma från en ökning av trängselskatten, ett förslag som är ute på remiss. De nuvarande nivåerna ska höjas, men det ska även bli trängselskatt på Essingeleden och i Saltsjö-Mälarsnittet: det vill säga när man passerar Stockholms innerstad. Men ska trängselskatterna ses som en regional finansiering eller en statlig? På frågan om vad förhandlingspersonerna hade kvar att komma överens om blev svaret från HG Wessberg kort och koncist:

–      Allt!

Men Wessberg sa sig ändå vara hoppfull och menade att alternativet: ingen utbyggnad av tunnelbanan och ingen överenskommelse om bostadsbyggande, inte är något alternativ. Det blir för stora negativa konsekvenser.

– Om utbyggnaden inte blir av kommer det att leda till att 1. Stockholm och Sverige tappar i tillväxt och arbetstillfällen, 2. Stockholm tappar i attraktionskraft, 3. vi som bor här inte kan röra oss som vi vill och 4. det blir inte den stad vi vill ha.

Efter Wessbergs inledning diskuterade Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu vilka bostäder Stockholm behöver med Anna Wersäll från Stockholms handelskammare, Bengt Hansson från Boverket och Niklas Svensson, Stockholms stads stadsbyggandskontor. Att det behövs tunnelbana och bostäder och fler hyresrätter var paneldeltagarna överens om men inte om vägen dit. Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu lyfte ungdomars efterfrågan på mindre och billiga hyresrätter och menade att det finns möjligheter att bygga billigt bara det finns en politisk vilja.

I politikerdebatten tog de socialdemokratiska representanterna upp att diskussioner endast förs med representanter från de borgerliga partierna. De ställde sig frågande till att man valt bort blocköverskridande beslut med tanke på att tunnelbaneutbyggnaden är så pass långsiktig. Även kommunpolitikerna menade att det finns stora skiljelinjer i förhandlingen, inte minst kring trängselsskattens användning, men också att det finns en motvilja till en tunnelbaneutbyggnad från landstinget. Samtidigt poängterade flera paneldeltagarna vikten av att utbyggnaden blir av för att det också ska kunna byggas bostäder.

Medverkande:
Bengt Hansson – analytiker, Boverket
Anna Wersäll – expert, Stockholms handelskammare
Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
Vanda Kehr, jagvillhabostad.nu
Anders Ekegren, (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Solna
Claes Thunblad (S), oppositionsråd, Järfälla
Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd, Stockholm
Cathrin Bergenstråhle (M), kommunalråd, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka

Jon Jordås, journalist och tidigare reporter på P1, var moderator för kvällen. Sara-Märta Höglund som stod för musiken i pauserna.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Anne Sandquist