I rätten att hyra bor möjligheten

Ungas boende

Aldrig har så få unga vuxna haft en egen bostad

27 maj, 2015

Av Stockholms läns 240 947 unga vuxna mellan 20 och 27 år bor 41 procent i egen bostad. Det är den lägsta siffran någonsin sedan Hyresgästföreningen region Stockholm gjorde den första undersökningen 2001. Av de unga vuxna i länskommunerna bor endast 38 procent i egen bostad. Andelen som bor i hyresrätt är 16 procent, den lägsta siffran någonsin.

I länet bor 29 procent i osäkra upplåtelseformer. I Stockholms stad är siffran 32 procent. Trenden är även att unga vuxna tränger ihop sig i mindre bostäder. Andelen som bor hos föräldrar ökar, 28 procent. Av de unga vuxna i länskommunerna bor 34 procent hos föräldrar.

Boendekostnader
35 procent av dem som har flyttat hemifrån har, när boendet är betalt, mindre pengar att leva på än vad som behövs, enligt Konsumentverkets rekommendation. 21 procent av dem som har flyttat hemifrån får hjälp att betala sitt uppehälle eller boende. 19 procent klarar nätt och jämnt boendekostnaderna.

Hur unga vuxna vill bo
88 600 unga vuxna i Stockholms län vill ha en egen bostad men saknar det idag. 34 procent tycker att hyresrätten är den bästa upplåtelseformen. Av de unga vuxna i Stockholms stad anser 39 procent att hyresrätten är bäst.

Även stockholmarna i allmänhet tycker att hyresrätten är bra; 90 procent anser att hyresrätten är bättre lämpad än andra boendeformer för ungdomar som vill flytta från föräldrahemmet och 80 procent tycker att hyresrätten ska prioriteras vid nyproduktion.

Bostadsbristens Stockholm
Stockholm är en av de mest attraktiva storstadsregionerna i Europa och växer med cirka 40 000 invånare per år. Befolkningen är yngre än i övriga landet. Samtliga kommuner i regionen har bostadsbrist och framför allt brist på hyresrätter. Bostadsbyggandet är inte tillräckligt och när det byggs prioriteras ägt boende. För att tillgodose behovet från de 88 600 unga vuxna skulle det behövas 59 900 bostäder.

Stockholm är den storstadsregion i landet med lägst andel unga vuxna med egen bostad. I Stockholms län är också andelen som bor hos föräldrarna högre än i övriga storstadsområden och i landet i övrigt.

Av stockholmarna bedömer 81 procent att det blir svårt för tonåringar att skaffa en egen bostad som vuxna. Situationen är så allvarlig att varannan ung person har övervägt att lämna Stockholm på grund av bostadsbristen eller de höga boendekostnaderna.

En ny bostadspolitik
Samhället har ansvaret för att alla ska kunna bo i goda bostäder till rimliga kostnader; bostaden är en rättighet. Staten har gett kommunerna bostadsförsörjningsansvar. Det är genom att bygga fler bostäder, framför allt hyresrätter, som bostadsbristen kan lösas.

Statliga investeringsstimulanser för bostadsbyggande och sänkta inkomstkrav på hyresgäster är två politiska initiativ som är bra för unga vuxna och som Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar. Andra bostadspolitiska förslag från Hyresgästföreningen är:

 • Borttagen fastighetsskatt för hyresrätter
 • Skattefria underhållsfonder för hyresrätter
 • Rot-avdrag till hyresrätter
 • Miljöpremie för upprustning av hyresrätter
 • Använd de allmännyttiga bostadsbolagen för att se till att alla medborgare i kommunen erbjuds bra bostäder

 

Om undersökningen
Opinionsinstitutet Skop har på uppdrag av Hyresgästföreningen genomfört en undersökning vartannat år sedan 1997 om unga vuxna mellan 20 och 27 år och deras boende. Sedan 2001 särredovisas resultatet för Stockholms län. 2015 års undersökning genomfördes mellan 3 februari och 21 mars. Antal svarande i Stockholms län var 1 115.

Ta del av rapporten: Unga vuxnas boende, Sthlms län2015

 

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Bostadspolitik i Nacka och Värmdö

3 juni, 2014

Hyresgästföreningen Nacka Värmdö hade fullt upp med bostadspolitiska aktiviteter under förra veckan. Under tre dagar träffade föreningen politiker och allmänheten för att samtala om bostadssituationen i de två kommunerna .

Måndagen den 26 maj bjöd föreningen in till sopplunch med politiker i Nacka kommun. Representanter från Moderaterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom för att samtala om bostadsituationen. Bland annat diskuterades planerna för tunnelbanan och bostadsbyggandet i, en eventuell ny allmännytta och kommande renoveringar. Alla var överens om att bostadsbristen är ett problem och att det behövs fler hyresrätter. I och med tunnelbanan har kommunen förpliktigats att bygga cirka 13 500 nya bostäder. Den senaste tiden har de sett ett ökat intresse från flera byggbolag att bygga hyresrätter. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommer, om de vinner valet, arbeta för att starta ett nytt kommunalt bostadsbolag i Nacka. Folkpartiet och Moderaterna, som idag styr i kommunen, ansåg att dagens modell med ett antal större fastighetsägare fungerar bra. De menar att de har god kontakt med fastighetsägarna och påverkar att de tar ett socialt ansvar med hjälp av avtal.

Nacka20140526_2

På tisdagen den 27 maj var det dags att träffa Värmdö kommuns politiker. Under våren har Hyresgästföreningen Nacka Värmdö anlitat tre ungdomar för att ta reda på hur ungdomar i kommunen ser på bostadsituationen. Rapporten presenterades för närvarande politiker, föreningsstyrelsen och Nacka Värmdöposten under tisdagskvällen. Ungdomarna hade frågat 125 personer mellan 15-25 år om deras kunskap om bostadssituationen, vad de efterfrågade i boendet och vad som kan göra kommunen mer attraktivt. Slutsatserna var att de flesta vill bo kvar i Värmdö kommun de närmaste åren (67 procent). De flesta vill bo eller flytta till Gustavsberg och att det där finns ett stort behov av billiga hyresrätter. Därför menade ungdomarna att politiker måste börja prioritera hyresrätter framför bostadsrätter.

Värmdö20140527

Veckan avslutades med att Hyresgästföreningen Nacka Värmdö fanns på plats vid Sickla köpkvarter för att informera och samtala om bostadssituationen i kommunen. Inför valet talar alla partier om att det måste byggas mer men det är en sak att tala och en annan sak att hålla det man lovar. Under söndagen fick de som ville vara med och påverka genom att skicka vykort till politiker som påminner om att politikerna måste gå från ord till handling och bygga fler hyresrätter.

Sickla20140601_3

Sickla20140601_2

Sickla20140601_5

No Comments » | Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Hyresgästföreningen besökte Kontaktdagarna i Uppsala

30 januari, 2014

KontaktdagarnaIgår, den 29 januari, deltog Hyresgästföreningen rekryteringsmässa Kontaktdagarna i Uppsala. Kontaktdagarna är ekonomistudenternas rekryteringsmässa där det finns möjlighet att möta upp emot 3000 studenter. Hyresgästföreningen region Stockholm söker just nu förhandlare till vår förhandlingsenhet och vi fick möjlighet att träffa flera intresserade studenter. Som förhandlare arbetar du med att på uppdrag förhandla hyror och andra hyresvillkor. En otrolig uppgift i arbetet för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad.

Självklart fick vi också möjliget att prata bostadsbrist och vikten av att bygga fler hyresrätter. Liksom Stockholm har Uppsala stor bostadsbrist och en student berättade om hennes vän som stått fyra år i kö till en studentlägenhet. Hon hoppades nu på att få en egen bostad sin sista termin på utbildningen.  Många ville vara med och påverka att det byggs fler bostäder och vi tipsade så klart om att gå in på Hyresgästföreningens hemsida flerhem.nu. Där kan man skriva brev till sina politiker om vikten av att bygga hyresrätter. Vill du vara med och påverka, gå in på flerhem.nu du med.

Nästa vecka den 7-8 februari kommer vi vara med på rekryteringsmässan Bazaren på Kulturhuset i Stockholm Kom gärna förbi.

No Comments » | Hyresförhandlingar, Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Prat om bostad och tunnelbanan

10 oktober, 2013

Tunnelbaneutbyggnaden och det bostadsbyggande som kan komma av den, var temat för Prat om bostad som Hyresgästföreningen region Stockholm arrangerade den 7 oktober 2013. Med på Debaser Medis hade vi HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson inom Stockholmsförhandlingen 2013, experter inom bostadsmarknaden och politiker i de berörda kommunerna.

Stockholmsförhandlingen 2013 syftar till att nå en överenskommelse mellan regering, kommuner och Stockholms läns landsting om en utbyggnad av tunnelbanan, bostadsbyggande i samband med den och en finansieringslösning för tunnelbaneutbyggnaden. Går förhandlingen i lås kan den leda till ett ökat bostadsbyggande i Stockholm. Det är tal om så många som 75 000 nya bostäder.

Peggy Jönsson, styrelseledamot i Hyresgästföreningen region Stockholm, hälsade välkommen och passade på att skicka med till förhandlingen att Hyresgästföreningen region Stockholm vill se ett ökat bostadsbyggande, men att man inte får glömma att bygga för alla: därför ska det även byggas hyresrätter och bostäder som unga har råd att bo i.

Därefter tog HG Wessberg över för att berätta om hur förhandlingen går. Den stora tvistefrågan handlar inte oväntat om finansieringen. En stor del av finansieringen av tunnelbaneutbygganden föreslår förhandlingspersonerna ska komma från en ökning av trängselskatten, ett förslag som är ute på remiss. De nuvarande nivåerna ska höjas, men det ska även bli trängselskatt på Essingeleden och i Saltsjö-Mälarsnittet: det vill säga när man passerar Stockholms innerstad. Men ska trängselskatterna ses som en regional finansiering eller en statlig? På frågan om vad förhandlingspersonerna hade kvar att komma överens om blev svaret från HG Wessberg kort och koncist:

–      Allt!

Men Wessberg sa sig ändå vara hoppfull och menade att alternativet: ingen utbyggnad av tunnelbanan och ingen överenskommelse om bostadsbyggande, inte är något alternativ. Det blir för stora negativa konsekvenser.

– Om utbyggnaden inte blir av kommer det att leda till att 1. Stockholm och Sverige tappar i tillväxt och arbetstillfällen, 2. Stockholm tappar i attraktionskraft, 3. vi som bor här inte kan röra oss som vi vill och 4. det blir inte den stad vi vill ha.

Efter Wessbergs inledning diskuterade Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu vilka bostäder Stockholm behöver med Anna Wersäll från Stockholms handelskammare, Bengt Hansson från Boverket och Niklas Svensson, Stockholms stads stadsbyggandskontor. Att det behövs tunnelbana och bostäder och fler hyresrätter var paneldeltagarna överens om men inte om vägen dit. Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu lyfte ungdomars efterfrågan på mindre och billiga hyresrätter och menade att det finns möjligheter att bygga billigt bara det finns en politisk vilja.

I politikerdebatten tog de socialdemokratiska representanterna upp att diskussioner endast förs med representanter från de borgerliga partierna. De ställde sig frågande till att man valt bort blocköverskridande beslut med tanke på att tunnelbaneutbyggnaden är så pass långsiktig. Även kommunpolitikerna menade att det finns stora skiljelinjer i förhandlingen, inte minst kring trängselsskattens användning, men också att det finns en motvilja till en tunnelbaneutbyggnad från landstinget. Samtidigt poängterade flera paneldeltagarna vikten av att utbyggnaden blir av för att det också ska kunna byggas bostäder.

Medverkande:
Bengt Hansson – analytiker, Boverket
Anna Wersäll – expert, Stockholms handelskammare
Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
Vanda Kehr, jagvillhabostad.nu
Anders Ekegren, (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Solna
Claes Thunblad (S), oppositionsråd, Järfälla
Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd, Stockholm
Cathrin Bergenstråhle (M), kommunalråd, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka

Jon Jordås, journalist och tidigare reporter på P1, var moderator för kvällen. Sara-Märta Höglund som stod för musiken i pauserna.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Anne Sandquist

80 000 unga vuxna i Stockholms län vill ha egen bostad

21 maj, 2013

130 000 av Stockholms läns 230 000 unga vuxna (20–27 år) bor i föräldrahemmet eller i ett boende utan besittningsskydd. Omkring 80 000 av dem skulle vilja ha en egen bostad.
Fram till och med år 2007 hade mer än hälften av de unga vuxna en egen bostad (hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus), därefter har andelen sjunkit drastiskt. Stockholms län är den storstadsregion i Sverige där andelen unga vuxna med egen bostad är minst.

Den vanligaste boendeformen bland unga vuxna idag är att bo hos förälder och andelen som gör det ökar. Sex av tio mambos vill ha ett annat boende. 39 000 unga vuxna i Stockholms län är ofrivilliga mambos.

Det råder bostadsbrist i 23 av Stockholms 26 kommuner (Boverkets rapport 2013:17). Det hindrar unga vuxna från att starta sina vuxenliv. Den akuta bostadsbristen gör det svårare för unga vuxna att kunna få bostäder som de kan efterfråga. För att täcka bostadsbehovet för Stockholms unga vuxna behövs omkring 50 000 nya bostäder. Men det är inte nog. Totalt saknas drygt 100 000 bostäder i Stockholms län. Fram till år 2016 behövs närmare 40 000 nya bostäder varje år för att bygga bort bostadsbristen. Och enligt en rapport som Stockholms läns landsting tagit fram på uppdrag av regeringen måste mellan 179 000 och 319 000 bostäder byggas fram till 2030.

Bland de unga vuxna som har en hyresrätt med förstahandskontrakt är det vanligast att ha fått tag på den genom kontakter, 29 procent. Näst vanligast är att ha stått i kö hos ett specifikt bostadsbolag, 27 procent, och först på tredje plats kommer offentlig bostadsförmedling, 25 procent. Kraven för att få ett hyreskontrakt är högt ställda idag. Fast jobb, hög betalningsförmåga, bra referenser och inga betalningsanmärkningar är krav som kan vara extra svårt att leva upp till för unga vuxna. Var fjärde ung vuxen som lämnat föräldrahemmet är ekonomiskt beroende av föräldrar eller anhöriga för att klara sitt uppehälle.

Det skulle dock inte behöva vara så här. Lösningar finns men politisk vilja saknas.

I valrörelsen 2010 lovade Socialdemokraterna att de skulle bygga 50 000 bostäder om de fick väljarnas förtroende. Moderaterna lovade bygga 57 000 nya bostäder fram till 2014. Det är långt ifrån uppnått. I halvtid hade bara 17 000 av de 57 000 bostäderna börjat byggas.

Hyresgästföreningen har tagit fram ett förslag till en ny bostadspolitik. I det finns flera förslag för att undanröja bostadsbristen i Sverige:

 • Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter
 • Ta bort fastighetsskatten för hyresrätter
 • Skattefria underhållsfonder
 • Rot-avdrag till hyresrätter
 • Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter
 • Använd de allmännyttiga bostadsbolagen för att se till att alla medborgare i kommunen erbjuds bra bostäder

No Comments » | Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius