Ungas boende

En öppen stad var temat under årets Pridefestival

7 augusti, 2015

För nionde året i rad deltog Hyresgästföreningen region Stockholm i årets Pridefestival. Föreningen fanns både på plats i parken och i paraden. Och som så många gånger förr var deltagandet mycket uppskattat, dagarna bjöd på många intressanta samtal om boende, hyresrätter och bostadsvisioner, men också på skratt, glädje och nya bekantskaper.

Under årets Pride-festival ville Hyresgästföreningen region Stockholm manifestera för en mer öppen stad, där alla människor oavsett sexuell läggning, identitet, ursprung, ålder eller funktionshinder har lika rättigheter. En öppen stad där alla människor kan vara och leva, en dynamisk plats där alla människor bor och känner sig trygga. I en sådan stad behövs det fler hyresrätter som människor kan efterfråga.

Under hela festivalen fanns förtroendevalda, medlemmar och anställda i Hyresgästföreningens Pridetält beläget i Pridepark på Östermalms IP, på plats för att kunna svara på frågor kring boende, hyresrätt och diskutera bostadspolitiska frågor. Ett huvudtema i tältet var bostadsvisioner. Tidigare i vår hade det publicerats en tävling i tidningen QX på uppdrag av Hyresgästföreningen, där läsare fick skicka in sina drömvisioner om boende. I tältet fanns fem olika visioner och besökarna fick sätta ett rött hjärta på den bostadsvisionen de gillade allra mest. I annan del av tältet kunde besökare skapa sina egna drömhus av pappersmodeller, och i slutet av veckan kunde flera kreativa verk beskådas.

Två av de som var aktiva för Hyresgästföreningen i tältet under veckan var Björn Lundstedt och Rita Lundin, båda två engagerade i föreningen. Rita och Björn har varit aktiva besökare och utställare under många år och tycker att Pride är ett utmärkt tillfälle att visa upp att Hyresgästföreningen är en förening som är till för alla.

Att föreningen står upp för värdegrunderna och visar delaktighet är jätteviktigt menade Björn. Rita höll med och tyckte att genom att delta visar föreningen att alla är lika viktiga och har samma värde, samt att vi är en aktör i livet. Förhoppningsvis kommer besökarna bära med sig samtalen som trygga och trivsamma minnen. Björn och Rita bor båda två i hyresrätt och trivs alldeles utmärkt. De tycker att det bästa med att bo i hyresrätt är att det är flexibelt, samtidigt som det är tryggt. Men även att man slipper sköta underhåll av fastigheten och gemensamma utrymmen själv. Rita som bor i allmännyttan tycker det är bra, för där har man oftast större chans till att påverka, och sätts mer i fokus som hyresgäst. I Björns bostadsvision finns det en blandning av både hyresrätter och bostadsrätter, alla boende hjälper varandra, utvecklas och trivs ihop. Vilket ger förutsättningar för en gemensam oas.

Festivalen avslutades med den årligen återkommande Pride-paraden. Hela 191 ekipage deltog i paraden och Hyresgästföreningen region Stockholm var ett av dem. Med lastbil och efterfölje tågade man från Mariatorget till Östermalms IP. Som gästartist och underhållare fanns burleskaktrisen Miss Diamond och hennes damer med på lastbilsflaket. Alla som ville fick gå med i tåget, oavsett om du var medlem eller inte. Bland paraddeltagarna syntes bland annat Simon Safari (ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm) och Marie Linder (förbundsordförande i hyresgästföreningen), som tillsammans med övriga deltagare sprudlade av färger och glädje när man tågade för en mer tolerant och öppen stad.

Miss Diamond och hennes damer

Miss Diamond och hennes damer underhöll under årets Parad

 

 

Rita_Lundin_Björn_Lundstedt

Rita Lundin och Björn Lundstedt välkomnade besökare till föreningens Pridetält

No Comments » | Andrahandsboende, Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Hyresförhandlingar, Okategoriserade, Ungas boende, Upprustningar, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Unga flyttar hemifrån allt senare

25 juni, 2015

SCB presenterar nu sin demografiska rapport ”På egna ben – en beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet” där man visar att unga flyttar hemifrån allt senare och att unga i storstäderna flyttar hemifrån senast.

Uppgifterna från SCB stödjer Hyresgästföreningen region Stockholms rapport om unga vuxnas boende i Stockholmsregionen som vi nyligen presenterade.

No Comments » | Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Nytt kontrakt ska hjälpa unga

4 juni, 2015

I ett samarbete mellan Familjebostäder och Bostadsförmedlingen ska unga stockholmare mellan 18 och 25 år få möjligheten att hyra ett så kallat kompiskontrakt. Kontraktet är tänkt att underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. För att kunna söka ett kompiskontrakt måste man stå i bostadsförmedlingens kö, kontraktet gäller som längst under fyra år och hyresgästerna avstår då från besittningsskydd, samtidigt som de får behålla sin kötid. Främst kommer det vara treor som hyrs ut till två sökande. Båda sökande måste stå i kö hos bostadsförmedlingen och urvalet utgår ifrån den med längst kötid.

Läs mer här!

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Aldrig har så få unga vuxna haft en egen bostad

27 maj, 2015

Av Stockholms läns 240 947 unga vuxna mellan 20 och 27 år bor 41 procent i egen bostad. Det är den lägsta siffran någonsin sedan Hyresgästföreningen region Stockholm gjorde den första undersökningen 2001. Av de unga vuxna i länskommunerna bor endast 38 procent i egen bostad. Andelen som bor i hyresrätt är 16 procent, den lägsta siffran någonsin.

I länet bor 29 procent i osäkra upplåtelseformer. I Stockholms stad är siffran 32 procent. Trenden är även att unga vuxna tränger ihop sig i mindre bostäder. Andelen som bor hos föräldrar ökar, 28 procent. Av de unga vuxna i länskommunerna bor 34 procent hos föräldrar.

Boendekostnader
35 procent av dem som har flyttat hemifrån har, när boendet är betalt, mindre pengar att leva på än vad som behövs, enligt Konsumentverkets rekommendation. 21 procent av dem som har flyttat hemifrån får hjälp att betala sitt uppehälle eller boende. 19 procent klarar nätt och jämnt boendekostnaderna.

Hur unga vuxna vill bo
88 600 unga vuxna i Stockholms län vill ha en egen bostad men saknar det idag. 34 procent tycker att hyresrätten är den bästa upplåtelseformen. Av de unga vuxna i Stockholms stad anser 39 procent att hyresrätten är bäst.

Även stockholmarna i allmänhet tycker att hyresrätten är bra; 90 procent anser att hyresrätten är bättre lämpad än andra boendeformer för ungdomar som vill flytta från föräldrahemmet och 80 procent tycker att hyresrätten ska prioriteras vid nyproduktion.

Bostadsbristens Stockholm
Stockholm är en av de mest attraktiva storstadsregionerna i Europa och växer med cirka 40 000 invånare per år. Befolkningen är yngre än i övriga landet. Samtliga kommuner i regionen har bostadsbrist och framför allt brist på hyresrätter. Bostadsbyggandet är inte tillräckligt och när det byggs prioriteras ägt boende. För att tillgodose behovet från de 88 600 unga vuxna skulle det behövas 59 900 bostäder.

Stockholm är den storstadsregion i landet med lägst andel unga vuxna med egen bostad. I Stockholms län är också andelen som bor hos föräldrarna högre än i övriga storstadsområden och i landet i övrigt.

Av stockholmarna bedömer 81 procent att det blir svårt för tonåringar att skaffa en egen bostad som vuxna. Situationen är så allvarlig att varannan ung person har övervägt att lämna Stockholm på grund av bostadsbristen eller de höga boendekostnaderna.

En ny bostadspolitik
Samhället har ansvaret för att alla ska kunna bo i goda bostäder till rimliga kostnader; bostaden är en rättighet. Staten har gett kommunerna bostadsförsörjningsansvar. Det är genom att bygga fler bostäder, framför allt hyresrätter, som bostadsbristen kan lösas.

Statliga investeringsstimulanser för bostadsbyggande och sänkta inkomstkrav på hyresgäster är två politiska initiativ som är bra för unga vuxna och som Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar. Andra bostadspolitiska förslag från Hyresgästföreningen är:

  • Borttagen fastighetsskatt för hyresrätter
  • Skattefria underhållsfonder för hyresrätter
  • Rot-avdrag till hyresrätter
  • Miljöpremie för upprustning av hyresrätter
  • Använd de allmännyttiga bostadsbolagen för att se till att alla medborgare i kommunen erbjuds bra bostäder

 

Om undersökningen
Opinionsinstitutet Skop har på uppdrag av Hyresgästföreningen genomfört en undersökning vartannat år sedan 1997 om unga vuxna mellan 20 och 27 år och deras boende. Sedan 2001 särredovisas resultatet för Stockholms län. 2015 års undersökning genomfördes mellan 3 februari och 21 mars. Antal svarande i Stockholms län var 1 115.

Ta del av rapporten: Unga vuxnas boende, Sthlms län2015

 

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Bostadspolitik i Nacka och Värmdö

3 juni, 2014

Hyresgästföreningen Nacka Värmdö hade fullt upp med bostadspolitiska aktiviteter under förra veckan. Under tre dagar träffade föreningen politiker och allmänheten för att samtala om bostadssituationen i de två kommunerna .

Måndagen den 26 maj bjöd föreningen in till sopplunch med politiker i Nacka kommun. Representanter från Moderaterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom för att samtala om bostadsituationen. Bland annat diskuterades planerna för tunnelbanan och bostadsbyggandet i, en eventuell ny allmännytta och kommande renoveringar. Alla var överens om att bostadsbristen är ett problem och att det behövs fler hyresrätter. I och med tunnelbanan har kommunen förpliktigats att bygga cirka 13 500 nya bostäder. Den senaste tiden har de sett ett ökat intresse från flera byggbolag att bygga hyresrätter. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommer, om de vinner valet, arbeta för att starta ett nytt kommunalt bostadsbolag i Nacka. Folkpartiet och Moderaterna, som idag styr i kommunen, ansåg att dagens modell med ett antal större fastighetsägare fungerar bra. De menar att de har god kontakt med fastighetsägarna och påverkar att de tar ett socialt ansvar med hjälp av avtal.

Nacka20140526_2

På tisdagen den 27 maj var det dags att träffa Värmdö kommuns politiker. Under våren har Hyresgästföreningen Nacka Värmdö anlitat tre ungdomar för att ta reda på hur ungdomar i kommunen ser på bostadsituationen. Rapporten presenterades för närvarande politiker, föreningsstyrelsen och Nacka Värmdöposten under tisdagskvällen. Ungdomarna hade frågat 125 personer mellan 15-25 år om deras kunskap om bostadssituationen, vad de efterfrågade i boendet och vad som kan göra kommunen mer attraktivt. Slutsatserna var att de flesta vill bo kvar i Värmdö kommun de närmaste åren (67 procent). De flesta vill bo eller flytta till Gustavsberg och att det där finns ett stort behov av billiga hyresrätter. Därför menade ungdomarna att politiker måste börja prioritera hyresrätter framför bostadsrätter.

Värmdö20140527

Veckan avslutades med att Hyresgästföreningen Nacka Värmdö fanns på plats vid Sickla köpkvarter för att informera och samtala om bostadssituationen i kommunen. Inför valet talar alla partier om att det måste byggas mer men det är en sak att tala och en annan sak att hålla det man lovar. Under söndagen fick de som ville vara med och påverka genom att skicka vykort till politiker som påminner om att politikerna måste gå från ord till handling och bygga fler hyresrätter.

Sickla20140601_3

Sickla20140601_2

Sickla20140601_5

No Comments » | Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg