Utförsäljningar

Hyresgästföreningen region Stockholms bostadspolitiska program

28 september, 2017

Hyresgästföreningen region Stockholm har antagit sitt bostadspolitiska program.

Hyresgästföreningen region Stockholms bostadspolitiska program

Omslag

Omslag

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Okategoriserade, Ungas boende, Upprustningar, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Botkyrkabyggen ombildar fler hyresrätter

8 februari, 2016

2014 började det kommunala bolaget Botkyrkabyggen att ombilda lägenheter i sitt bestånd till andelsägarlägenheter. Totalt ombildades 43 hyresrätter i två olika fastigheter i Norsborg, alla de som inte valda att köpa sin lägenhet fortsatte att hyra av Botkyrkabyggen. Nu har bolaget återigen beslutat att ett 20-tal lägenheter ska ombildas till andelsägarlägenheter. Denna gång gäller det nyrenoverade och stambytta lägenheter i Storvreten.

Bokyrkabyggens VD, Ulf Nyqvist, menar att ombildningarna ger bolaget större möjligheter och mer resurser, till att renovera det befintliga beståndet, samtidigt som man kan hålla nere hyrorna i nybyggda hyreshus.

Läs mer här!

No Comments » | Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Tyresö bostäder vill sälja ut 58 hyresradhus

2 februari, 2016

Det kommunala bostadsbolaget Tyresö bostäder vill sälja 58 hyresradhus i området Krusboda, den styrande politiska majoriteten har godkänt en försäljning. Köpare är bostadsrättföreningen HSB brf Pärlröksgången och priset uppges ligga på 80 miljoner kronor. Tyresö bostäder menar att försäljningen kommer bidra till byggandet av de 600 lägenheter man planerar att uppföra fram till 2025. Kommunens politiska opposition tycker inte en utförsäljning gynnar kommunen då möjligheterna till att bo i hyresradhus minskar.

Läs mer här!

No Comments » | Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Lidingöborna kräver folkomröstning   

16 oktober, 2015

Lidingöborna kräver en folkomröstning om en försäljning av det kommunala bostadsbolaget Lidingöhem. Den politiska majoriteten vägrar lyssna på sina väljare, och vill tillsätta en utredning.

När den politiska majoriteten (Moderaterna, Kristdemokraterna och Lidingöpartiet) ville driva igenom en försäljning av Lidingöhem, det kommunala bostadsbolaget, protesterade Lidingöborna. Kampanjen ”Stoppa försäljningen av Lidingöhem” samlade i våras in 4 700 namnunderskrifter som krävde en folkomröstning. Namnlistorna lämnades till ordförande i Lidingö kommunfullmäktige, Björn Samuelsson (M), den 25 maj i år. Den 18 juni var namnunderskrifterna kontrollerade och godkända eftersom över tio procent av invånarna hade skrivit på, som lagen föreskriver. Därmed kunde frågan om en folkomröstning om Lidingöhem tas upp i fullmäktige.

När nu fullmäktige har möte måndag 19 oktober vill den politiska majoriteten med stöd av Centerpartiet ta beslut om att en utredning måste göras om konsekvenserna av en försäljning av Lidingöhem, innan en folkomröstning hålls. Däremot har utredningen inte fått direktiv om att undersöka konsekvenserna av att behålla och utveckla Lidingöhem i kommunal ägo.

Lidingös politiker väljer alltså att gå emot Lidingöbornas krav på en folkomröstning och försöker förhala beslutet om en försäljning. Det är märkligt att en utredning om konsekvenserna av en försäljning av bostadsbolaget anses nödvändig först nu. Den borde rimligen ha gjorts innan partierna väckte förslag om en försäljning.

Hyresgästföreningen region Stockholm uppmanar Lidingös politiker att lyssna på Lidingöborna: ta beslut om folkomröstning nu!

No Comments » | Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Folkomröstning skjuts upp

28 september, 2015

När det tidigare i år stod klart att den politiska majoriteteten på Lidingö hade för avsikt att sälja det kommunala bostadsbolaget Lidingöhem, var det flera organisationer och politiska partier som agerade för att få till en omröstning i frågan. För att en folkomröstning skulle väckas behövdes en namnsinsamling innehållande minst tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna. Hela 4 800 namn samlades in, och tio procent uppnåddes med god marginal. Nu rapporterar dock Dagens Nyheter att kommunstyrelsen föreslår en utredning till fullmäktige, som uppgift att se över villkoren för Lidingöhems fortsatta framtid. Först i december ska utredningen vara färdig.

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson