Utförsäljningar

Botkyrkabyggen ombildar fler hyresrätter

8 februari, 2016

2014 började det kommunala bolaget Botkyrkabyggen att ombilda lägenheter i sitt bestånd till andelsägarlägenheter. Totalt ombildades 43 hyresrätter i två olika fastigheter i Norsborg, alla de som inte valda att köpa sin lägenhet fortsatte att hyra av Botkyrkabyggen. Nu har bolaget återigen beslutat att ett 20-tal lägenheter ska ombildas till andelsägarlägenheter. Denna gång gäller det nyrenoverade och stambytta lägenheter i Storvreten.

Bokyrkabyggens VD, Ulf Nyqvist, menar att ombildningarna ger bolaget större möjligheter och mer resurser, till att renovera det befintliga beståndet, samtidigt som man kan hålla nere hyrorna i nybyggda hyreshus.

Läs mer här!

No Comments » | Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Tyresö bostäder vill sälja ut 58 hyresradhus

2 februari, 2016

Det kommunala bostadsbolaget Tyresö bostäder vill sälja 58 hyresradhus i området Krusboda, den styrande politiska majoriteten har godkänt en försäljning. Köpare är bostadsrättföreningen HSB brf Pärlröksgången och priset uppges ligga på 80 miljoner kronor. Tyresö bostäder menar att försäljningen kommer bidra till byggandet av de 600 lägenheter man planerar att uppföra fram till 2025. Kommunens politiska opposition tycker inte en utförsäljning gynnar kommunen då möjligheterna till att bo i hyresradhus minskar.

Läs mer här!

No Comments » | Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Lidingöborna kräver folkomröstning   

16 oktober, 2015

Lidingöborna kräver en folkomröstning om en försäljning av det kommunala bostadsbolaget Lidingöhem. Den politiska majoriteten vägrar lyssna på sina väljare, och vill tillsätta en utredning.

När den politiska majoriteten (Moderaterna, Kristdemokraterna och Lidingöpartiet) ville driva igenom en försäljning av Lidingöhem, det kommunala bostadsbolaget, protesterade Lidingöborna. Kampanjen ”Stoppa försäljningen av Lidingöhem” samlade i våras in 4 700 namnunderskrifter som krävde en folkomröstning. Namnlistorna lämnades till ordförande i Lidingö kommunfullmäktige, Björn Samuelsson (M), den 25 maj i år. Den 18 juni var namnunderskrifterna kontrollerade och godkända eftersom över tio procent av invånarna hade skrivit på, som lagen föreskriver. Därmed kunde frågan om en folkomröstning om Lidingöhem tas upp i fullmäktige.

När nu fullmäktige har möte måndag 19 oktober vill den politiska majoriteten med stöd av Centerpartiet ta beslut om att en utredning måste göras om konsekvenserna av en försäljning av Lidingöhem, innan en folkomröstning hålls. Däremot har utredningen inte fått direktiv om att undersöka konsekvenserna av att behålla och utveckla Lidingöhem i kommunal ägo.

Lidingös politiker väljer alltså att gå emot Lidingöbornas krav på en folkomröstning och försöker förhala beslutet om en försäljning. Det är märkligt att en utredning om konsekvenserna av en försäljning av bostadsbolaget anses nödvändig först nu. Den borde rimligen ha gjorts innan partierna väckte förslag om en försäljning.

Hyresgästföreningen region Stockholm uppmanar Lidingös politiker att lyssna på Lidingöborna: ta beslut om folkomröstning nu!

No Comments » | Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Folkomröstning skjuts upp

28 september, 2015

När det tidigare i år stod klart att den politiska majoriteteten på Lidingö hade för avsikt att sälja det kommunala bostadsbolaget Lidingöhem, var det flera organisationer och politiska partier som agerade för att få till en omröstning i frågan. För att en folkomröstning skulle väckas behövdes en namnsinsamling innehållande minst tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna. Hela 4 800 namn samlades in, och tio procent uppnåddes med god marginal. Nu rapporterar dock Dagens Nyheter att kommunstyrelsen föreslår en utredning till fullmäktige, som uppgift att se över villkoren för Lidingöhems fortsatta framtid. Först i december ska utredningen vara färdig.

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

En öppen stad var temat under årets Pridefestival

7 augusti, 2015

För nionde året i rad deltog Hyresgästföreningen region Stockholm i årets Pridefestival. Föreningen fanns både på plats i parken och i paraden. Och som så många gånger förr var deltagandet mycket uppskattat, dagarna bjöd på många intressanta samtal om boende, hyresrätter och bostadsvisioner, men också på skratt, glädje och nya bekantskaper.

Under årets Pride-festival ville Hyresgästföreningen region Stockholm manifestera för en mer öppen stad, där alla människor oavsett sexuell läggning, identitet, ursprung, ålder eller funktionshinder har lika rättigheter. En öppen stad där alla människor kan vara och leva, en dynamisk plats där alla människor bor och känner sig trygga. I en sådan stad behövs det fler hyresrätter som människor kan efterfråga.

Under hela festivalen fanns förtroendevalda, medlemmar och anställda i Hyresgästföreningens Pridetält beläget i Pridepark på Östermalms IP, på plats för att kunna svara på frågor kring boende, hyresrätt och diskutera bostadspolitiska frågor. Ett huvudtema i tältet var bostadsvisioner. Tidigare i vår hade det publicerats en tävling i tidningen QX på uppdrag av Hyresgästföreningen, där läsare fick skicka in sina drömvisioner om boende. I tältet fanns fem olika visioner och besökarna fick sätta ett rött hjärta på den bostadsvisionen de gillade allra mest. I annan del av tältet kunde besökare skapa sina egna drömhus av pappersmodeller, och i slutet av veckan kunde flera kreativa verk beskådas.

Två av de som var aktiva för Hyresgästföreningen i tältet under veckan var Björn Lundstedt och Rita Lundin, båda två engagerade i föreningen. Rita och Björn har varit aktiva besökare och utställare under många år och tycker att Pride är ett utmärkt tillfälle att visa upp att Hyresgästföreningen är en förening som är till för alla.

Att föreningen står upp för värdegrunderna och visar delaktighet är jätteviktigt menade Björn. Rita höll med och tyckte att genom att delta visar föreningen att alla är lika viktiga och har samma värde, samt att vi är en aktör i livet. Förhoppningsvis kommer besökarna bära med sig samtalen som trygga och trivsamma minnen. Björn och Rita bor båda två i hyresrätt och trivs alldeles utmärkt. De tycker att det bästa med att bo i hyresrätt är att det är flexibelt, samtidigt som det är tryggt. Men även att man slipper sköta underhåll av fastigheten och gemensamma utrymmen själv. Rita som bor i allmännyttan tycker det är bra, för där har man oftast större chans till att påverka, och sätts mer i fokus som hyresgäst. I Björns bostadsvision finns det en blandning av både hyresrätter och bostadsrätter, alla boende hjälper varandra, utvecklas och trivs ihop. Vilket ger förutsättningar för en gemensam oas.

Festivalen avslutades med den årligen återkommande Pride-paraden. Hela 191 ekipage deltog i paraden och Hyresgästföreningen region Stockholm var ett av dem. Med lastbil och efterfölje tågade man från Mariatorget till Östermalms IP. Som gästartist och underhållare fanns burleskaktrisen Miss Diamond och hennes damer med på lastbilsflaket. Alla som ville fick gå med i tåget, oavsett om du var medlem eller inte. Bland paraddeltagarna syntes bland annat Simon Safari (ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm) och Marie Linder (förbundsordförande i hyresgästföreningen), som tillsammans med övriga deltagare sprudlade av färger och glädje när man tågade för en mer tolerant och öppen stad.

Miss Diamond och hennes damer

Miss Diamond och hennes damer underhöll under årets Parad

 

 

Rita_Lundin_Björn_Lundstedt

Rita Lundin och Björn Lundstedt välkomnade besökare till föreningens Pridetält

No Comments » | Andrahandsboende, Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Hyresförhandlingar, Okategoriserade, Ungas boende, Upprustningar, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson