Utförsäljningar

Hyresgästföreningen Tyresö mötte kommunpolitiker och fick löften om fler hyresrätter

28 maj, 2014

Den 21 maj träffade Hyresgästföreningen Tyresö kommunpolitiker för att fråga vad partierna vill gällande bostadsfrågan inför valet i höst. Under kvällen diskuterades bland annat lösningar på bostadsbristen, produktionskostnader och hyror i nyproduktion samt det kommunala bostadsbolaget Tyresöbostäders framtid.

Idag råder det bostadsbrist och brist på hyresrätter i Tyresö kommun. Drygt 24 000 personer i bostadskön. Under kvällen framkom att alla partier var överens om att det behövs fler hyresrätter i Tyresö kommun men de gav olika uppfattningar om hur många hyresrätter som behöver byggas. Moderaterna lovade att 25 procent av all nyproduktionen ska vara hyresrätter. Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna sträckte sig lite längre och lovade 30 procent hyresrätter medan Vänsterpartiet gick längst och lovade att 50 procent av nybyggnationen ska vara hyresrätter. Sverigedemokraterna menade också att det behövs fler hyresrätter men hade inget uppsatt procentmål.

De senaste tolv åren har nästan 1200 av Tyresö Bostäders hyresrätter ombildats till bostadsrätter. För kommande mandatperiod var alla partier var överens om att Tyresö Bostäder ska bevaras som bolag men Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna menade att de kan komma att godkänna ombildningar om de boende vill det. Besluten kommer tas från fall till fall. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lovade att inte ombilda eller sälja ut några av Tyresö Bostäders lägenheter under nästa mandatperiod.

Under kvällen diskuterades också hur kommunen kan bidra till att det hålla nere produktionskostnaderna och på så sätt få billigare hyror i nyproduktion. Hyresgästföreningen lyfte förslaget om att bygga kombohus i Tyresö. Kombohus är en hustyp som SABO, de kommunala bostadsbolagens branschorganisation, har tagit fram för att pressa byggkostnaderna och på så sätt hyresnivåerna. Alla politiker lovade att ta med sig frågan och undersöka om det kan vara aktuellt i Tyresö kommun.

Hyresgästföreningen Tyresö fick flera vallöften från politikerna under kvällen. Nu väntar arbetet med att följa upp löftena efter valet och att se till så att politikerna går från ord till handling.

Medverkande politiker

Anita Mattson, Socialdemokraterna
Ann-Christin Svensson, Moderaterna
Ulrica Riis-Pedersen, Centerpartiet
Anders Wickberg, Sverigedemokraterna
Marie Åkesdotter, Miljöpartiet
Anders Erixsson, Vänsterpartiet

Samtalsledare

Terje Gunnarsson

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Nynäshamnsbostäder säljer ut 521 bostäder

13 februari, 2014

Nysnäshamns kommunfullmäktig beslutade igår, onsdag, att sälja ut 521 bostäder till IHF Bostad AB. Nynäshamnsbostäders styrelse beslutat om affären i januari men eftersom affären översteg antal lägenheter som bolaget har rätt att sälja enligt ägardirektivet togs ärendet upp i fullmäktige.

Hyresgästföreningen Nynäshamn har arbetat aktivt för att förhindra utförsäljningen med bland annat en bostadspolitisk debatt och namninsamling. Föreningen går nu vidare i arbetet och försöker få till ett möte med den nya ägaren för att säkerställa hyresgästernas inflytande över sitt boende. 
 
Läs mer här:
 
 
  

No Comments » | Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Politiker svarade på frågor om utförsäljningen av Nynäshamnsbostäder

4 februari, 2014

20140203_202622

Nynäshamns kommun planerar att sälja 521 lägenheter av Nynäshamnsbostäders bestånd. Enligt kommunens ägardirektiv till Nynäshamnsbostäder har bolaget rätt att sälja 5 % av sitt bostadsbestånd, det vill säga cirka 130 lägenheter. Eftersom affären överstiger detta måste beslut om försäljningen tas i kommunfullmäktige.

Hyresgästföreningen Nynäshamn tycker det är viktigt att hyresgästerna får vara med och diskutera affären och ställa sina frågor till politikerna. Därför bjöd föreningen in till en politisk debatt i måndagskväll där hyresgästerna fick ställa sina frågor.

Deltagande politiker var:

  • Anna Ljungdell, Socialdemokraterna
  • Bo Persson, Folkpartiet
  • Agneta Tjärnhammar, Moderaterna
  • Ingvar Lundstedt, Kristdemokraterna
  • Catrine Ek, Miljöpartiet
  • Per Ranch, Sorundanet Nynäshamns kommunparti
  • Sverre Launy, Vänsterpartiet

 

Kvällen leddes av moderatorn Lydia Capolicchio.

Alla partier fick inledningsvis berätta om sin syn på utförsäljningen. Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna är för utförsäljningen eftersom den skulle innebära att bolaget kan lösgöra kapital som ska användas till nyproduktion. Målet är att Nynäshamnsbostäder ska bygga lika många nya bostäder som de nu säljer. Kristdemokraterna menade att de är för affären men är kritiska till processen som inneburit att många hyresgäster inte fått information som bidragit till obesvarade frågor om vad som kommer ske med deras boende. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sorundanet anser att Nynäshamnsbostäder bör hålla sig inom de 5 % som bolaget får sälja enligt ägardirektivet och är mycket kritiska till att beslutsprocessen om försäljningen gått så snabbt framåt. Miljöpartiet passade också på att under debatten framföra att de vill se en folkomröstning om frågan.

Under kvällen fick hyresgäster och andra intresserade möjlighet att ställa sina frågor om försäljningen och hur den kommer påverka dem. Bland annat ställdes frågor om kötider, hyror och hur kommunen bedömt den kommande köparens långsiktighet att behålla lägenheterna. Köparen, IHF Bostad AB, äger idag bostäder på flera orter i Sverige. Enligt kommunalråd Anna Ljungdell har kommunen frågat aktörer som varit i kontakt med företaget om deras syn på företaget. I den rundfrågningen framkom att företaget ska vara ett ansvarstagande företag med långsiktiga planer, menade Anna Ljungdell. Företaget har dock endast funnits i tre år vilket medförde frågor om hur kommunen kunnat bedöma företagets långsiktighet. En annan fråga från publiken gällde vad som kommer hända med de ungdomslägenheter som finns i det aktuella beståndet. En fråga som politikerna inte kunde svara på eftersom det inte framgår i avtalet. Anna Ljungdell skulle ta med sig frågan till IHF Bostad.

Av debatten framgick att det finns en del oklarheter gällande de krav som kommunen ställt på den kommande ägaren. Det slutgiltiga beslutet om försäljningen kommer att tas i fullmäktige den 12 februari. Hyresgästföreningen Nynäshamn fortsätter följa ärendet och föra hyresgästernas talan i arbetet. Följ föreningens arbete här.

No Comments » | Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Hyresgästföreningens roll i Botkyrka

4 september, 2013

I en debattartikel som ETC Stockholm publicerade fredag 30 augusti kommer debattören Nabila Abdul Fattah med en rad grundlösa anklagelser mot Hyresgästföreningen. Dessvärre fick vi aldrig möjlighet att bemöta dessa anklagelser innan de publicerades, men vill nu ge en korrekt bild av Hyresgästföreningens roll i det arbete som föregick försäljningen i Alby.

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation och det är medlemmarnas beslut som styr verksamheten. Hyresgästföreningen arbetar framför allt för ett tryggt boende för hyresgästerna och för att bevara hyresrätten.

Redan 2011, långt innan gruppen ”Alby är inte till salu” bildades, inledde Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem sitt arbete mot en försäljning av delar av Botkyrkabyggens fastighetsbestånd. Tisdag 8 februari meddelades att moderaterna i Botkyrka ville sälja ut hälften av Botkyrkabyggens lägenheter. Redan nästa dag gjorde Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem sitt första utspel i radio, TV och press, där man protesterade mot utförsäljningen. I samma veva påbörjades arbetet med att uppvakta politiker och bolagsledningen.

Under 2012 intensifierades arbetet med offentliga möten, politikerdebatter, utspel i media, en enkät till samtliga hyresgäster i Botkyrkabyggen om försäljningen vars resultat användes vid uppvaktning av kommunens politiker och en demonstration framför Stadshuset. I alla dessa sammanhang stöttade Hyresgästföreningen region Stockholm självklart med såväl ekonomisk som praktisk hjälp. Under detta år började också en grupp ungdomar engagera sig. De fick hjälp både praktisk och ekonomisk med allt från att trycka upp affischer och t-shirts till möteslokalhyra. Den gruppen kallade sig så småningom ”Alby är inte till salu” och Nabila Abdul Fattah var själv en av medlemmarna.

Den konflikt som målas upp i debattartikeln finns inte och har aldrig existerat. Hyresgästföreningen Botkyrka-Salems ordförande satt själv i regionstyrelsen och det arbete man har lagt ner har rönt stor uppskattning i hela organisationen. Det är också skälet till att regionstyrelsen gång på gång har gått in med extra bidrag till verksamheten i Botkyrka-Salem, pengar som har bekostat en stor del av den verksamhet gruppen ”Alby är inte till salu” har bedrivit!

Under försäljningsprocessens gång har Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem fört en ständig dialog med bolaget och med kommunpolitikerna. Det har resulterat i att en rad bindande villkor har ställts på den nya ägaren. Utförsäljningen av lägenheterna i Alby gick igenom trots alla protester, nu kommer vi från Hyresgästföreningens sida att fortsätta vårt arbete för att se till att den nya ägaren uppfyller de villkor som har ställts så att hyresrätterna på Albyberget fortsätter att vara goda bostäder för våra medlemmar och för övriga hyresgäster.

I söndags (1 september) arrangerades Botkyrka-dagen. Alla styrande politiker i kommunen var närvarande, Mikael Ahlström, den nya ägaren till Albyberget, deltog liksom Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman. Här fanns alla möjligheter att ställa frågor och uttrycka sina åsikter. Men ingen från gruppen ”Alby är inte till salu” var där, varför?

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem
Greger Björkegren, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

No Comments » | Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Alby är inte till salu

31 maj, 2013

Idag lämnade nätverket Alby är inte till salu in 6500 underskrifter för att få till stånd ett folkinitiativ till en folkomröstning* om Botkyrka kommun försäljning av 1300 lägenheter på Albyberget. Botkyrka kommun har tillsammans med Botkyrkabyggen bestämt att sälja ut 1300 hem i Alby. Lägenheterna kommer inte att omvandlas till bostadsrätter i första hand, utan de kommer att säljas bort till en privat hyresvärd. Beslutet har lett till stora protester bland de boende. Namninsamlingen är ett av många initiativ för att stoppa försäljningen.

* I kommunallagen står det att ett folkinitiativ leder till folkomröstning om inte minst två tredjedelar av ledamöterna i Botkyrkas fullmäktige röstar mot förslaget. (Kommunallagen 5:34 a §). Alltså krävs det  att 21 av fullmäktiges ledamöter röstar för en folkomröstning, eller lägger ner sina röster, för att beslutet om en folkomröstning ska gå igenom.

No Comments » | Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius