Hyr ut Stockholm

Sverige behöver hyra ut Stockholm

Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Varje år flyttar 40 000 personer hit för att starta företag, jobba eller studera. Varje dag skapas nya jobb, arbetsplatser och möjligheter. Regionen har en fantastisk attraktionskraft.

Men Stockholmsregionen står inför flera stora och tuffa utmaningar. Den snabba befolkningstillväxten leder till en ökad trångboddhet. Om Stockholm ska kunna fortsätta vara ett ledande kunskaps- och forskningscentrum måste studenter och forskare ha möjlighet att hitta bostäder. Om företagen ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare måste fler bostäder byggas. Under de senaste tre åren har befolkningen ökat med drygt 110 000 personer men det har bara byggts 22 200 bostäder, varav 7 400 är hyresrätter.

Hyresgästföreningen region Stockholm har låtit TNS/Sifo göra en undersökning där 1000 stockholmare har tillfrågats om hur de ser på bostadsfrågan, bostadsbristen och hyresrättens betydelse för regionen. Svaren är mycket tydliga. Hyresrätten har en mycket stark ställning bland stockholmarna.

88 procent anser att byggandet av hyresrätter bidrar till tillväxt för staden
81 procent anser att hyresrätten gör det lättare för företag och organisationer att attrahera arbetskraft.
80 procent att hyresrätter bör prioriteras vid byggande av nya bostäder.

Med dessa siffror i ryggen fortsätter Hyresgästföreningen region Stockholm sitt arbete med att sätta hyresrätten högt upp på den politiska agendan. Vi vill skapa opinion, väcka debatt och påverka våra politiker och beslutsfattare så att fler hyresrätter byggs. Detta för att lösa den akuta bostadsbristen och säkerställa bostadsbeståndet för fortsatt social, ekonomisk, kreativ och kunskapsorienterad tillväxt i Stockholmsregionen. En sådan utveckling är till gagn för hela Sverige.

I Stockholms innerstad finns nu fler bostadsrätter än hyresrätter och bostadsmarknaden blir på så vis mindre och mindre rörlig samtidigt som både arbetsmarknaden och människors liv generellt blir mer och mer rörliga. Med kampanjen vill Hyresgästföreningen visa att människor tar sig dit där deras idéer kan växa! Det måste finnas entreprenörer, med ett starkt entreprenörstänk som vill investera i sina idéer, för att en region som Stockholm ska utvecklas.

Stockholm är både en nationell och internationell mötesplats. Tillväxt i Stockholm stimulerar tillväxt i resten av Sverige. En bostadssituation i Stockholm som hämmar företag och organisationers möjligheter till nya rekryteringar, är därför en angelägenhet för hela landet. Sverige måste därför hyra ut Stockholm. I rätten att hyra bor möjligheten. Hyresrätten är en smart och flexibel boendeform för alla skeden i livet.

Ta del av Hyresgästföreningens rapporter om bostadssituationen i Stockholm och stockholmarnas åsikter. Ladda ner dem som pdf här:

Stockholmarna har sagt sitt

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter

Påverkar bostadsbristen studenters