Kalendarium för arbetet med Stockholmshyra hösten 2017

• Hyresgästföreningens Projektgrupp:

Under hösten 2017 kommer Projektgruppen träffas tre gånger:
3 oktober
2 november
6 december.

• Parternas Styrgrupp:
Under hösten 2017 kommer Styrgruppen träffas fyra gånger:
21 september
19 oktober
16 november
11 december

• Höstfullmäktige
18 november

• Möten i regionen
Möten runt om i regionen om Stockholmshyra kommer att hållas på en rad platser. Dessutom kommer flera informationstillfällen erbjudas de anställda på regionkontoret.
Några av de inplanerade träffarna under hösten 2017 kommer att genomföras på följande platser:
23 september Hässelby, Vällingby
26 september Huddinge
30 september Hyresgästernas dag
24 oktober Föreningsordförandeträff
28 oktober Hägersten
15 november Bomöte, ”Sockerbiten”, Hökarängen