68 800 unga vill ha en egen bostad

6 juli, 2011

68 800 unga vuxna (20–27 år) i Stockholms län vill i dag ha en egen bostad, men står utan, visar Hyresgästföreningens rapport om unga vuxnas boende.

Av de unga vuxna i Stockholms län säger 36 procent att en hyresrätt skulle passa dem allra bäst. 34 procent föredrar en bostadsrätt och 6 procent vill helst ha ett eget hus. För att fylla behovet hos de 68 800 unga vuxna i Stockholms län som saknar och vill ha egna bostäder skulle det behövas 47 300 bostäder.

Statistiken visar dock att det som byggs inte motsvarar efterfrågan. Under förra decenniet byggdes 73 000 nya bostäder i Storstockholm. 27 procent av dem var hyresrätter, 47 procent var bostadsrätter och 25 procent var egnahem. Samtidigt har det befintliga beståndet av hyresrätter minskat. 110 000 hyresrätter har ombildats till bostadsrätter de senaste tio åren.

I Stockholms län bor 215 000 unga vuxna. Skillnaden mellan hur de bor och hur de vill bo är stor:

  • 55 000 bor hemma hos sina föräldrar. 32 500 av dem skulle hellre bo på något annat sätt.
  • 40 600 bor i egen hyresrätt. 77 700 vill göra det.
  • 52 200 bor i egen bostadsrätt. 74 000 vill göra det.
  • 3 700 bor i eget hus. 13 500 vill göra det.
_ _ _ _ _

Om undersökningen: Unga vuxnas boende_Stockholms län 
Sedan tio år tillbaka genomför undersökningsföretaget Skop, på uppdrag av Hyresgästföreningen, en undersökning om unga vuxnas boende i Stockholms län. Den intervjuade gruppen består av 20–27-åringar som bor i länet. I årets undersökning svarade i Stockholms län 1 120 personer, varav 562 i Stockholms stad och 558 i länets övriga kommuner.