Hovrätten kör över hyresgästerna

21 juli, 2011

Hyreslagen anger att hyresgästerna har rätt till inflytande över ändringsarbeten i den egna lägenheten. Trots detta går nu hovrätten in och ändrar hyresnämndens beslut i en fråga om ytterligare standardhöjning i en nyligen upprustad lägenhet och kör därmed över hyresgästerna som protesterat mot åtgärderna.

Hyresvärden ansökte om tillstånd för att kakla in det fristående badkaret och lägga in en bänkskiva av granit i köket i en av sina lägenheter, trots att lägenheten nyligen hade upprustats. Hyresgästerna godkände inte extraåtgärderna. Enligt hyreslagen* är de åtgärder som hyresvärden ansökt om standardhöjande och behöver hyresnämndens tillstånd. Hyresnämnden ansåg att detta var standardhöjningar utöver det normala och gav inte hyresvärden tillstånd att genomföra förändringarna.

Hyresvärden gick då vidare till hovrätten som ändrade hyresnämndens beslut och gav hyresvärden tillstånd. Visserligen får åtgärderna i och för sig anses gå utöver vad som är normalt vid en fastighetsrenovering, skriver hovrätten. Men sett i relation till den totala upprustningen påverkar åtgärderna inte bruksvärdet mer än marginellt. Åtgärderna kan därför inte anses stå i strid med det ”objektiva hyresgästintresset”.  Hovrätten säger också att det är oklart hur hög hyran kommer att bli efter upprustningen.

– För att hyresgästerna ska ha ett verkligt inflytande över sitt boende, måste lagstiftningen skärpas till rejält. Hovrätten visar här i sin tolkning och tillämpning av lagen, att lagen är uddlös och enbart ett slöseri med tid och skattebetalarnas pengar. Hovrättens utslag kan på sikt få vittgående konsekvenser för hyresgäster hos fastighetsägare som vill driva upp hyresnivåerna genom att utföra bruksvärdeshöjande förändringar som hyresgäster tackar nej till. Det här är skendemokrati och hyresgästernas inflytande är bevisligen obefintligt, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Nu måste politikerna ta sitt ansvar så att hyresgästernas inflytande över det egna hemmet säkras. Det måste ske snarast med en ny starkare lagstiftning, säger Terje Gunnarson.

* Jordabalken 12 kap. 18 d §