Är det inte villaägarna som ska bli rikare så är det bostadsrättsinnehavarna

28 september, 2011

När alliansen presenterade sin budget, slog bostadsminister Attefall ett slag för att villaägarna skulle kunna få ännu mer pengar ur skattkistan för att hyra ut rum till studenter. En villaägare skulle skattefritt kunna stoppa 32 000 kronor i plånboken varje år.

Idag presenterar Socialdemokraterna sin Rapport om urban tillväxt som ska utgöra hörnstenen i deras nya ekonomiska politik. Här är det bostadsrättsinnehavarna som får chansen att berika sig själva på sitt eget boende, genom att det ska bli enklare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Några konkreta förslag till hur det ska bli enklare presenteras inte. Tydligen anser Socialdemokraterna att andrahandsuthyrning är det bästa sättet att öka tillgången på bostäder. Från Hyresgästföreningen har vi flera gånger framfört andra förslag (se nedan). Andrahandsuthyrning är inte svaret för ett tryggt boende.

Hyresgästerna nämns inte med ett ord i rapporten. Däremot föreslås statliga lånegarantier för upprustning av miljonprogramsområdena.

Hyresgästföreningens förslag för att komma tillrätta med bostadsbristen:

  • Bygg fler hyresrätter till kostnader som unga har råd med.
  • Bygg i hela länet. Alla kommuner har ett ansvar för bostadsförsörjningen.
  • De kommunala bostadsbolagen måste bygga fler hyresrätter.
  • Stoppa ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter