Familjebostäder – mycket vill ha mer

25 oktober, 2011

Nu har Familjebostäder presenterat sitt yrkande inför förhandlingarna om 2012 års hyror. Yrkandet ligger på i snitt 4,59 procent, med en spridning mellan 2,5 och 6,85 procent.

– Att Familjebostäder, som är sist ut av de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm, väljer att gå ut med det högsta genomsnittliga yrkandet är upprörande och naturligtvis helt orimligt, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Familjebostäders snittyrkande är det högsta av de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm. Som grund för sitt yrkande väljer bolaget att inte redovisa sina faktiska kostnader utan hänvisar enbart till den nya lagen om affärsmässiga principer.

– En viktig beståndsdel i den nya lagen är att hyresgästernas inflytande i bostadsbolagen ska stärkas. Genom sin vägran att dela med sig av kostnadskalkylen gör Familjebostäder det omöjligt för hyresgästerna att ha inflytande rörande hyressättningen. Det är oroande att bolaget på det här viset försöker välja vilka delar av lagen som ska tillämpas.

Familjebostäder har, i likhet med Svenska bostäder och Stockholmshem, valt att redovisa sina yrkanden efter de geografiska områden som var den av många faktorer i det just nu avbrutna samarbetet med Stockholmsmodellen.

­– Familjebostäderns yrkanden följer samma mönster som de andra Stockholmsbolagen. Det ser ut som de tre bolagen har samordnat sina yrkanden och det är givetvis inte acceptabelt. Dessa bolag har ett allmännyttigt syfte, som är överordnat det affärsmässiga, det anges klart i lagen. De ska först och främst ge service till kommuninvånarna genom att leverera bra lägenheter till rimlig hyra, säger Terje Gunnarson.