Arkiv för oktober, 2011

Fastighetsägarnas missförstår affärsmässighetens koppling till allmännyttigt syfte

16 oktober, 2011

Fastighetsägarna har tillsammans med SKLs tidning Dagens Samhälle arrangerat en seminarieturné med avsikt av svara på frågan huruvida kommunerna lever upp till den nya lagen om kommunala bostadsbolag.

Arrangemanget är en del i Fastighetsägarnas ambition att granska allmännyttan och se till att dess representanter tar till sig den tolkning av den nya lagen som fastighetsägarna ger uttryck för. I huvudsak söker Fastighetsägarföreningens stöd hos Stellan Lundström och Hans Linds lagtolkning i rapporten ”Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar” från februari i år. Stellan Lundström fanns på plats och återgav huvudargumentationen från rapporten. Dragningen kryddades av ett par missförstånd:

Affärsmässighet avgörs av mikroekonomiska modeller från den nationalekonomiska disciplinen som den lärs ut på KTH
Allmännyttigt syfte är samma sak som CSR (Corporate Social Responsability)
Affärsmässighet avgörs på fastighetsnivå, inte på företagsnivå
Att applicera skolboksmodeller på verkliga företag, kommunala såväl som privata, skjuter bredvid målet. Det finns få om inga företag som agerar som i modellerna. Modeller är just modeller, inte manualer.

CSR, ett modebegrepp inom företagsekonomin sedan ett par år tillbaka, är en strategi för socialt ansvarstagande inom ramen för vinstmaximerande företag som vill bättra på sitt rykte. Det är alltså ett mycket mindre åtagande än det allmännyttiga syftet, som stipulerar bostadsförsörjningsansvar, hyresgästinflytande och ett tillhandahållande av bostäder för alla medborgare.

Att affärsmässighet avgörs på företagsnivå är de flesta inom branschen överens om, förutom Stellan Lundström. Han menar att varje fastighet måste underkastas samma lönsamhetskrav för att verksamheten ska kunna sägas vara affärsmässig.

Här fick han dock mothugg från de två övriga deltagarna, Sophia Mattsson Linnala, SABO, och Lars Björnsson, SKL, som båda två var noga med att framhäva lagtexten om att det allmännyttiga syftet är överordnat affärsmässiga principer.

Som försök att få kommunerna att anamma Fastighetsägarnas syn på affärsmässighet får seminariet betraktas som ett misslyckande. Av de tre föredragshållarna var det Sophia Mattsson Linnala som gav den mest klargörande presentationen, av ett synsätt som skiljer sig på avgörande punkter ifrån Fastighetsägarföreningens perspektiv.

Av: Martin Hofverberg

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Stockholmsmodellen skjuten i sank

4 oktober, 2011

De allmännyttiga bostadsbolagen och Fastighetsägarna har nu torpederat samarbetet om Stockholmsmodellen, en ny fördelningsmodell för hyrorna i Stockholm. Trots tidigare överenskommelser om att modellen inte skulle leda till högre hyresintäkter för bolagen, går de nu ut och kräver en ökning på uppemot 10 procent. Detta kan Hyresgästföreningen inte acceptera.

– Det är skamligt av bolagen att i elfte timmen försöka rasera den grund Stockholmsmodellen* vilar på. Under flera års tid har vi varit överens om ett oförändrat hyresuttag för bolagen. Nu kräver bolagen hyreshöjningar för alla Stockholms hyresgäster. Naturligtvis kan vi inte gå med på ett sådant krav, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Förutsättningen för Stockholmsmodellen har varit att bolagens hyresintäkter skulle förbli desamma, men att hyrorna skulle justeras inom beståndet. Det avgörande skulle vara lägenhetens storlek och standard, fastighetens standard samt bostadsområdet. Hyrorna ska spegla hyresgästernas värderingar av sitt boende.

– Från Hyresgästföreningen har vi tagit vårt ansvar under hela projektets gång. Vi kan inte tolerera att bolagen nu försöker sko på sina hyresgäster! Vi måste slå vakt om hyresgästerna, både dagens och morgondagens hyresgäster. Det är dags för fastighetsägarna och politikerna i bolagsstyrelserna att ta sitt ansvar!

_ _ _

* Arbetet med Stockholmsmodellen har pågått sedan 2009 på uppdrag av Hyreskommittén. Det har varit ett samarbete mellan Hyresgästföreningen region Stockholm, de kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder samt Fastighetsägarna Stockholm.

(För mer information om Stockholmsmodellen se hyror.se)

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius