Arkiv för november, 2011

Sluta snacka, börja bygga!

10 november, 2011

Stockholm lider i dag av vad vissa skulle kalla ett angenämt problem. Betydligt många fler vill flytta hit än vad regionen kan erbjuda bostäder till. Statistik visar att Stockholms folkmängd har ökat med 20 000 invånare bara under det första halvåret.

Enligt en prognos från Stockholms handelskammare växer Stockholms befolkning mer än dubbelt så fort som Londons – antalet invånare i stockholmsregionen väntas öka med två fullsatta SL-bussar per dag fram till år 2020.

Enligt samma prognos kommer var fjärde svensk om nio år att bo i Stockholm. Tidningen Metro har med anledning av detta intervjuat en demografikonsult, Åke Nilsson, som säger att betydligt många fler bostäder än planerat måste byggas för att kunna möta det ökande trycket.

Frågan är då bara var någonstans dessa bostäder ska byggas? I Dagens Nyheter i dag besvarar Stockholms handelskammares vd, Maria Rankka, den frågan på Stockholms debattsida. Hennes svar på frågan är att förtäta befintliga stadsmiljöer, att bygga mer i grönområden som är ”illa utnyttjade” och som skulle kunna förbättras med skyddande bebyggelse, samt att samordna infrastruktur- och bebyggelseplaneringen för att öka värdet på såväl mark som fastigheter.

Hyresgästföreningen region Stockholm uppmanar nu politiker, stadsplanerare och byggherrar till omedelbar handling. Sverige ligger sedan flera år långt efter när det gäller bostadsbyggande, något som har konstaterats och debatterats i åratal. Men – vilket torde vara tydligt för alla med tanke på rådande bostadsbrist – bara snack och ingen verkstad hjälper inte. Gå från ord till handling: bygg fler hyresrätter nu och bidra till Stockholms och Sveriges fortsatta utveckling!

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Hyresgästernas pengar finansierar kommunala verksamheter

3 november, 2011

Länsstyrelsen bedömer att flera allmännyttiga bostadsbolag i Stockholmsregionen har gjort för stora utdelningar till sina ägare under 2010. För Svenska bostäders del handlar det om 121 miljoner kronor som lämnat bolaget.

– Med hänsyn till att de allmännyttiga bostadsbolagens uppgift är att leverera bra lägenheter till rimlig hyra för kommunens invånare, är det skrämmande att bolagens pengar flödar ut och används till andra kommunala verksamheter. I klartext betyder det att hyresgästernas pengar används till andra skattefinansierade verksamheter, hyresgästerna blir på så vis dubbelbeskattade, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Stockholmsregionen står inför flera stora utmaningar: en svår bostadsbrist och ett stort underhållsbehov i framför allt miljonprogramsområdena. Att i det läget använda de allmännyttiga bostadsbolagens pengar till annan kommunal verksamhet är inte bara ansvarslöst, det går också helt emot lagen om de allmännyttiga bolagen.

– Just nu pågår hyresförhandlingar och de allmännyttiga bolagen skriker högt om krav på hyreshöjningar på upp mot 7 procent, säger Terje Gunnarson. Att samtidigt se att till exempel Svenska Bostäder, Sveriges i särklass rikaste bostadsbolag, har gett kommunen drygt 145 miljoner kronor i utdelning under 2010 när högsta tillåtna utdelning låg på knappt 24 miljoner, är ett hån mot hyresgästerna som betalat in dessa pengar.

Genom avancerade koncerntransaktioner har Stockholms stad sett till att stora värden har lämnat de kommunala bostadsbolagen för att gå till annan kommunal verksamhet. Till stor del är det hyresgästerna som har skapat dessa värden. Om pengarna hade stannat kvar i bostadsbolagen, hade de kunnat användas för att bygga nytt, underhålla fastigheterna och till och med hålla hyrorna nere.

Bakom kravet på utdelningar står givetvis de styrande kommunpolitikerna. Samma politiker som nu inför årets förhandlingar, lite i det fördolda, kräver bolagen på nya utdelningar till kommunen. Stockholms Stadshus AB ställer nu krav på drygt en miljard kronor fram till 2014, det är främst de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm som ska bidra genom ökade hyresintäkter.

Exempel på utdelningar som enligt Länsstyrelsen inte är tillåtna

AB Svenska bostäder utdelning: 145 243 013 kr (högsta tillåtna 23 914 000 kr)
Haninge Bostäder AB utdelning: 1 311 000 kr (högsta tillåtna 315 840 kr)
Fastighets AB Förvaltaren utdelning: 4 422 853 kr (högsta tillåtna 1 354 878 kr)
Telge Hovsjö AB utdelning: 3 472 930 kr (högsta tillåtna 752 000 kr)
Tyresö Bostäder AB utdelning: 565 500 kr (hösta tillåtna 564 000 kr)
AB Ekerö Bostäder utdelning: 200 000 kr (högsta tillåtna 172 960 kr)
Lidingöhem AB utdelning: 197 000 kr (högsta tillåtna 176 720 kr)

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Stadsholmen yrkar på 6,5 procent i hyreshöjning

Inför förhandlingarna om 2012 års hyror har Stadsholmen presenterat ett yrkande om en hyreshöjning på 6,5 procent. Hyresgästföreningen region Stockholm tillbakavisar kravet och menar att det är orimligt.

Stadsholmen hävdar i sitt yrkande att de nu vill förhandla om det ”nya” bruksvärdet i affärsmässighetens tecken och hänvisar till de privata fastighetsägarnas hyresnivåer.

– Det är häpnadsväckande att Stadsholmen, som allmännyttigt bostadsbolag, nu är villigt att ge upp sin roll som självständig förhandlingspart och istället vill infoga sig i de privata fastighetsägarnas led, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Fram till för ett år sedan var de allmännyttiga bostadsbolagen hyresnormerande, vilket innebar att de hyresnivåer de kommunala bolagen förhandlade fram med Hyresgästföreningen var vägledande för de privata fastighetsägarna. Den nya lagen från 1 januari 2011, ger de privata fastighetsägarna rätt att förhandla med Hyresgästföreningen utan att följa de allmännyttiga bolagen. Lagen anger också att de allmännyttiga bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer men att det allmännyttiga syftet är överordnat.

– Stadsholmen väljer att blunda för det allmännyttiga syftet och vill enkelsidigt betona affärsmässigheten, det kan vi från Hyresgästföreningen inte gå med på, säger Terje Gunnarson.

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius