Hyrorna 2012 klara för Familjebostäder i Stockholm

15 december, 2011

Nu är hyrorna för 2012 klara för hyresgästerna hos Familjebostäder i Stockholm. I snitt höjs hyrorna med 2,05 procent.

Familjebostäder hade ursprungligen yrkat på hyreshöjningar på 2,5–6,85 procent. Det genomsnittliga yrkandet var 4,59 procent, vilket var det högsta yrkandet från de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm.

– Efter långdragna och tuffa förhandlingar har vi nu landat i en överenskommelse om en hyreshöjning på i snitt 2,05 procent som ska täcka bolagets ökade kostnader främst i form av höjda taxor, säger Martin Hofverberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyreshöjningen har fördelats efter fastighetstyp, område, standard och nuvarande hyresnivå. Drygt 1 500 lägenheter får en höjning på 3,5 procent, 4 800 lägenheter får 3,17 procent, cirka 10 000 lägenheter höjs med 2,05 procent och 4500 lägenheter får en höjning på 0,99 procent.

– Vi har fördelat hyrorna fastighet för fastighet så att de bättre ska spegla bruksvärdet, säger Martin Hofverberg. Samtidigt har vi säkerställt att hyresgästerna får samma höga servicenivå som tidigare.

Familjebostäder hänvisade i sitt yrkande till lagen om affärsmässiga principer.

– Vi har förhandlat enligt lagen som sätter det allmännyttiga syftet före det affärsmässiga. Ett allmännyttigt bostadsbolag ska först och främst leverera bra lägenheter till rimlig hyra till kommuninvånarna. Det har vi nu befäst genom att vi har lyckats hålla nere kraven på orimliga hyreshöjningar. Den hyreshöjning som vi nu kommit överens om ligger väl i nivå med den övriga kostnadsutvecklingen i samhället, säger Maria Palme, förhandlingschef, Hyresgästföreningen region Stockholm.