Kommunerna måste hjälpa unga att få bostäder

21 december, 2011

I början av veckan publicerade Länsstyrelsen en ny rapport; Ung på bostadsmarknaden (2011:38) som visar exempel på kommunala insatser för unga i Stockholms län.

Rapporten visar att unga som grupp ofta har stora svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. De kommunala bostadsbolagens krav på unga människor är mycket hårda i förhållande till deras förutsättningar; ofta krävs till exempel referenser från tidigare boende för att få ett hyreskontrakt, vilket gör det omöjligt för många unga att någonsin få sin första hyresrätt. I många fall krävs också att de ska ha fast anställning och en viss lön. Det blir inte lättare av att den yngre generationen ofta har osäkra anställningsvillkor samt få eller inga kontakter på bostadsmarknaden.

Problemet ökar naturligtvis i takt med den skriande bostadsbrist som råder i Stockholms län. Hela 25 av 26 kommuner i länet anser sig ha brist på bostäder, och då särskilt på små hyresrätter, som är den boendeform som flest unga efterfrågar.

Länsstyrelsens rapport hänvisar också till Hyresgästföreningens undersökning om unga vuxnas boende som kom i våras, vilken visar att drygt 25 procent av de unga vuxna (20-27 år) i Stockholms län bor hemma hos sina föräldrar, varav de flesta (nästan 90 procent) ofrivilligt. Undersökningen visar också att andrahandsmarknaden i Stockholms län är mycket utbredd och att den ständigt växer.

Vad gör då länets kommuner för att underlätta boendesituationen för de unga? Visst finns det goda exempel, som till exempel ungdomsgarantier och hyresrabatter för unga, men sju av kommunerna har inga prioriterade insatser alls för unga. Länsstyrelsen kommer med några förslag i rapporten, till exempel att kommunerna bör bygga fler bostäder, ändra hyresvillkoren så att dessa bättre matchar ungas villkor, öka markanvisningarna för ny bebyggelse, ge bygglov för tillfälliga bostäder på mark som inte används optimalt, ansluta sina kommunala bostadsbolag till den regionala bostadsförmedlingen och utreda provboende för att sänka ungas trösklar till etablering.

Och problemet är akut. Stockholms län har redan i dag en ung befolkning jämfört med landet i övrigt. Hälften av dem som bor här är under 35 år och nästan hela flyttnettot utgörs av personer mellan 20 och 30 år.

Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar Länsstyrelsens rapport, som tar upp ett för oss alltför välbekant problem. Vi för en aldrig sinande kamp för att det ska finnas fler hyresrätter (med rimlig hyra) så att så många unga som möjligt ska kunna bli vuxna ”på riktigt” och flytta hemifrån. Det är dags att ta bostadsbristen på allvar nu, innan det går så långt att de unga helt väljer bort Stockholm till förmån för andra storstäder. Vi kan inte tillåta att det sker, bara på grund av något så trivialt som att länet inte har bostäder att erbjuda. Därför blir vår starka uppmaning till länets kommuner: lös problemet. Nu.

Läs hela rapporten på denna länk: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2011/Pages/ung-pa-bostadsmarknaden.aspx