Strandade hyresförhandlingar med Akelius i Tyresö

20 december, 2011

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Akelius i Tyresö har strandat. Akelius yrkade ursprungligen på en höjning med 3,6 procent samt 40 kronor per lägenhet för trygghetsåtgärder.

– Vi står alldeles för långt ifrån varandra. Området har haft bristande underhåll och skötsel under lång tid. Akelius har nu visat en vilja att förbättra området men det är en bra bit kvar att gå innan hyresgästerna blir nöjda. Akelius vill också ha en höjning med hänvisning till att läget är mycket bra för dessa fastigheter. Läget i jämförelse med vad, kan man undra, säger Maria Palm, förhandlingsledare Hyresgästföreningen region Stockholm.

Förhandlingarna med Akelius i Haninge har också strandat, eftersom parterna står alltför långt ifrån varandra.