Fastighetsägarna har strandat, vad händer nu?

14 februari, 2012

Fastighetsägarföreningen Stockholm (FÄF) och Hyresgästföreningen region Stockholm har under hösten träffats vid ett par tillfällen för att förhandla fram ett ramavtal, en rekommendation till de privata fastighetsägare som har fastigheter i Stockholms stad. Hyreskraven från Fastighetsägarna har varierat mellan 2,5 procent och 6,9 procent beroende på var i staden fastigheten är belägen. Så sent som i början av januari hade FÄF inte justerat sitt krav utan låg fast på sitt höga ursprungsyrkande, trots att förhållandena i omvärlden och ekonomin försämrats drastiskt med bland annat avsevärt lägre inflations- och ränteprognoser.

Hyresgästföreningen har tagit ansvar för förhandlingarna genom att närma sig motparten i förhoppning om att komma överens. Istället för att fortsätta förhandla för att nå ett ramavtal valde FÄF att stranda förhandlingarna med Hyresgästföreningen.

I Fastighetsägarnas yrkande tas enbart hänsyn till läge, där centralt belägna fastigheter ska få en kraftig hyreshöjning enbart i egenskap av var det befinner sig. För Hyresgästföreningen är det viktigt att hyrorna justeras efter kvalitet i förvaltningen, befintliga hyresnivåer, fastigheternas karaktär, modernitetsgrad och område.

Vad händer nu?
Nu börjar årets förhandlingar med de privata fastighetsägarna. De flesta fastighetsägare har hållit en låg profil och väntat in resultatet i förhandlingarna om ramavtal. Att förhandlingarna om ramavtal har avslutats utan en uppgörelse betyder inte att förhandlingarna om de faktiska hyrorna har strandat, bara att det inte finns en gemensam överenskommelse att basera årets förhandlingar på.

Frågor och svar om förhandlingarna om privata fastighetsägare (pdf)