Demonstration: Stoppa utförsäljningen av allmännyttan! 23 april kl 1730

16 april, 2012

Sedan 2000 har drygt 40 000 lägenheter i Stockholms allmännyttiga bostadsbolag (Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem) sålts ut. Det är en historisk nedmontering och förändring av ett bostadsbestånd som har byggts upp under mycket lång tid.

Utvecklingen riskerar att fortsätta. Den 23 april ska Stockholms kommunfullmäktige ta beslut om en ny stor utförsäljning. Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem säljer tillsammans 2 800 lägenheter i söderort och västerort.

Vid samma fullmäktigemöte beslutas också om 1 300 000 000 kr i utdelning från bostadsbolagen till kommunen. Uttag som möjliggörs genom omfattande utförsäljningar. Pengarna ska användas till att finansiera annan kommunal verksamhet.

Allmännyttan och hyresrätten är av stor vikt för Stockholm och Sveriges tillväxt och utveckling. Hyresgästföreningen region Stockholm anser att det är viktigt att utveckla och bevara en stark allmännytta. Det bidrar inte politikerna i Stadshuset till när de vill rea ut kommuninnevånarnas gemensamma tillgångar.

Kom till Stockholms stadshus på måndag och demonstrera för att stoppa utförsäljningarna av allmännyttan!

Tid: 1730 – 1900 måndagen 23 april
Plats: Stockholms stadshus