Manifestation för allmännyttan

25 april, 2012

I måndags genomfördes en manifestation utanför Stockholms stadshus med anledning av den förslagna försäljningen av 2 800 lägenheter i Stockholms allmännytta. Målet med manifestationen var att låta berörda hyresgäster uttrycka sina åsikter om de aktuella försäljningarna samt att visa på att vi tycker att allmännyttan är viktig för Stockholms framtid.

Allmännyttan har minskat kraftigt under ett antal år. Nedan lite fakta om vad som hänt med Stockholms stads allmännytta under de senaste åren:

  • Under perioden 2000–2010 har allmännyttan i Stockholm minskat med 34 000 lägenheter. År 1990 fanns 117 000 allmännyttiga lägenheter i Stockholms stad. Efter den aktuella försäljningen kommer antalet vara mindre än 70 000. (Sweco och SCB)
  • Under perioden 2000–2010 byggdes 9 332 allmännyttiga hyresrätter. Under samma period ombildades 36 000 allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. (Sweco och SCB)
  • År 2000 utgjorde hyresrättens andel i Stockholms stad 58 procent av flerbostadshusbeståndet, 2010 var motsvarande siffra 42 procent. (Sweco)

Vi var omkring 500 personer utanför Stadshuset. Framförallt berörda hyresgäster men även övriga medborgare som anser att allmännyttan är viktig att bevara och utveckla. Berörda hyresgäster fick möjlighet att lämna över protestlistor till ansvarigt borgarråd Joakim Larsson. Även Tomas Rudin (S), Yvonne Ruwaida (MP) och Ann-Margarethe Livh höll kortare anföranden.

DN Debatt, DN, ABC