Bostadskrisen måste lösas med fler nya hyresrätter!

26 maj, 2012

Politikerna verkar inte alls vilja ta hänsyn till att en stor majoritet av stockholmarna själva vill att bostadsbristen ska byggas bort med nya hyresrätter – inte bostadsrätter, skriver Terje Gunnarson, Hyresgästföreningens ordförande region Stockholm på DN debatt idag.

Av stockholmarna anser 80 procent att bostadsbristen i Stockholm bäst kan lösas genom nyproduktion av hyresrätter, det visar en undersökning som TNS/Sifo har gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm. Men politikerna verkar inte förstå.

Antalet hyresrätter har minskat kraftigt i Stockholmsregionen på grund av den huvudlösa vågen av ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. 1990 var 70 procent av flerfamiljshusen i Stockholms län hyresrätter. År 2010 var andelen hyresrätter mindre än hälften. I Stockholms län har 124 000 hyresrätter ombildats till bostadsrätter under perioden 2000–2010. Nyproduktionen av hyresrätter under samma period var endast 40.000 lägenheter.

Samtidigt växer Stockholm rekordartat och företagens behov av arbetskraft ökar ständigt. Varje år flyttar cirka 40.000 personer till Stockholm. Redan 2030 bedöms Stockholms läns befolkning ha ökat med drygt en halv miljon. Enligt länsstyrelsen behöver vi bygga 20.000 bostäder per år. Men endast 8.000 bostäder byggs årligen, alltså långt under det som behövs för att möta dagens och framtidens behov.

Politikerna talar sig ofta varma om vikten av fler hyresrätter för en växande och dynamisk tillväxtregion. Men det är stor skillnad mellan ord och handling. Av de bostäder som nyproducerades i Stockholms stad under 2006–2010 var endast 43 procent hyresrätter, medan hela 55 procent var bostadsrätter. Det råder ingen tvekan om att det finns en politisk strategi som går ut på att bostadsrätter ska dominera Stockholms bostadsmarknad.

Konsekvenserna torde vara lätta att överblicka. Den som får jobb eller utbildningsplats på en ort där det inte finns chans till en bostad, söker sig hellre någon annanstans. För att Stockholmsregionen ska kunna locka till sig kvalificerad arbetskraft och för att våra högskolor ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen, behövs fler bostäder och då främst hyresrätter. Det inser hela 80 procent av stockholmarna. De enda som inte verkar förstå detta är de styrande politikerna som har makten att påverka situationen. Nu kräver Hyresgästföreningen att politikerna tar sitt ansvar för Stockholms utveckling!

Hyresgästföreningens sexpunktsqprogram för hyresrätten:

  • Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter.
  • Rot-avdrag till hyresrätter.
  • Låg moms på hyran.
  • Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter.
  • Slopad fastighetsskatt för hyresrätter.
  • Skattefria underhållsfonder.
  • Stöd till bostadsföretag på vikande marknader.

Terje Gunnarson, ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm