Debatt om utförsäljningarna i Stockholms kommunfullmäktige

8 maj, 2012

Återigen har de styrande politikerna i Stockholms Stadshus visat att utförsäljningarna av allmännyttan endast bygger på politisk vilja, och inte på några sakliga orsaker. Därför griper man i luften efter svepskäl. Och det är roligt att höra att Berthold Gustavsson (M), ordförande i Svenska bostäder, har så stort förtroende för Hyresgästföreningen region Stockholms ordförande Terje Gunnarson att han använder sig av honom som exempel i debatten i kommunfullmäktige om utförsäljningarna. Självklart ställer Hyresgästföreningen gärna upp som expert när det gäller bostadsfrågor, det är bara att ringa!
Men att använda Terje Gunnarsons egen bostadssituation för att legitimera en minskning av allmännyttan i Stockholm, är att gå för långt. Hyresgästföreningen värnar om allmännyttan, dock inte på bekostnad av de privata fastighetsägarna. Vi anser istället att många fler hyresrätter behövs! Det är ofattbart att politikerna ännu inte har insett allvaret i bostadssituationen i Stockholm och vilka konsekvenser det kommer att få för regionen och för Sverige.