En kratta bygger inga hyresrätter

30 maj, 2012

I dag släpper SCB  färsk statistik om bostadsbeståndet i Sverige. De konstaterar att ‘bostadsrätterna fortsätter öka på hyresrätternas bekostnad’.

Sedan 1990 har antalet hyresrätter i Sverige ökat med 33 000 medan siffran för bostadsrätter är 317 000. Den främsta anledningen till den stora skillnaden är att ett stort antal hyresrätter har ombildats till bostadsrätter under perioden. Sedan 2000 har 155 000 lägenheter ombildats i landet, varav 112 000 i Stockholms län. Dock har det skedde det en minskning av antalet ombildade lägenheter i Stockholm från 2010 då 14 000 ombildades jämfört med 4 400 2011.

I Stockholms län har det de senaste åren skett ett historiskt skifte i bostadsbeståndets sammansättning. Länet är det enda i Sverige där antalet bostadsrätter är fler än antalet hyresrätter (51 % mot 49 %).

Samtidigt som SCB släpper sin statistik skriver bostadsminster Attefall på Hyresgästföreningens debattseminarium på Newsmill.  Bland annat säger han:

‘Hyresrätten har en viktig och given plats i det svenska bostadsbeståndet. Hyresrätten är nödvändig för rörligheten på arbetsmarknaden och för att underlätta för unga att hitta en bostad. I dagens samhälle byter många jobb och bostadsort regelbundet. Hyresrätten med sin flexibilitet är central för att underlätta för dagens generation på arbetsmarknaden. Bristen på hyresrätter i tillväxtorterna kan tvinga inte minst unga att köpa bostäder som de egentligen inte har råd till, eller tvinga dem ut på den fortfarande osäkra, många gånger svarta andrahandsmarknaden.’

Trots regeringens fina ord om vikten av hyresrätten för en fungerande bostadsmarknad och arbetsmarknad är verkligheten tydlig. Antalet hyresrätter har och kommer minska kraftigt med dagens politik. Det är positivt att regeringen inser vikten av hyresrätter och föreslår åtgärder för att förbättra hyresrättens ekonomiska förutsättningar (se rapport om obalanserade ekonomiska villkor). Ministern vill som han säger ”kratta manegen” för hyresrätterna. Däremot är de föreslagna åtgärderna inte tillräckliga.

Tyvärr räcker det inte med att kratta för att få igång produktionen av den så samhällsviktiga hyresrätten. Vi tror att det behövs kraftfulla åtgärder för att komma igång med produktionen och skapa neutralitet mellan upplåtelseformerna.

Läs bland annat Terje Gunnarsons debattartikel från i lördags för våra förslag för hyresrätten. 

Oscar Lavelid
Bostadspolitisk utredare