Arkiv för maj, 2012

Politiker, stoppa utförsäljningarna!

7 maj, 2012

Den 7 maj behandlas ärendet om utförsäljningar av allmännyttan i Stockholms kommunfullmäktige. Familjebostäder vill sälja 1382 lägenheter i Blackeberg, Hässelby och Bromma och Svenska Bostäder vill sälja 1172 lägenheter i Hagsätra.

När försäljningen tillkännagavs den 7 mars, blev hyresgästerna i de aktuella fastigheterna mycket upprörda. De hade inte fått någon förhandsinformation och hade ingen möjlighet att påverka beslutet.

– Det är naturligtvis otillständigt att berörda hyresgäster inte får möjlighet att göra sina röster hörda och påverka stora beslut som rör deras egna hem, säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Helgen efter beskedet genomförde TNS/SIFO, på uppdrag av Hyresgästföreningen, en undersökning bland boende i de berörda fastigheterna. Det visade sig att hela 80 procent ansåg att det var viktigt att bo hos ett allmännyttigt bostadsbolag.

– För oss på Hyresgästföreningen är resultatet inte förvånande. Vi vet att hyresgäster i allmännyttan är mer nöjda med sitt boende eftersom det lagstadgade hyresgästinflytandet ger dem stor möjlighet att påverka sitt eget boende. För många är också internkön en garanti för att de ska kunna byta lägenhet när livssituationen förändras. I ett slag försvinner nu den tryggheten för de här hyresgästerna, säger Terje Gunnarson.

Hyresgästerna har protesterat på olika sätt. Den 23 april arrangerade Hyresgästföreningen en demonstration med 500 deltagare utanför Stadshuset, under temat ”Stoppa utförsäljningarna av allmännyttan!”.

Söndagen den 22 april anordnade Hyresgästföreningen en debatt i Folkets Hus i Rågsved där ansvariga politiker deltog: Joakim Larsson (M) ytterstadsborgarråd, Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsborgarråd, Emilia Bjuggren (S) styrelseledamot Familjebostäder, Yvonne Ruwaida (MP) vice ordförande Svenska bostäder.

– I debatten blev det tydligt att oppositionen i Stadshuset är motståndare till affärerna. Vi uppmanar nu politikerna att rösta nej till det här förslaget! De allmännyttiga bostadsbolagen har en viktig roll för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Bevara allmännyttan, stoppa utförsäljningarna!

No Comments » | Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius