Ska hyresgästerna bidra med 1 473 kronor per månad för att bygga en bussterminal?

28 maj, 2012

Idag behandlar kommunfullmäktige i Stockholms stad frågan om utdelningar från Stockholms allmännyttiga bostadsbolag. Bostadsbolagen förväntas bidra med 1,3 miljarder till koncernen Stadshus AB. Pengar som bland annat ska gå till gator, parker, idrottsplatser och en bussterminal!

– Naturligtvis ska inte hyresgästerna ensamma betala för gator, parker och annat som utnyttjas av alla kommuninvånare och borde bekostas av skattemedel. Istället bör pengarna stanna i bolagen och användas till upprustningar och nyproduktion, säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Förslaget till utdelning bygger på den nya lagstiftningen och det är först nu den testas ordentligt. Beslutet i Stockholm kommer sannolikt att vara prejudicerande för resten av Sverige. Därför är just detta beslut av mycket stor principiell vikt.

– Beslutet om utdelningen är i juridisk mening tveksamt. Dels är den totala utdelningen ungefär 440 miljoner kronor över vad lagstiftningen medger (det är inte tillåtet att använda tidigare års vinster för värdeöverföring från bolaget) och dels är de satsningar som föreslås enligt § 5.1 otillräckligt specificerade. Det är också ytterst osäkert om de ryms inom ramen för ’kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning’, säger PG Nyström, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

I samband med fullmäktige på måndag fattas även slutgiltigt beslut om försäljningar i Svenska bostäder och Stockholmshem.

– Det är den här typen av försäljningar som gör det möjligt att kräva liknande utdelningar även kommande år. Här måste politikerna sätta stopp och se till att allmännyttan inte utarmas ytterligare, säger Terje Gunnarson.