Arkiv för juni, 2012

Hyresgästföreningen i Almedalen

28 juni, 2012

Det börjar dra ihop sig till Almedalsveckan. En vecka då politiker och samhällsaktörer möts i Visby för att informera, nätverka och påverka. Veckan brukar liknas vid politikens egen rockfestival. Du reser dit för att se de stora banden (partiledarna), upptäcka nya intressanta frågeställningar och försöka hitta lösningar till de frågor du jobbar med, men framförallt handlar det om möten med andra människor och organisationer.

I år anordnas omkring 1 800 seminarier. Hyresgästföreningen står för tre av dessa.

Den 4 juli kl 14.00–15.30 arrangerar Region Aros-Gävle Så skapas bättre boendemiljö genom ökad makt för hyresgästerna på Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3.

Den 5 juli kl 12.00–13.30 arrangerar Hyresgästföreningen Riksförbundet Bostadspolitik – en outnyttjad tillväxtkälla i svensk ekonomi? på Wallers terrass, Wallers plats 2.

Den 6 juli kl 16.00–17.00 arrangerar Region Stockholm Hjälp, min värd vill renovera på Wisby Strand Congress & Event  (Se även facebook)

Utöver detta kommer Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm, videoblogga varje dag på Terjes blogg.

Hyresgästföreningen region Stockholm representeras i Almedalen av flertalet ledamöter i regionstyrelsen och några tjänstemän. För frågor om våra arrangemang går det bra att kontakta undertecknad på 070 368 67 79 eller oscar.lavelid@hyresgastforeningen.se

No Comments » | Bostadspolitik, Upprustningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Beslutet om överföring av 1,3 miljarder kronor från allmännyttan överklagas

18 juni, 2012

Rolf Falk, Shora Esmailian och Rita Lundin överklagar, med hjälp av Hyresgästföreningen, kommunfullmäktiges beslut om värdeöverföring från de allmännyttiga bostadsbolagen: Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem.

I överklagandet yrkar de på att förvaltningsrätten upphäver fullmäktiges beslut. De menar att beslutet strider mot lagen om allmännyttiga bostadsbolag (AKBL), dels eftersom värdeöverföringarna överskrider den högsta tillåtna gränsen, och dels eftersom den värdeöverföring som sker enligt 5 § kommer att användas för åtgärder som inte kan betraktas vara ”inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning”.

– Vi anser att pengarna ska stanna kvar i bostadsbolagen och användas till upprustningar och nyproduktion, säger Rolf Falk, som bor hos Svenska Bostäder och är en av de klagande. Att bostadsbolagens pengar ska användas till att bekosta gator, hotell, bullerskydd och bussterminaler strider också mot lagen. Det här är kostnader som vi skattebetalare tillsammans ska vara med och betala, oavsett om vi bor i villa, bostads- eller hyresrätt. Med den svåra bostadssituation som vi har i Stockholm, borde alla medel användas för att bygga bort bostadsbristen och rusta upp miljonprogramsområdena!

I år är det första gången utdelning kan ske enligt den nya lagen om alllmännyttiga bostadsbolag (AKBL 2010:879). Kommunfullmäktige har beslutat att 1,3 miljarder kronor ska tas ut från de tre allmännyttiga bolagen. Uttagen överskrider därmed bolagens totala resultat med 443 miljoner kronor.

– Det är uppenbart att man nu vill testa den nya lagen och plocka ut så stora vinster som möjligt utan tanke på hyresgästernas bästa, säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

För Svenska bostäder innebär beslutet att de sammanlagda värdeöverföringarna kommer att uppgå till 415,7 miljoner kronor medan bolaget resultat var 256 miljoner kronor. Det betyder att bolaget berövas 159,7 miljoner kronor!

För Familjebostäder är det ännu värre, värdeöverföringarna uppgår till 614 miljoner kronor medan resultatet bara var 388 miljoner. Kommunen avkräver alltså bolaget på 226 miljoner kronor utöver vinsten!

Och för Stockholmshem uppgår värdeöverföringarna till 262,2 miljoner kronor medan resultatet ligger på 205 miljoner. Det betyder att 57,2 miljoner kronor försvinner ut bolagets kassa in i kommunkassan.

No Comments » | Bostadspolitik, Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Allmännyttan i Stockholm vill bli privat

12 juni, 2012

De tre stora allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms stad har meddelat att de vill bli medlemmar i Fastighetsägarna, en organisation för privata fastighetsägare vars främsta mål är fri hyressättning, dvs marknadshyror.

– Det är oerhört alarmerande att de allmännyttiga bolagen i Stockholm slår in på vinstmaximeringens väg, säger Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm. De vänder ryggen mot den svenska modellen* och bruksvärdessystemet, som innebär att hyrorna sätts efter bruksvärdet och inte efter betalningsviljan.

De privata fastighetsägarnas organisation har under flera års tid intensivt arbetat för fri hyressättning och högre hyror i Stockholms innerstad. De vill ha en fri hyresmarknad där fastighetsägaren kan få ut största möjliga vinst med minsta möjliga ansträngning. Vid sidan av detta kan de tänka sig social housing, dvs speciella bostadsområden för hyresgäster med begränsade inkomster. Det är ett system som skulle leda till ökad segregation samtidigt som det ekonomiska trycket på hyresgästerna skulle öka.

– Det här är ett kortsiktigt tänkande från bolagens sida. Istället för att jaga vinster borde de satsa på att utveckla allmännyttan. Hyresrätten i allmänhet och allmännyttan i synnerhet behövs för Sveriges och för Stockholms utveckling. Om marknadshyror skulle införas kommer Stockholmsregionens tillväxt att hejdas, vilket kan leda till ekonomisk kräftgång.

Om de tre stockholmsbolagen känner behov av att tillhöra en organisation borde  de allmännyttiga bostadsbolagens egen organsation, Sabo, vara det mest naturliga valet. Men uppenbarligen anser sig de tre bostadsbolagen ha mer gemensamt med de privata fastighetsägarna.

– Nu kommer vi från Hyresgästföreningen att bevaka varje steg de allmännyttiga bolagen tar. De ska inte tro att de kommer undan sitt kommunala bostadsförsörjningsansvar! Det allmännyttiga syftet gäller i högsta grad fortfarande och är alltid överordnat affärsmässigheten, säger Terje Gunnarson.

 

* Kommunerna har ansvar för att erbjuda alla olika typer av hushåll en god bostad till en rimlig kostnad. De allmännyttiga bostadsföretagen kom till en gång i tiden för att hjälpa kommunerna att klara av dessa skyldigheter. Allmännyttan är ett bostadspolitiskt verktyg med flera viktiga funktioner. Förutom att skapa nya bostäder kan kommunen använda sina bostadsbolag för att direkt påverka både omfattning och inriktning av bostadsbyggandet. 

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Fri hyressättning leder inte till fler lägenheter

8 juni, 2012

Terje Gunnarson svarar i DN:

I sin replik håller Fredrik Johansson, analys- och policychef Stockholms Handelskammare, med om att fler hyresrätter behövs i Stockholm. Handelskammaren har liksom Hyresgästföreningen sett hur inflyttningen till Stockholm hindras av den allvarliga bostadsbrist som råder i Stockholm. Men sen går våra åsikter isär.

 

Inte förvånande sjunger Fredrik Johanssson marknadens lov. Om bara hyrorna släpptes fria skulle bostadsbristen försvinna, som genom magi.

Det är naturligtvis lockande att sätta sin tilltro till att höjda hyror inte bara skulle berika fastighetsägarna utan också skulle frigöra ett stort antal hyreslägenheter i Stockholms innerstad.

 

För det måste vara det han menar, att hyrorna skulle bli så höga att de som bor där tvingas flytta och på så sätt blir lägenheterna lediga. Vad som sen händer med de hyresgäster som tvingas lämna sina hemär förmodligen ointressant för Fredrik Johansson.

 

För inte kan han mena det fåtal hyresrätter som nyproduceras? Under hela 2000-talet har inget byggnadsprojekt stoppats på grund av att byggherrarna inte har fått ta ut de hyror som de ansett vara rimliga. Och då ska man också ha i åtanke att produktionskostnaderna har ökat i orimligt grad, liksom markpriserna, och att kommunerna har ställt höga krav på infrastruktursatsningar som också ska betalas av hyresgästerna.

 

Nej, saken är inte så enkel som Fredrik Johansson vill påskina: fri hyressättning leder inte till fler lägenheter. Eller som bostadsforskaren Håkan Forsell uttrycker sig: ”Om det vore så att fria priser skulle få bostadsproducenter att mätta efterfrågan skulle det redan hänt med bostadsrätter. Där råder ju fri prissättning. Och ändå byggs det i våra storstäder mindre än hälften av behovet.

 

För att vi ska få en bostadsmarknad i bättre balans krävs likvärdiga skattevillkor mellan bostadsformerna, vilket skulle innebära låg moms på hyran, skattefria underhållsfonder och att fastighetsskatten tas bort på hyresrätter. Först då skapas möjligheter för en bättre bostadsförsörjning.


Terje Gunnarson
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm

Länk till första debattinlägget av Terje Gunnarson


No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Prat om bostad om hettade till

7 juni, 2012

Den 4 juni bjöd Hyresgästföreningen region Stockholm till Prat om bostad på Kägelbanan. Debatten  handlade om regeringens senaste påfund i bostadspolitiken: en underlättat uthyrning av privata bostäder. Vi har tidigare skrivit om förslaget här.

Prat om bostad hettade till om regeringens senaste bostadspolitiska förslag och kring vad bostadspolitiken borde vara.

Läs gärna en sammanfattning av debatten här.

De deltagande debattörerna var:

Linn Matic – Samhällspolitisk chef HSB
Mats Lindbäck – Informationschef Bostadsrätterna
Hanna Mörck – Jagvillhabostad.nu
Aron Modig – Ordförande KDU

Maria Eriksson – Svensk tidskrift
Ola Andersson – Arkitekt och författare till boken ‘Vykort från utopia’
Irene Molina – Professor i kulturgeografi Uppsala universitet
Oscar Lavelid – Hyresgästföreningen

No Comments » | Andrahandsboende, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg