Allmännyttan i Stockholm vill bli privat

12 juni, 2012

De tre stora allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms stad har meddelat att de vill bli medlemmar i Fastighetsägarna, en organisation för privata fastighetsägare vars främsta mål är fri hyressättning, dvs marknadshyror.

– Det är oerhört alarmerande att de allmännyttiga bolagen i Stockholm slår in på vinstmaximeringens väg, säger Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm. De vänder ryggen mot den svenska modellen* och bruksvärdessystemet, som innebär att hyrorna sätts efter bruksvärdet och inte efter betalningsviljan.

De privata fastighetsägarnas organisation har under flera års tid intensivt arbetat för fri hyressättning och högre hyror i Stockholms innerstad. De vill ha en fri hyresmarknad där fastighetsägaren kan få ut största möjliga vinst med minsta möjliga ansträngning. Vid sidan av detta kan de tänka sig social housing, dvs speciella bostadsområden för hyresgäster med begränsade inkomster. Det är ett system som skulle leda till ökad segregation samtidigt som det ekonomiska trycket på hyresgästerna skulle öka.

– Det här är ett kortsiktigt tänkande från bolagens sida. Istället för att jaga vinster borde de satsa på att utveckla allmännyttan. Hyresrätten i allmänhet och allmännyttan i synnerhet behövs för Sveriges och för Stockholms utveckling. Om marknadshyror skulle införas kommer Stockholmsregionens tillväxt att hejdas, vilket kan leda till ekonomisk kräftgång.

Om de tre stockholmsbolagen känner behov av att tillhöra en organisation borde  de allmännyttiga bostadsbolagens egen organsation, Sabo, vara det mest naturliga valet. Men uppenbarligen anser sig de tre bostadsbolagen ha mer gemensamt med de privata fastighetsägarna.

– Nu kommer vi från Hyresgästföreningen att bevaka varje steg de allmännyttiga bolagen tar. De ska inte tro att de kommer undan sitt kommunala bostadsförsörjningsansvar! Det allmännyttiga syftet gäller i högsta grad fortfarande och är alltid överordnat affärsmässigheten, säger Terje Gunnarson.

 

* Kommunerna har ansvar för att erbjuda alla olika typer av hushåll en god bostad till en rimlig kostnad. De allmännyttiga bostadsföretagen kom till en gång i tiden för att hjälpa kommunerna att klara av dessa skyldigheter. Allmännyttan är ett bostadspolitiskt verktyg med flera viktiga funktioner. Förutom att skapa nya bostäder kan kommunen använda sina bostadsbolag för att direkt påverka både omfattning och inriktning av bostadsbyggandet.