Beslutet om överföring av 1,3 miljarder kronor från allmännyttan överklagas

18 juni, 2012

Rolf Falk, Shora Esmailian och Rita Lundin överklagar, med hjälp av Hyresgästföreningen, kommunfullmäktiges beslut om värdeöverföring från de allmännyttiga bostadsbolagen: Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem.

I överklagandet yrkar de på att förvaltningsrätten upphäver fullmäktiges beslut. De menar att beslutet strider mot lagen om allmännyttiga bostadsbolag (AKBL), dels eftersom värdeöverföringarna överskrider den högsta tillåtna gränsen, och dels eftersom den värdeöverföring som sker enligt 5 § kommer att användas för åtgärder som inte kan betraktas vara ”inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning”.

– Vi anser att pengarna ska stanna kvar i bostadsbolagen och användas till upprustningar och nyproduktion, säger Rolf Falk, som bor hos Svenska Bostäder och är en av de klagande. Att bostadsbolagens pengar ska användas till att bekosta gator, hotell, bullerskydd och bussterminaler strider också mot lagen. Det här är kostnader som vi skattebetalare tillsammans ska vara med och betala, oavsett om vi bor i villa, bostads- eller hyresrätt. Med den svåra bostadssituation som vi har i Stockholm, borde alla medel användas för att bygga bort bostadsbristen och rusta upp miljonprogramsområdena!

I år är det första gången utdelning kan ske enligt den nya lagen om alllmännyttiga bostadsbolag (AKBL 2010:879). Kommunfullmäktige har beslutat att 1,3 miljarder kronor ska tas ut från de tre allmännyttiga bolagen. Uttagen överskrider därmed bolagens totala resultat med 443 miljoner kronor.

– Det är uppenbart att man nu vill testa den nya lagen och plocka ut så stora vinster som möjligt utan tanke på hyresgästernas bästa, säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

För Svenska bostäder innebär beslutet att de sammanlagda värdeöverföringarna kommer att uppgå till 415,7 miljoner kronor medan bolaget resultat var 256 miljoner kronor. Det betyder att bolaget berövas 159,7 miljoner kronor!

För Familjebostäder är det ännu värre, värdeöverföringarna uppgår till 614 miljoner kronor medan resultatet bara var 388 miljoner. Kommunen avkräver alltså bolaget på 226 miljoner kronor utöver vinsten!

Och för Stockholmshem uppgår värdeöverföringarna till 262,2 miljoner kronor medan resultatet ligger på 205 miljoner. Det betyder att 57,2 miljoner kronor försvinner ut bolagets kassa in i kommunkassan.