Fri hyressättning leder inte till fler lägenheter

8 juni, 2012

Terje Gunnarson svarar i DN:

I sin replik håller Fredrik Johansson, analys- och policychef Stockholms Handelskammare, med om att fler hyresrätter behövs i Stockholm. Handelskammaren har liksom Hyresgästföreningen sett hur inflyttningen till Stockholm hindras av den allvarliga bostadsbrist som råder i Stockholm. Men sen går våra åsikter isär.

 

Inte förvånande sjunger Fredrik Johanssson marknadens lov. Om bara hyrorna släpptes fria skulle bostadsbristen försvinna, som genom magi.

Det är naturligtvis lockande att sätta sin tilltro till att höjda hyror inte bara skulle berika fastighetsägarna utan också skulle frigöra ett stort antal hyreslägenheter i Stockholms innerstad.

 

För det måste vara det han menar, att hyrorna skulle bli så höga att de som bor där tvingas flytta och på så sätt blir lägenheterna lediga. Vad som sen händer med de hyresgäster som tvingas lämna sina hemär förmodligen ointressant för Fredrik Johansson.

 

För inte kan han mena det fåtal hyresrätter som nyproduceras? Under hela 2000-talet har inget byggnadsprojekt stoppats på grund av att byggherrarna inte har fått ta ut de hyror som de ansett vara rimliga. Och då ska man också ha i åtanke att produktionskostnaderna har ökat i orimligt grad, liksom markpriserna, och att kommunerna har ställt höga krav på infrastruktursatsningar som också ska betalas av hyresgästerna.

 

Nej, saken är inte så enkel som Fredrik Johansson vill påskina: fri hyressättning leder inte till fler lägenheter. Eller som bostadsforskaren Håkan Forsell uttrycker sig: ”Om det vore så att fria priser skulle få bostadsproducenter att mätta efterfrågan skulle det redan hänt med bostadsrätter. Där råder ju fri prissättning. Och ändå byggs det i våra storstäder mindre än hälften av behovet.

 

För att vi ska få en bostadsmarknad i bättre balans krävs likvärdiga skattevillkor mellan bostadsformerna, vilket skulle innebära låg moms på hyran, skattefria underhållsfonder och att fastighetsskatten tas bort på hyresrätter. Först då skapas möjligheter för en bättre bostadsförsörjning.


Terje Gunnarson
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm

Länk till första debattinlägget av Terje Gunnarson