Dag två – moderater och brist på bostäder för unga

3 juli, 2012

Tisdag i Visby och Moderaternas dag. Tisdagen under Almedalsveckan är alltid en av de allra mest hektiska dagarna. Det gäller även för de bostadspolitiska frågorna. I dag anordnades hela 20 seminarier med nästa lika många infallsvinklar.

Hyresgästföreningen region Stockholms styrelse och några tjänstemän har försökt bevaka dessa och hyresgästperspektivet så gott det går. Jag skulle vilja lyfta två av dagens mer intressanta seminarier.

Byggaren JM anordnade ”Storstad vs. landsbygd: Den enes bröd den andres död?”. En intressant diskussion mellan Maria Rankka, VD Stockholms handelskammare, och Stig Henriksson (V) kommunalråd Fagersta. Diskussionen var viktig och relevant. Som representant för en Stockholmsorganisation är det lätt att bli lite hemmablind. Stockholm växer så att det knakar och fler söker sig till staden och det innebär stora utmaningar. Landsbygden å sin sida har andra utmaningar genom ett negativt flyttnetto och en åldrande befolkning. Detta samtidigt som stora delar av produktionsindustrin ligger en bra bit utanför Stockholms tullar. Att satsningar behövs i hela landet är tydligt.

Det andra seminariet  var ”Bostadsspelet – om en bostadsmarknad i obalans”. Arrangörer var Stockholms studentkårers centralorganisation, jagvillhabostad.nu och Arkitektstudenterna. De har en gemensam kampanj som heter Bo bra på yngre dar. Namnet anspelar på Bo bra på äldre dar. Bo bra på äldre dar är en satsning som regeringen gjort på boende för äldre eftersom de är utsatta på bostadsmarknaden. Kampanjmakarna menar – helt korrekt – att unga också är utsatta på bostadsmarknaden och att det behövs riktade satsningar mot unga. Regeringen var representerad på seminariet genom statssekreterare Ulf Perbo. Tyvärr verkar regeringen inte vara beredd att ta till relevanta åtgärder för att komma tillrätta med bostadsbristen. Detta trots att byggandet de senaste åren varit på en historisk låg nivå, i synnerhet när det gäller lägenheter som unga kan efterfråga. Läs gärna vad vi vill göra för att komma tillrätta med bostadsbristen för unga och studenter.

I kväll talar statsministern. Tyvärr tror jag inte att bostadsfrågan kommer att nämnas. Men vem vet …

Se även regionordförande Terje Gunnarsons videoblogg.