När får vi besked om övriga 4 000 studentlägenheter, Sten Nordin?

24 augusti, 2012

I ett pressmeddelande från Moderaterna i Stockholms stad slår sig Sten Nordin för bröstet och meddelar att exploateringsnämnden nu tagit beslut om markanvisningar för ytterligare 70 studentbostäder utöver de 225 som stadsbyggnadsnämnden beslutade om förra veckan.

”Stockholm ska fortsätta att vara en världsledande kunskapsregion och både student- och ungdomsbostäder är viktiga inslag i en stad som hela tiden behöver kompetent arbetskraft, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholm.”

Men hur ska det gå till?

I den rapport Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) släppte i måndags påminner man om att majoriteten i Stockholms stadshus i september 2011 utlovade 4 400 lägenheter fram till 2015, av dessa är endast 86 byggda.

I Stockholmsregionen finns det cirka 80 000 studenter, men bara 12 500 studentlägenheter, varav 7 600 i Stockholms stad.

Sten Nordin, när byggs de övriga drygt 4 000 studentlägenheterna?