Studentbostadsbristen – en återkommande berättelse utan lyckligt slut?

20 augusti, 2012

Och så var den här igen: studentbostadsbristen. Lika säkert som att löven faller på hösten är att bristen på studentbostäder gör sig påmind. SSCO släppte i dag sin lägesrapport om bostadsmarknaden för studenter i Stockholm. Höstens rapport heter ”Halvtid i mandatperioden – hur går det med löftena till studenterna?” Löftet var att 4 400 studentbostäder skulle ha påbörjats 2015. Nu när halva tiden gått har en tjugondedel (263 st) påbörjats. Liksom studentorganisationen konstaterar vi att det är allvarligt att byggandet inte kommit igång när bostadssituationen för Stockholms studenter är så svår som den är.

Det är också extremt allvarligt att politikerna tillåts måla upp luftslott. Konsekvensen blir att högskolor, studenter och andra aktörer litar på att politikerna faktiskt är intresserade av att lösa problemet.

Studentbostäder, såväl som små lägenheter generellt, är dyra att bygga. Unga och studenter saknar ofta de ekonomiska förutsättningarna för att betala höga hyror. För bostadsbolag med tydliga vinstintressen är det därför ointressant att producera en produkt som ger lägre intäkt än en större lägenhet byggd för ekonomiskt starkare grupper. Hem & Hyra rapporterar i dag om allt dyrare nyproducerade lägenheter. När det går att tjäna mer pengar på att bygga större lägenheter kommer marknaden att bygga just dessa lägenheter.

För att få igång byggandet av små hyresrätter som unga och studenter kan efterfråga krävs en aktiv bostadspolitik från såväl kommun som stat. Finansborgarrådet Sten Nordin har stora möjligheter att  vara mer aktiv i bostadspolitiken i Stockholms stad:

  • • Använd de allmännyttiga bostadsbolagen som ett verktyg för att skapa en bostadsmarknad med bostäder som även unga och studenter kan efterfråga. Tyvärr har stora delar av allmännyttans bostadsbeståndet med billiga små hyresrätter ombildats till bostadsrätter. Stockholms stads allmännytta har mycket god ekonomi och borde använda sina vinster till att kraftigt höja ambitionen i nyproduktionen. I dag delas dessa pengar ut till kommunen för investeringar i andra kommunala intressen.
  • • I dag säljer kommunen ofta mark till högstbjudande. Det driver upp kostnaderna i nyproduktion och gör det mycket svårt för bolag som är intresserade av att bygga billiga lägenheter för unga och studenter att konkurrera om marken. Marken kan istället upplåtas via tomträtt.
  • • Ge markanvisningar till bolag som har en uttalad ambition att bygga studentbostäder och hyresrätter till rimliga kostnader.

 

Sten Nordin har ett stort ansvar för att uppfylla sitt vallöfte till Stockholms studenter. Tyvärr får han i dagsläget mycket lite stöd från regeringen. Sedan det statliga stödet till nyproduktion av små hyresrätter försvann 2006, har byggandet tvärnitat. För att göra kunna bygga många små hyresrätter till rimliga kostnader krävs att staten drar sitt strå till stacken:

  • • Inför statliga stöd till byggande av hyresrätter med rimliga hyror
  • • Inför balanserade ekonomiska villkor mellan boendeformerna

 

Länkar: DN, DN2