Arkiv för november, 2012

Region Stockholm går framåt – fler medlemmar tack vare framgångsrik medlemsrekrytering

24 november, 2012

– Vi är 125 000 medlemmar här i Stockholm. Vi ökar nu och det är både roligt och viktigt. Region Stockholm lyckas också behålla medlemmarna. Vi har hela 90 procent i så kallad behållargrad – och det gör oss till etta bland regionerna.
– Jag vill rikta ett varmt tack till medlemsenheten och Pierre Åneby, för det fantastiska arbete som medlemsvärvarna utför.

– Värvarna är riktiga temperaturmätare. De är nästan alltid ute i bostadsområdena, träffar människor och vet vad som händer och sker. Jag vill uppmana er alla att träffa värvarna, prata med dem och använda deras kunskaper i det jobb och i de uppdrag som ni har.

Det sade Terje Gunnarson när han idag inledde regionfullmäktiges möte på Quality Hotel Globe. Hela 113 delegater hade mött upp och diskussionerna var många och livliga.

Vid ”Påverkanstorg” fick delegaterna diskutera hur opinionsbildningen kan bli mer effektfull, hur vi ska jobba med kommunikation för att ha framgång och hur bilden av hyresrätten som ett flexibelt och modernt boende för alla skeden i livet kan stärkas.

Samverka mer för hyresgästnyttan
– Vi är en stark organisation med god ekonomi. Att Fastighetsägarna Stockholm har sagt upp modellen med förhandlingsersättning bryr vi oss inte så mycket om. Det tar 40 år innan vår kassa är tom. Det som är viktigt är att vi har förhandlat fram ett ramavtal med Fastighetsägarna, det skapar stabilitet och klara spelregler. Vi är en kompetent och ansvarstagande organisation.

– Däremot behöver vi jobba mer regionövergripande inom Hyresgästföreningen för att sluta bra avtal med stora fastighetsägare som finns på många orter i Sverige. Det är viktigt att vi samordnar oss och använder varandras styrkor.

Terje Gunnarson fortsatte på samverkansspåret:
– Jag önskar att vi alla funderar mindre på vem som äger frågorna. Ibland tycker jag att det är för mycket fokus på själva organisationen istället för på hyresgästnyttan. Vi har många utmaningar framför oss, inte minst politiskt med att sätta hyresrätten på dagordningen. För att vi ska lyckas med det måste vi samverka mer och öppna upp mer mellan förtroendevalda, medarbetare, föreningar, ombud och medlemmar.

– Vi sitter alla inne med kunskap och komptens och kan vi lära oss att använda varandras styrkor så blir vi en ännu starkare organisation. Vi ska vara en modern folkrörelse som gör nytta och skillnad varje dag.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Hyresgästföreningen söker en bostadspolitisk utredare till kommunikationsenheten i region Stockholm

21 november, 2012

Hyresgästföreningen söker en bostadspolitisk utredare till kommunikationsenheten i region Stockholm

Stockholm är hela Sveriges tillväxtmotor och en av de snabbast växande regionerna i Europa. Men för att Stockholm ska fortsätta utvecklas måste det byggas många fler bostäder. Hyresrätten är ett smart och flexibelt boende för alla skeden i livet och har ett starkt stöd bland stockholmarna. En undersökning som Hyresgästföreningen region Stockholm låtit TNS/SIFO genomföra, visar att 4 av 5 stockholmare tycker att hyresrätten ska prioriteras vid nybyggnation. Hyresrätten gör det lättare för företag och organisationer att attrahera medarbetare och kompetens och underlättar för människor att kunna flytta dit jobben och drömmarna finns. I rätten att hyra bor möjligheten.

Hyresgästföreningen region Stockholm, har ca 125 000 medlemmar och över 3 000 förtroendevalda i bostadsområdena. På regionkontoret i Globen arbetar ca 160 personer med bland annat förhandlingar, stöd till medlemmar och förtroendevalda, juridik, kommunikation. Kommunikation och opinionsbildning intar en central position inom vår organisation och är ett av våra prioriterade områden.

Arbetet som bostadspolitisk utredare innebär att:

Initiera och självständigt göra utredningar samt ta fram underlag och rapporter inom det bostadspolitiska området.

Följa bostadspolitiken och analysera trender av betydelse för Hyresgästföreningen.

Bereda ärenden till ledningsgrupp, regionstyrelse, fullmäktige och stämma samt skriva svar på remisser och motioner.

Ta fram underlag till debattartiklar, informationsmaterial, pressmeddelanden m.m.

Leda och delta i arbetsgrupper och projekt.

Kvalifikationer:

Du har högskoleexamen, utbildningen ska vara inriktad på statskunskap, ekonomi, samhällsplanering, kulturgeografi eller motsvarande.

Du är väl förtrogen med hur kommunala och politiska besluts­processer funge­rar.

Du har dokumenterade kunskaper och erfarenheter av strategiskt analysarbete på verksamhetsutvecklande nivå.

Du har mycket goda kunskaper i informationsbearbetning för att på egen hand kunna presentera information och trendanalyser internt och externt.

Du har mycket god kunskap om relevanta mät- och undersökningsmetoder.

Du har lång erfarenhet av att leda projekt.

Du har hög IT-kunskap i övrigt och förstår den digitala logiken.

Egenskaper:

Som person är du analytisk och driven. Du har förmåga att förstå sammanhang och utifrån stor informationsmängd kanalisera det som är viktigt för Hyresgästföreningens arbete. Det är naturligt för dig att ta initiativ och att vara både nytänkande och ifrågasättande. Du har ett stort intresse för samhällsfrågor och politik.

Du delar med dig av dina kunskaper och har lätt för att förmedla ett budskap i både tal och skrift. Och när du står inför en publik känner du dig bekväm. Din argumentation är säljande – samtidigt som du är ödmjuk, smidig och inlyssnande för att nå uppsatta mål. Du vet värdet av och uppskattar att samarbeta och nätverka.

Tillträde snarast ev. med inledande provanställning.

Hyresgästföreningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där alla ges lika möjligheter oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund. Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördel­ning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Läs gärna mer om oss påwww.hyresgastforeningen.se.

Upplysningar om tjänsten lämnas av kommunikationschef Heléne Lilja, 08-507 060 20 eller 070-243 09 35.  Facklig representant för Handels är Natasja Mrdjanov 08-50706195, Saco Susann Wikström 08-50706116 och Journalistförbundet Cecilia Landmark 08-50706172

Välkommen med din ansökan och CV via vårt rekryteringsverktyg senast den 30 november 2012.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Vad är rätt hyra i Stockholm?

19 november, 2012

Vid en pressfrukost presenterade idag förhandlingschef Maria Palme en splitter ny rapport om hyressättningen i Stockholm.

– Hyressättningen i Stockholms stad har debatterats under lång tid. Till grund för hyrorna ligger idag bruksvärdessystemet som innebär att hyran bestäms av lägenhetens kvalitet och standard. Det råder missförstånd och mytbildningar om hyrorna i Stockholm. Fastighetsägarna menar att alla hyror är felsatta, men de har inte hela bilden av hur det ser ut. Med vår rapport vill vi visa hur hyresstrukturen faktiskt ser ut i Stockholm.

Vad handlar rapporten om?
– Det finns en skillnad idag som vi kan visa – att läget har en stor påverkan på hyran när det gäller vissa hustyper, det vill säga, nyproducerade och upprustade lägenheter. För nyproducerade lägenheter skiljer det 30 procent mellan inner- och ytterstad (A-K-områden). Vi tycker att det är rimligt att läget slår igenom med 30 procent.
 
Vad menas med det, det är ju ni som förhandlar hyrorna och då vet ni väl vilka parametrar som ska gälla?
– Förhandlingar är ingen exakt vetenskap, utan ett försök att sammanfatta preferenser till en siffra. Det är också en dragkamp mellan olika intressen.
– I slutet av 90-talet var det fortfarande byggår och upprustningsår tillsammans med storlek och antal rum, som var de bruksvärden som slog igenom mest på hyrans storlek. Det var kanske inte så konstigt. En hyra sätts när fastigheten byggs och förhandlas, och det råder olika samhällsekonomiska villkor vid olika tidpunkter, sedan årligen till exempel efter kostnadsutvecklingen. När det är dags för upprustning sätts hyran efter det nya bruksvärdet och tickar sedan på i årliga förhandlingar ytterligare en tid.
– Från 2000-talet och framåt har de årliga hyresförhandlingarna resulterat i lägre höjningar i ytterförort och högre höjningar i innerstaden. Vi har gjort det för att få bort de mest avvikande felaktigheterna. Nu återstår ett arbete för att harmonisera nivån med hur det ser ut i verkligheten och för att på så sätt justera hyresstrukturen en bit i taget. Samtidigt har lägesfaktorn, tillsammans med övriga bruksvärden, fått betydelse vid hyresförhandlingar i samband med upprustningar och nyproduktion.

Var kommer era uppgifter ifrån?
– Hyresgästföreingens hyresdatabas är det främsta verktyget för att analysera hyresstrukturen.
– Hyresgästföreningen har en förhandlingsordning (avtal om att förhandla) med 90 procent av hyresvärdarna i Stockholms stad. Det innebär att vi har en bred och unik kunskap om hyresstrukturen i Stockholm.
– Vi har bearbetat de uppgifter som finns i vår databas och kan nu presentera en heltäckande rapport om hur hyresstrukturen faktiskt ser ut.

Vilka faktorer är det som påverkar hyran för en lägenhet i Stockholm?
– Den stora frågan är ju hur mycket hyresgästerna ska betala i hyra. Hyresgästerna betalar redan idag 2000 kronor mer än andra på grund av hyrskatten.
– Det som är avgörande för en hyra är storleken på lägenheten. Två andra faktorer som har som har stor betydelse för hur hög hyran blir är område och standard. En upprustad lägenhet innanför tullarna har till exempel en högre hyra än en liknande lägenhet i en ytterförort. Det är rimligt. Men krav på hyreshöjningar som enbart baseras på området är inte rimliga. Vi tycker att lägenhetens alla kvaliteten ska ligga till grund för hyran.

Anser Hyresgästföreningen att det finns fel hyror?
– Lagstiftaren har gett parterna i uppdrag att förhandla hyrorna i Sverige. Det ansvaret har vi i Hyresgästföreningen axlat i årliga förhandlingar men också i förhandlingar om nyproduktion och upprustningar.
– Alla de hyror som är förhandlade är rätt satta eftersom det finns en överenskommelse mellan oss och motparten.
– Hyresmarknaden i Stockholm är komplex och har förändrats mycket över tid. Vi är en ansvarstagande organisation. Vi vill ta fram ett solitt system, som kan fungera över lång tid, tillsammans med fastighetsägarna. Det ger stabilitet och förutsägbarhet.

Hur ser ett sådant system ut och varför har ni inte kommit fram till någon lösning?
– Hyresgästföreningen anser att lika bruksvärden ska ge samma hyresnivå. Läget är ett bruksvärde bland flera som ska få genomslag i hyressättningen.
– Lagstiftningen är tydlig. Bruksvärdet ska bedömas som om marknaden var i balans. Det innebär att bostadsbrist aldrig kan vara en parameter i sig för att påverka hyrorna uppåt. Högre hyror leder inte till att det byggs fler hyresrätter eller att bostadsbristen försvinner.
 
Varför klarar ni inte att införa Stockholmsmodellen?
–  Det krävs två för att dansa tango. Förhandlingarna har tyvärr lagts på is eftersom fastighetsägarna inte var så intresserade av att ta ansvar utan ville passa på att göra en generell höjning av alla hyror. Vi kräver att modellen är ett nollsummespel i allmännyttan som inte ökar hyresuttaget utan bara fördelar det annorlunda.
 
Fastighetsägare som vi har pratat med säger att ni är överens om Stockholmsmodellen men inte hur den ska införas. Hur ser ni på det?
– Det är korrekt att parterna har förhandlat om en modell som bättre kan ta tillvara på de parametrar som påverkar hyran – lägenhetens standard, kvaliteten på förvaltning och service, läge och modernitetsgrad.
– Men vi är ännu inte överens om värdet av de olika delarna. Därför finns det ingen Stockholmsmodell i realiteten, bara en idé om en mer rättvis hyressättning.
– Vi accepterar inte synen på att marginalprissättning ska fungera som en hävstång.
 
Vad vill ni göra åt bostadsbristen i Stockholm?
– Bostadsförsörjningen är ytterst en politisk fråga. Det är dags att politikerna tar ansvar om de menar allvar med sitt tal om att hyresrätten är viktig. Arbetsgivare har svårt att rekrytera medarbetare därför att det saknas bostäder. För att människor ska kunna jobba, studera och starta företag i Stockholm måste det finnas bostäder som går att efterfråga. Annars förlorar Stockholm både jobb och konkurrenskraft.
– Stockholm behöver en stor satsning på nyproduktion av hyresrätter. Idag säljs t ex marken i Stockholm till högstbjudande. Det leder till att det byggs allt färre hyresrätter och att boendekostnaderna blir orimligt höga. Det är Stockholms stad som sitter på planmonopolet och som måste anvisa mark till byggherrar som bygger hyresrätter. Vi behöver nyproduktion av lägenheter som människor med löner i vanliga inkomstklasser kan efterfråga: lärare, sjuksköterskor, servicetekniker osv.
– Vi föreslår likvärdiga ekonomiska villkor mellan de olika upplåtelseformerna. Vi vill att hyrskatten tas bort.

Hyresstrukturen i Stockholm (klicka för att ladda ner rapporten som pdf)

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Ramavtal för hyrorna 2013 klart

16 november, 2012

Hyresgästföreningen region Stockholm och Fastighetsägarna Stockholm har kommit överens om ett ramavtal för hyrorna 2013. Avtalet innebär att hyrorna höjs mellan 1,05 och 2,7 procent beroende på nuvarande hyra, byggår/ombyggnadsår, område, standard och förvaltningskvalitet.

– Vi har lyckats få igenom en överenskommelse som inte bara utgår ifrån områdesfaktorn vilket Fastighetsägarna ursprungligen begärde. Nu räknas även nuvarande hyra och standard in vilket ger en mer rättvisande hyresjustering, säger Terje Gunnarson, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Det ursprungliga yrkandet från Fastighetsägarna låg på mellan 2,3 och 4,2 procent beroende på läge.

Hyreshöjningen ser i grova drag ut så att innerstaden får mellan 1,05 och 2,7 procent i hyreshöjning. Inre ytterstaden får mellan 1,35 och 2,35 procent medan yttre ytterstaden får mellan 1,25 och 1,6 procents höjning.

– Vi är speciellt nöjda med att vi har fått igenom att dålig förvaltningskvalitet kan ge avdrag. Det är viktigt för oss eftersom det blir ett redskap för att se till att alla hyresgäster har ett bra boende. De fastighetsägare som missköter sig kommer inte att få ta ut full hyreshöjning, säger Terje Gunnarson.

Avtalet innebär att Fastighetsägarna Stockholm nu kommer att uppmana sina medlemmar, de enskilda fastighetsägarna, att komma in med yrkanden som ligger i linje med ramavtalet till Hyresgästföreningen region Stockholm.

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius