Hur ska vi få igång mer och billigare nyproduktion av hyresrätter i Stockholm?

9 april, 2013

 

Hyresgästföreningen region Stockholm bjöd in byggherrar och politiker till ett samtal om nyproduktion av hyresrätter i Stockholm. Deltog gjorde Lennart Karlsson, VD Heba Fastighets AB; Gunnar Nordfeldt, koncernchef, ByggVesta AB; Anti Avsan (M), ordförande, Huge Fastigheter AB; Ann-Margarethe Livh (V) och Mats Hasselgren (FP).

Det blev en intensiv och spännande diskussion om möjligheter och hinder för produktion av hyresrätter. Att hyresrätter behövs var alla paneldeltagare rörande överens om. Liksom att Stockholmsregionen mår bra av tillväxt. De största hindren för nyproduktion var deltagarna också överens om: Det är för få markanvisningar från kommunerna och planprocessen är för långdragen.