Miljardprogrammet – konsten att engagera människor

17 april, 2013

På ett lunchseminarium med Hyresgästföreningen region Stockholm berättade Carlos Rojas engagerat och inspirerande om Miljardprogrammet. Det är en metod att engagera människor som bor i miljonprogramsområden och som oftast inte deltar i det befintliga föreningslivet. I undersökningar säger sig 40 procent vilja engagera sig i frågor som rör det lokala området och metoden handlar om att ta tillvara den kraft och resurs som alla dessa människor utgör.  Får man igång ett engagemang vet man inte alltid vad det blir i slutänden, att inte styra in engagemanget i strukturer utan våga ha öppna platser för kreativitet. Att skapa självkänsla genom att hela tiden tillföra och visa på positiva värden och inte utmåla som ”synd om”.

Carlos underströk vikten av bilden som sätts. Miljonprogramsområdena beskrivs ofta i media och av andra som problemområden och människorna som bor där blir betraktade därefter. Bilden är homogen – hög arbetslöshet, låg utbildning och låginkomsttagare – den stämmer bara till viss del. Sammansättningen är mycket ”spretigare” än så.  Ett exempel Carlos tog upp var att 30 procent i Sverige tjänar under 17 000 kronor i månaden, siffran i miljonprogramsområden är 40 procent. I media skriver man inte att det är 10 procent fler i dessa områden, utan trycker på den högre siffran. Ett annat exempel var begreppet miljonprogram, det används i områden där det skett en inflyttning av resurssvaga och inte efter byggnadsår eller byggstil. Fältöversten benämns sällan som miljonprogram.