Arkiv för april, 2013

Byggandet av lägenheter i Stockholm minskade 2012

3 april, 2013

Under 2012 färdigställdes 4 356 nyproducerade lägenheter i Stockholm, visar en ny rapport som Sweco tagit fram för Stockholms stad.

Samtidigt påbörjades 3 181 bostäder, varav 3 101 i flerbostadshus. Det är en minskning med 15 procent jämfört med 2011. Strax under hälften av lägenheterna byggs i Söderort, en fjärdedel i Innerstaden och den återstående fjärdedelen i Västerort.

Antalet bostäder i Stockholms stad vid slutet av 2012 uppskattas därmed enligt rapporten till 452 563 stycken.

Statistik om Stockholm visar att Stockholms stads befolkning växte med nästan 17 000 invånare under 2012. Beräknad ökning under 2013 är 15 000 personer. Det betyder att behovet av bostäder fortsätter öka i betydligt högre takt än bostadsproduktionen.

När tänker politikerna göra något åt situationen?

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius