Hur ska svarthandeln stoppas?

10 maj, 2013

Svarthandeln rör sig om rent kriminell verksamhet. Och detta är ingen ny företeelse. Lagstiftningen måste justeras om man på ett seriöst sätt ska kunna lösa problemen, skriver Greger Björkegren, Hyresgästföreningen i Stockholm.

Under de senaste dagarna har svarthandel med hyreskontrakt uppmärksammats i SvD. Det är viktigt att den här frågan kommer upp för granskning.

I Stockholm råder akut bostadsbrist där många människor är i desperat behov av ett hem. Dessvärre finns det fastighetsägare som utnyttjar situationen för egen ekonomisk vinning.

Vi på Hyresgästföreningen vet att det finns mindre, privata fastighetsbolag som har minst 25 procent tomställda lägenheter, som de hyr ut på korttidskontrakt eller kan ha till försäljning. Vi vet också att det finns flera privata fastighetsägare som aldrig har lämnat en enda lägenhet till bostadsförmedlingen. Detta sker trots att branschen har en överenskommelse om att varannan lägenhet ska lämnas till bostadsförmedlingen. Om samtliga privata fastighetsägare skulle lämna alla sina lediga lägenheter till bostadsförmedlingen, skulle handeln med svarta kontrakt minska.

Enligt branschorganisationen Fastighetsägarnas analys är svarthandeln ett resultat av att dagens hyressättning inte fungerar. Detta påstående är minst sagt förvånande. Hur skulle ett lagstadgat hyressättningssystem, som har sin grund i hyresgästernas generella värderingar och som garanterar hyresgästerna ett bra boende till en rimlig kostnad, kunna vara upphov till kriminella handlingar? De visar på en hög grad av förakt för lagstiftarnas och därmed våra politikers omdöme. Fastighetsägarnas analys är missvisande och handlar enbart om att de vill införa fri hyressättning.

Sedan förvärvslagen slopades 2010 kan vem som helst köpa en fastighet utan den kontroll som tidigare fanns. Det öppnar möjligheter för att oseriösa fastighetsägare kan skapa stora kortsiktiga ekonomiska vinningar på en bostadsmarknad som är ur balans.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) visar stor undfallenhet när han kallar svarthandeln för ”en dyster baksida av svensk bostadsmarknad”. Men det är betydligt mer än så, det handlar om rent kriminell verksamhet. Och detta är ingen ny företeelse. Vad tänker bostadsministern göra för att komma tillrätta med den här allvarliga problematiken? Lagstiftningen måste justeras om man på ett seriöst sätt ska kunna lösa problemen med svarthandel på bostadsmarknaden. Och för det krävs politisk vilja.

Men allt bottnar i den akuta bostadsbristen som måste få en lösning. Hur tänker bostadsministern skapa förutsättningar för seriösa fastighetsägare att expandera sin verksamhet genom nyproduktion? För att undanröja bostadsbristen måste produktionen av bostäder öka markant. Det handlar inte bara om att visa vilja utan också om att visa politisk handlingskraft. Och hyresrätter till rimliga kostnader är det som efterfrågas och bör prioriteras.

Hyresrätten har en mycket stark ställning bland stockholmarna, enligt en undersökning av TNS/Sifo:

88 procent anser att byggandet av hyresrätter bidrar till tillväxt för staden.

81 procent anser att hyresrätten gör det lättare för företag och organisationer att attrahera arbetskraft.

80 procent anser att hyresrätter bör prioriteras vid nyproduktion av bostäder.

Stockholm växer och kommer att fortsätta att växa. Hit söker sig människor för att jobba, studera och starta företag. Varje dag skapas nya jobb, arbetsplatser och möjligheter. Om Stockholm ska kunna fortsätta vara ett ledande kunskaps- och forskningscentrum måste studenter och forskare ha möjlighet att hitta bostäder. Om företagen ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare måste fler bostäder byggas. Under de senaste tre åren har befolkningen ökat med över 100000 personer. Under samma tid har knappt 22000 bostäder byggts, varav endast en tredjedel är hyresrätter. För att Stockholm ska kunna fortsätta vara det ekonomiska centrum Sverige behöver måste produktionen av bostäder och då framför allt hyresrätter, öka kraftigt. Tillväxt i Stockholm stimulerar tillväxt i resten av Sverige.

GREGER BJÖRKEGREN
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm

Läs artikeln på Brännpunkt i SvD