Arkiv för september, 2013

Kom till Debaser på medis den 7 oktober kl 18.00

26 september, 2013

Hyresgästföreningen region Stockholm har bjudit in regeringens förhandlingsperson
HG Wessberg för att berätta om vad förhandlingen kan leda till i form av tunnelbana och bostäder.

Andra medverkande är:
Bengt Hansson – analytiker, Boverket
Anna Wersäll – expert, Stockholms handelskammare
Susanne Lindh, stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
Vanda Kehr, jagvillhabostad.nu
Anders Ekegren,  (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Solna
Claes Thunblad (S),  oppositionsråd, Järfälla
Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd, Stockholm
Cathrin Bergenstråhle (M), kommunalråd, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka

Jon Jordås, journalist och tidigare reporter på P1, leder kvällen

Kvällens DJ:
Sara-Märta Höglund, hon har varit en del av Stockholms klubbliv sedan 2007. Till vardags skriver hon om musik för Nöjesguiden och Throw Me Away.

Program:

18.00 Inledning – Hyresgästföreningen region Stockholm
18.10 Vad är Stockholmsförhandlingen 2013?  HG Wessberg
18.50 Paus
19.00 Bostadsexperterna om möjligheter och utmaningar med tunnelbaneprojektet Bengt Hansson, Anna Wersäll, Susanne Lindh, Vanda Kehr
19.30 Paus
19.50 Kommunpolitikerna om tunnelbanan och bostadsbyggandet Anders Ekegren, Claes Thunblad, Karin Wanngård, Cathrin Bergenstråhle
20.20 Avslutning

Baren är öppen hela kvällen för alla som fyllt 18 år.
Ingen anmälan och fritt inträde till seminariet!

Välkomna!

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Stockholms framtid måste byggas idag

17 september, 2013

Hyresgästföreningen region Stockholms kunskapsseminarium ”Stockholms framtid måste byggas idag” den 16 september var välbesöktFlera olika aktörer medverkade och konstaterade att om Stockholm ska fortsätta utvecklas måste flera bostäder byggas, framför allt hyresrätter. Bostadsbristen är ett hot mot Stockholms och därmed Sveriges tillväxt. 

I panelen, som bestod av medverkande från finansvärlden, fastighetsbranschen, högskolor och näringsliv, rådde en klar samsyn i att bostadsbristen i Stockholm skapar svårigheter i att rekrytera personal med spetskompetens och även för högskolor att rekrytera doktorander. De medverkande var överens om att det måste byggas fler hyresrätter men hade lite olika syn på vad som måste göras för att få igång produktionen. Någon krävde avreglering av hyresmarknaden medan andra hävdade att marknadshyror redan är införda i nyproduktion. Samtidigt underströks vikten av att hyrorna måste ligga på en nivå som inte hindrar rekrytering i bristyrken, t ex sjuksystrar och undersköterskor.

I förlängningen innebär bostadsbristen att regionen tappar i konkurrenskraft. En minskad tillgång på hyresrätter minskar rörligheten på bostadsmarknaden vilket i sin tur ökar svårigheten till bra matchningar på arbetsmarknaden och därmed ger minskad tillväxt. Boverket konstaterar att andelen hyresrätter i Storstockholm har minskat från 54 procent till 36 procent från 1990 och att sambandet mellan lägre andel hyresrätter och minskad rörlighet är tydligt. Boverket beräknar att drygt 5.500 personer har hindrats från att flytta till regionen på grund av bostadsbrist. Slutsatsen är att detta kan bli ett reellt hot mot tillväxten i nästa högkonjunktur.

Minskad tillväxt kostar, konstaterade flera i panelen. Anders Lago, HSB, hänvisade till en rapport som HSB och Riksbyggen tagit fram. Där konstaterar man att bristen på bostäder i Stockholm bromsar tillväxten och att det samlade produktionsbortfallet beräknas uppgå till drygt 330 miljarder under perioden 2010–2030. Han hävdade att det krävs en total omläggning av den svenska bostadspolitiken som helt skiljer sig från övriga Europas. I dag går 40–50 miljarder av skattebetalarnas pengar till dem som äger sitt boende eller bor i bostadsrätt genom Rot- och ränteavdrag. Rot-avdragen uppgår till 15 miljarder per år, de pengarna skulle kunna användas till att bygga studentbostäder, menar han.

Det byggs för lite i Stockholmsregionen idag var rubriken för nästa panel som bestod av politiker, bostadsbolag och näringsliv. Även denna panel var enig om att det måste byggas mer och att man måste korta tiden från idé och ritning till färdigställt hus, idag tar det 5–7 år. Tyskland togs upp som exempel, där tar det ungefär två år. Marktilldelning och priset på mark samt kravet på att bygga garageplatser i samband med nyproduktion nämndes som fördyrande faktorer. Joakim Larsson (M) hävdade att 57 procent av markanvisningarna i staden går till produktion av hyresrätter och att marken då upplåts med tomthyra, till skillnad från byggnation av bostadsrätter då kommunen säljer marken. Han sa  också att de allmännyttiga bostadsbolagen har uppdraget att bygga 1500 lägenheter per år. Tomas Rudin (S) menade att majoriteten i Stadshuset bidrar till bostadsbristen genom att ta ut 3 900 kr per lägenhet från de allmännyttiga bostadsbolagen och använder dessa pengar till annat än nyproduktion. Han varnade även för att bristen på hyreslägenheter kan leda till en fastighetsbubbla genom överbelåning.

Ola Andersson, arkitekt, konstaterade avslutningsvis att

De som missgynnas av bostadsbristen är:
unga, ej förmögna
de som skiljer sig
universitet och högskolor
företag som behöver rekrytera
utsocknes företag som vill etablera sig
alla som vill experimentera i boendet
kommunerna på längre sikt

De som gynnas av bostadsbristen är:
mäklarna
fastighetsägarna
de stora producenterna av bostadsrätter
bankerna
kortsiktiga intressen
kommuner med stort markägande

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

65 130 namnunderskrifter till regeringen: Bort med hyrskatten, Anders Borg

5 september, 2013

I veckan har Hyresgästföreningen överlämnat drygt 65 000 namnunderskrifter mot hyrskatten till regeringen och finansminister Anders Borg, som en avslutning på vår kampanj Tack på förhand, Anders Borg! Hyresgästföreningen har på olika sätt tackat Anders Borg på förhand för att han kommer att avskaffa hyrskatten. På tackpaforhand.nu hittar du mer information om hur vi har uppmärksammat Anders Borg på hyrskattens konsekvenser och resultatet av kampanjen.

Villor och bostadsrätter får ränteavdrag och rot-avdrag till ett värde av 39,6 miljarder kronor per år. Hyresrätter får inte en krona. Detta utgör en dold skatt – hyrskatten – som läggs på hyresrätter. Det tycker Hyresgästföreningen, och många med oss, är orättvist. Det är viktigt att det råder likvärdiga ekonomiska villkor, oavsett vilken boendeform man väljer.
I Stockholmsregionen har vi samalt in drygt 8 000 namn under kampanjtiden.

Här hittar du filmen om överlämnandet av underskrifterna.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Hyresgästföreningens roll i Botkyrka

4 september, 2013

I en debattartikel som ETC Stockholm publicerade fredag 30 augusti kommer debattören Nabila Abdul Fattah med en rad grundlösa anklagelser mot Hyresgästföreningen. Dessvärre fick vi aldrig möjlighet att bemöta dessa anklagelser innan de publicerades, men vill nu ge en korrekt bild av Hyresgästföreningens roll i det arbete som föregick försäljningen i Alby.

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation och det är medlemmarnas beslut som styr verksamheten. Hyresgästföreningen arbetar framför allt för ett tryggt boende för hyresgästerna och för att bevara hyresrätten.

Redan 2011, långt innan gruppen ”Alby är inte till salu” bildades, inledde Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem sitt arbete mot en försäljning av delar av Botkyrkabyggens fastighetsbestånd. Tisdag 8 februari meddelades att moderaterna i Botkyrka ville sälja ut hälften av Botkyrkabyggens lägenheter. Redan nästa dag gjorde Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem sitt första utspel i radio, TV och press, där man protesterade mot utförsäljningen. I samma veva påbörjades arbetet med att uppvakta politiker och bolagsledningen.

Under 2012 intensifierades arbetet med offentliga möten, politikerdebatter, utspel i media, en enkät till samtliga hyresgäster i Botkyrkabyggen om försäljningen vars resultat användes vid uppvaktning av kommunens politiker och en demonstration framför Stadshuset. I alla dessa sammanhang stöttade Hyresgästföreningen region Stockholm självklart med såväl ekonomisk som praktisk hjälp. Under detta år började också en grupp ungdomar engagera sig. De fick hjälp både praktisk och ekonomisk med allt från att trycka upp affischer och t-shirts till möteslokalhyra. Den gruppen kallade sig så småningom ”Alby är inte till salu” och Nabila Abdul Fattah var själv en av medlemmarna.

Den konflikt som målas upp i debattartikeln finns inte och har aldrig existerat. Hyresgästföreningen Botkyrka-Salems ordförande satt själv i regionstyrelsen och det arbete man har lagt ner har rönt stor uppskattning i hela organisationen. Det är också skälet till att regionstyrelsen gång på gång har gått in med extra bidrag till verksamheten i Botkyrka-Salem, pengar som har bekostat en stor del av den verksamhet gruppen ”Alby är inte till salu” har bedrivit!

Under försäljningsprocessens gång har Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem fört en ständig dialog med bolaget och med kommunpolitikerna. Det har resulterat i att en rad bindande villkor har ställts på den nya ägaren. Utförsäljningen av lägenheterna i Alby gick igenom trots alla protester, nu kommer vi från Hyresgästföreningens sida att fortsätta vårt arbete för att se till att den nya ägaren uppfyller de villkor som har ställts så att hyresrätterna på Albyberget fortsätter att vara goda bostäder för våra medlemmar och för övriga hyresgäster.

I söndags (1 september) arrangerades Botkyrka-dagen. Alla styrande politiker i kommunen var närvarande, Mikael Ahlström, den nya ägaren till Albyberget, deltog liksom Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman. Här fanns alla möjligheter att ställa frågor och uttrycka sina åsikter. Men ingen från gruppen ”Alby är inte till salu” var där, varför?

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem
Greger Björkegren, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

No Comments » | Bostadspolitik, Utförsäljningar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius