65 130 namnunderskrifter till regeringen: Bort med hyrskatten, Anders Borg

5 september, 2013

I veckan har Hyresgästföreningen överlämnat drygt 65 000 namnunderskrifter mot hyrskatten till regeringen och finansminister Anders Borg, som en avslutning på vår kampanj Tack på förhand, Anders Borg! Hyresgästföreningen har på olika sätt tackat Anders Borg på förhand för att han kommer att avskaffa hyrskatten. På tackpaforhand.nu hittar du mer information om hur vi har uppmärksammat Anders Borg på hyrskattens konsekvenser och resultatet av kampanjen.

Villor och bostadsrätter får ränteavdrag och rot-avdrag till ett värde av 39,6 miljarder kronor per år. Hyresrätter får inte en krona. Detta utgör en dold skatt – hyrskatten – som läggs på hyresrätter. Det tycker Hyresgästföreningen, och många med oss, är orättvist. Det är viktigt att det råder likvärdiga ekonomiska villkor, oavsett vilken boendeform man väljer.
I Stockholmsregionen har vi samalt in drygt 8 000 namn under kampanjtiden.

Här hittar du filmen om överlämnandet av underskrifterna.