40 000 nya löften!

17 oktober, 2013

Igår  presenterade den ledande majoriteten i Stockholms stad budgeten för 2014. Ökad byggtakt är ett område som står i fokus för de kommande åren. Moderaterna tillsammans med övriga majoritetpartier vill anvisa mark för 40 000 nya bostäder fram till 2018. Hälften av dessa, 20 000, ska vara mindre bostäder på ett eller två rum. Det höjer målet för totalt antalet färdigbyggda bostäder till 2030 från 100 000 till 140 000 bostäder.

Vi på Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar förslaget om fler markanvisningar och viljan till en ökad byggtakt. Bostadsbristen, och framför allt bristen på hyresrätter i Stockholm, hämmar regionens utveckling. Utan tillgång på bostäder kan vi inte konkurrera om spetskompetens till företagen och mister värdefull kunskap till våra högskolor. Ungefär var tredje stockholmare har funderat på att flytta från Stockholm på grund av bostadsbrist eller för höga boendekostnader, det är säkert också väldigt många som hindras att flytta till Stockholm av samma skäl. Hyresrätten är en flexibel boendeform som inte kräver lån och ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Politikerna måste därför underlätta byggandet av fler hyresrätter som bör vara en stor del av de utlovande markanvisningarna.

I dag tar det cirka sex år att gå från markanvisning till färdigt hus, vilket är alldeles för lång tid. Hela processtiden måste förkortas så att byggandet kommer igång snarast och inte om flera år. Samtidigt är markanvisning inte samma sak som att bostäder faktiskt byggs. Privata byggherrar och bostadsbolag kan välja att avvakta till läget att bygga är rätt. Här är det viktigt att staden går in och sätter press på byggherrarna något som Sten Nordin också poängterade i Metro idag.

”– Men vi kommer att vara väldigt tydliga gentemot byggherrarna: man kan inte samla på sig markreserver i Stockholm och sedan spekulera i att vänta med byggandet tills priserna stigit. Man ska bygga nu – och gör man inte det så har vi tre egna bostadsbolag med god ekonomi som kan bygga istället.”

Att Moderaterna lyfter de allmännyttiga bostadsbolagen som ett viktigt verktyg i stadsbyggandet ser vi på Hyresgästföreningen region Stockholm som en positiv utveckling. Vi hoppas också att insikten är lika klar när det gäller att få ner produktionskostnaderna. Det vill säga att man inte säljer marken utan upplåter tomrättsgäld. Det senare innebär att man hyr ut marken, vilket leder till att fler byggherrar har möjlighet att vara med och konkurrens främjar priset har moderaterna hävdat!

Nu återstår att se om det bara är ord eller om det också kan bli verkstad.

Stockholm behöver fler hyresrätter och de måste byggas nu!