Bostadsdebatt i Huddinge – var ska ungdomarna bo?

15 oktober, 2013

Bostäder behövs för att Huddinge ska kunna växa, det var politikerpanelen överens om. Från vänster: Jeeica Creutzer, Birgitta Ljung, Ann-Marie Högberg, Daniel Dronjak Nordqvist och Tomas Hansson.

Ungas boende var fokus för måndagens debatt på Paradistorget i Huddinge centrum i Hyresgästföreningens regi.
Per Fagerberg, ordförande i Hyresgästföreningen Huddinge hälsade välkomna:
– För oss i Hyresgästföreningen är bostaden en social rättighet och vi anser att alla har rätt till en god bostad, sa han.
Fyra politiker, två från majoriteten och två från oppositionen hade bjudits in för att debattera frågan.
Att det behöver byggas bostäder, hyresrätter och ungdoms- och studentbostäder var alla politiker överens om.
– Det finns inte en arbetsdag då jag inte försöker få till fler bostäder i Huddinge, sa Daniel Dronjak Nordqvist, (M) kommunalråd.
En trög marknad har gjort att intresset för att bygga bostäder har legat lågt de senaste åren. Men nu går det att se en ljusning, menade Tomas Hansson, (KD) ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Även efterfrågan på att bygga hyresrätter ökar.
– Det gäller att ta vara på den marknadsomsvängning som nu pågår, sa han.
Ann-Marie Högberg, socialdemokratiskt oppositionsråd, anklagade majoriteten för att ha varit för passiva vad gäller bostadsbyggandet.
– Man borde inte ha inväntat marknaden utan skyndat på byggföretagen, sa hon och uttryckte att Socialdemokraterna under sin tid vid makten lyckats bygga många fler bostäder.
Vad som ska byggas de närmaste åren var politikerna överens om. Man vill förverkliga de byggprojekt som finns med i projektplanen för de närmaste fem åren. I den planeras för 3700 bostäder varav moderaterna vill att 1200 blir hyresrätter.
– Vi hoppas på fler än de 1200, var Socialdemokraternas kommentar om vad de vill uppnå om de kommer till makten.
Hur man ska gå vägen för att få till fler hyresrätter var också en fråga som ledde till diskussion.
Oppositionsrådet föreslog ett statligt investeringsstöd för att bygga små lägenheter och en aktiv markpolitik.
Hennes miljöpartistiska oppositionskollega Birgitta Ljung menade att politikerna borde utgå från vilken hyra de unga kan betala, och sedan ta in anbud från byggföretagen.
Moderaterna å sin sida anklagade Socialdemokraterna för att vilja ”rea ut marken” för att få igång bostadsbyggandet. Efter en stunds diskussion verkade dock båda sidor överens om att tomträtt, att hyra ut marken i stället för att sälja den, kan vara en bra idé för att få fler hyresrätter till stånd.
- Det är värt att pröva, sa Daniel Dronjak Nordqvist.

Per Fagerberg, ordförande i Hyresgästföreningen Huddinge inledde debatten

 

På måndagen hade Huddingeborna möjlighet att få veta mer om kommunpolitikernas byggplaner.

Jessica Creutzer, moderator från Hyresgästföreningen region Stockholm, uppmanade alla som vill att det ska byggas fler hyresrätter, att bli medlemmar i Hyresgästföreningen.