Delaktighet och inflytande ger tryggare boendemiljöer

29 oktober, 2013

Hyresgästföreningen arbetar för att du som hyresgäst ska kunna påverka ditt eget boende och din närmiljö. De som bor i ett område är experter på just det området. Genom att hyresgäster får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och upplevelser till bostadsföretagen kan vi tillsammans utveckla våra bostadsområden. Vårt mål är att alla hyresgäster ska känna sig delaktiga och trygga i sitt boendeområde.

För att nå målet tecknar Hyresgästföreningen boinflytandeavtal med bostadsföretagen. Avtalen är viktiga eftersom de reglerar hyresgästernas rätt till information och möjligheter att föra fram sina synpunkter. Det kan handla om hyresgästernas inflytande över underhåll, skötsel och förbättringar av gemensamma utrymmen. Bostadsbolagen bidrar med ekonomiska medel, till exempel verksamhetsbidrag, bidrag till lokaler och fritidsmedel till olika projekt.

 

Igår samlades ett 40-tal personer i Södertälje för att demonstrera för ett fortsatt starkt hyresgästinflytande. Bakgrunden är att det allmännyttiga bostadsbolaget Telge Bostäder i Södertälje har valt att säga upp boinflytandeavtalet med Hyresgästföreningen. Det kommer fortfarande att finnas möjlighet att söka fritidsmedel men konsekvensen blir att den personal (verksamhetsutvecklare och assistent) som Hyresgästföreningen har haft i Södertälje försvinner. Istället kommer Telge Bostäder anställa egna boutvecklare som ska ta över verksamhetsutvecklarnas roll. Hyresgäster i Södertälje är oroliga för vilka konsekvenser detta får för deras inflytande och om Telge Bostäder kommer att kunna garantera boinflytande även i framtiden. Länstidningen Södertälje har uppmärksammat demonstrationen här och här och tidningen Hem och hyra har skrivit om den här. Även Fastighetstidningen har tagit upp frågan här.

Hyresgästföreningen kommer fortsätta arbeta för att du ska kunna påverka ditt eget boende och din närmiljö. Vi tycker att det är viktiga frågor för att bygga ett socialt hållbart samhälle.