Prat om bostad och tunnelbanan

10 oktober, 2013

Tunnelbaneutbyggnaden och det bostadsbyggande som kan komma av den, var temat för Prat om bostad som Hyresgästföreningen region Stockholm arrangerade den 7 oktober 2013. Med på Debaser Medis hade vi HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson inom Stockholmsförhandlingen 2013, experter inom bostadsmarknaden och politiker i de berörda kommunerna.

Stockholmsförhandlingen 2013 syftar till att nå en överenskommelse mellan regering, kommuner och Stockholms läns landsting om en utbyggnad av tunnelbanan, bostadsbyggande i samband med den och en finansieringslösning för tunnelbaneutbyggnaden. Går förhandlingen i lås kan den leda till ett ökat bostadsbyggande i Stockholm. Det är tal om så många som 75 000 nya bostäder.

Peggy Jönsson, styrelseledamot i Hyresgästföreningen region Stockholm, hälsade välkommen och passade på att skicka med till förhandlingen att Hyresgästföreningen region Stockholm vill se ett ökat bostadsbyggande, men att man inte får glömma att bygga för alla: därför ska det även byggas hyresrätter och bostäder som unga har råd att bo i.

Därefter tog HG Wessberg över för att berätta om hur förhandlingen går. Den stora tvistefrågan handlar inte oväntat om finansieringen. En stor del av finansieringen av tunnelbaneutbygganden föreslår förhandlingspersonerna ska komma från en ökning av trängselskatten, ett förslag som är ute på remiss. De nuvarande nivåerna ska höjas, men det ska även bli trängselskatt på Essingeleden och i Saltsjö-Mälarsnittet: det vill säga när man passerar Stockholms innerstad. Men ska trängselskatterna ses som en regional finansiering eller en statlig? På frågan om vad förhandlingspersonerna hade kvar att komma överens om blev svaret från HG Wessberg kort och koncist:

–      Allt!

Men Wessberg sa sig ändå vara hoppfull och menade att alternativet: ingen utbyggnad av tunnelbanan och ingen överenskommelse om bostadsbyggande, inte är något alternativ. Det blir för stora negativa konsekvenser.

– Om utbyggnaden inte blir av kommer det att leda till att 1. Stockholm och Sverige tappar i tillväxt och arbetstillfällen, 2. Stockholm tappar i attraktionskraft, 3. vi som bor här inte kan röra oss som vi vill och 4. det blir inte den stad vi vill ha.

Efter Wessbergs inledning diskuterade Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu vilka bostäder Stockholm behöver med Anna Wersäll från Stockholms handelskammare, Bengt Hansson från Boverket och Niklas Svensson, Stockholms stads stadsbyggandskontor. Att det behövs tunnelbana och bostäder och fler hyresrätter var paneldeltagarna överens om men inte om vägen dit. Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu lyfte ungdomars efterfrågan på mindre och billiga hyresrätter och menade att det finns möjligheter att bygga billigt bara det finns en politisk vilja.

I politikerdebatten tog de socialdemokratiska representanterna upp att diskussioner endast förs med representanter från de borgerliga partierna. De ställde sig frågande till att man valt bort blocköverskridande beslut med tanke på att tunnelbaneutbyggnaden är så pass långsiktig. Även kommunpolitikerna menade att det finns stora skiljelinjer i förhandlingen, inte minst kring trängselsskattens användning, men också att det finns en motvilja till en tunnelbaneutbyggnad från landstinget. Samtidigt poängterade flera paneldeltagarna vikten av att utbyggnaden blir av för att det också ska kunna byggas bostäder.

Medverkande:
Bengt Hansson – analytiker, Boverket
Anna Wersäll – expert, Stockholms handelskammare
Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
Vanda Kehr, jagvillhabostad.nu
Anders Ekegren, (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Solna
Claes Thunblad (S), oppositionsråd, Järfälla
Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd, Stockholm
Cathrin Bergenstråhle (M), kommunalråd, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka

Jon Jordås, journalist och tidigare reporter på P1, var moderator för kvällen. Sara-Märta Höglund som stod för musiken i pauserna.