Svenska folket har koll på läget

28 november, 2013

Fastighetsägarna menar i sin rapport ”Svenska folket har koll på läget” att befolkningen anser att en hyresskillnad på 45 procent är skälig mellan likvärdiga lägenheter i innerstaden och förortens miljonprogram. Frågan som ställdes var:

Om en trerumslägenhet i bra skick som ligger i en av Sveriges större städers mest attraktiva läge kostar 10 000 kr i månadshyra, vad anser du att samma lägenhet borde kosta att hyra om den istäl­let låg i ett miljonprogramsområde i förorten?

I den debatt som följt rapporten hävdar Fastighetsägarna att hyresskillnaden i Stockholm är ungefär 15 procent i snitt mellan bostäder i innerstaden och förorten. Detta är felaktigt. I Stockholm är hyresskillnaden ungefär 30 procent i snitt mellan bostäder med likvärdig standard i innerstaden och förorten. Läget spelar således betydligt större roll vid hyressättning än vad Fastighetsägarna vill låta påskina.

Debatten har också kommit att uppfattas som att svenska folket tagit ställning för marknadshyror. Så är inte fallet. Fastighetsägarnas rapport handlar om hyresskillnader, inte marknadshyror. Det finns ett starkt stöd för bruksvärdessystemet och inget politiskt parti vill införa marknadshyror.

Så till frågan Fastighetsägarna ställt. Det är högst troligt att man inte svarar 10 000 kr på frågan… Den hyresnivå som anges i frågan påverkar i allra högsta grad det svar som sedan ges. Som man ropar får man svar.