0,9 procent i första stora överenskommelsen om 2014 års hyror

4 december, 2013

Idag träffar Botrygg AB, en av de stora privata fastighetsägarna i landet, ett ramavtal med Hyresgästföreningen där hyreshöjningen stannar på 0,9 procent för alla Botryggs hyresgäster i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Linköping.

Det ska jämföras med det snitt på 2,78 procent som andra fastighetsägare hittills har yrkat.

– Hyresvärdarna har ett mycket gynnsamt läge inför årets hyresförhandlingar som ger dem stora möjligheter att ta både ett samhällsekonomiskt ansvar och skapa bättre ekonomiska förutsättningar för sina kunder, Sveriges tre miljoner hyresgäster, säger Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

– Med det ekonomiska läge som råder idag med obefintlig inflation, låga räntor och återhållsamhet på alla fronter, känns det bra med en fastighetsägare som visar ansvar för det samhälle de verkar i, säger Greger Björkegren, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Vi är nöjda med den här uppgörelsen, säger Michael Cocozza, VD Botrygg AB. 0,9 procent i hyreshöjning när vi har nollinflation är en rimlig nivå.

– Tillsammans med Hyresgästföreningen tar vi nu ansvar för att hushållens köpkraft inte ska urholkas ytterligare, för att löneökningarna inte ska ätas upp helt av hyreshöjningar och för att hyresrätten ska få förutsättningar att vara en konkurrenskraftig boendeform, säger Michael Cocozza.

– Nu hoppas vi att fler fastighetsägare, såväl privata som kommunala, tar sitt ansvar för hyresgästerna, hyresrättens utveckling och för samhällsekonomin genom rimliga hyreskrav, säger Greger Björkegren.