Fler uttag ur de kommunala bostadsbolagen väntar nästa år

9 december, 2013

I dag informerar Stockholms Stadshus AB de kommunala bostadsbolagen om hur mycket vinst de ska lämna ifrån sig för 2014. Stadshus AB vill ha 885 miljoner kronor från de tre bolagen. Av dessa ska 235 miljoner kronor gå till Stimulans för Stockholm – stadens satsning på bostäder, skolor och förskolor. Huvuddelen av pengarna, 650 miljoner kronor, går in i kommunkassan för att användas till andra kommunala verksamheter.

Trots att Stadshus AB nu under flera år har dränerat de kommunala bostadsbolagen och nu senast i år har plockat ut nästan tre miljarder kronor (2935 miljoner), fortsätter alltså uttagen.

– De kommunala bostadsbolagens vinster borde givetvis användas till nyproduktion och upprustning av det befintliga bostadsbeståndet. Att politikerna drar sig undan ansvaret för bostadsförsörjningen är inte hållbart, säger Greger Björkegren, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Nästa år är det valår och en av de stora frågorna i Stockholm kommer att vara bostadssituationen, då är det förvånande att politikerna i Stadshuset inte kan presentera en bättre lösning än att åderlåta de kommunala bostadsbolagen, säger Greger Björkegren.